Alle Telepresence-produkter

Cisco Telepresence-porteføljen er tett integrert med andre video- og samarbeidsteknologier i bedriften for kommunikasjon ansikt til ansikt.

Telepresence-endepunkter – livaktige opplevelser

Telepresence-endepunkter – flerfunksjon

Telepresence-endepunkter – personlig

Telepresence – stasjonær datamaskin

Telepresence – personlig

Telepresence-utvekslingsprodukter

Telepresence-infrastruktur

Gjennomtrengende konferanseinfrastruktur

Eksterne Telepresence-enheter

Plattform for Telepresence-løsninger

Telepresence-integratorprodukter

Telepresence Quick Set

Kontakt oss

Del