Guest

Bộ định tuyến băng rộng đa năng Cisco uBR7200 Series

Bộ định tuyến băng rộng đa năng dòng Cisco uBR7200 là hệ thống kết cuối modem cáp hạng mức phổ thông, tạo dịch vụ, cung cấp tính khả mở theo mô đun, độ ổn định ở cấp độ nhà khai thác và có khả năng bảo vệ vốn đầu tư. Với thiết bị Cisco uBR7246VXR các nhà khai thác mạng cáp có thể triển khai các giải pháp khả mở, thỏa mãn được yêu cầu về dịch vụ, hiệu năng và mật độ hiện tại và giúp thỏa mãn nhu cầu tương lai.

Hãy để Chúng tôi Giúp bạn