Bạn có tài khoản?
  •   Nội dung được cá nhân hóa
  •   Sản phẩm và hỗ trợ của bạn
Đăng nhập

Bạn cần có tài khoản?

Tạo tài khoản

LƯU Ý: Sản phẩm này hiện không còn được bán và có thể không được hỗ trợ nữa.

Xem Thông báo Kết thúc Vòng đời để tìm hiểu: 

  • Ngày kết thúc bán và kết thúc vòng đời
  • Sản phẩm thay thế có sẵn
  • Thông tin về hỗ trợ sản phẩm

Bộ điều khiển mạng LAN vô tuyến của Cisco chịu trách nhiệm về các tính năng mạng LAN vô tuyến trên toàn hệ thống như các chính sách an ninh, ngăn chặn xâm nhập, quản lý RF, chất lượng dịch vụ (QoS) và tính di động. Các thiết bị này làm việc cùng với Điểm truy nhập Lightweight của Cisco và Hệ thống điều khiển vô tuyến của Cisco (WCS) để hỗ trợ các ứng dụng vô tuyến thiết yếu cho doanh nghiệp. Từ các dịch vụ thoại và dữ liệu cho tới theo dõi vị trí, Bộ điều khiển mạng LAN vô tuyến của Cisco cung cấp khả năng kiểm soát, tính khả mở, an toàn và tin cậy mà các nhà quản lý mạng cần có để xây dựng mạng vô tuyến an toàn trên quy mô doanh nghiệp, từ các chi nhánh tới khu trụ sở chính.

Bộ điều khiển mạng LAN vô tuyến của Cisco tích hợp nhuần nhuyễn vào mạng doanh nghiệp hiện tại. Chúng giao tiếp với Điểm truy nhập vô tuyến Lightweight của Cisco qua mọi cơ sở hạ tầng lớp 2 (Ethernet) hay lớp 3 (IP) sử dụng Giao thức điểm truy nhập Lightweight của Cisco (LWAPP). Những thiết bị này hỗ trợ tự động hóa một số chức năng lập cấu hình và các quản lý WLAN trên tất cả các địa chỉ của doanh nghiệp.

Bộ điều khiển mạng LAN vô tuyến Cisco 4400 Series được thiết kế cho các doanh nghiệp trung bình và lớn. Cisco 4400 Series có hai sản phẩm - 4402 với hai cổng Gigabit Ethernet có các cấu hình hỗ trợ 12, 25 và 50 điểm truy nhập lightweight, và 4404 với bốn cổng Gigabit Ethernet hỗ trợ 100 điểm truy nhập Gigabit Ethernet.

Các tài liệu liên quan

Hãy để Chúng tôi Giúp bạn

Hỗ trợ & Tải xuống