Bạn có tài khoản?
  •   Nội dung được cá nhân hóa
  •   Sản phẩm và hỗ trợ của bạn

Bạn cần có tài khoản?

Tạo tài khoản

Thiết bị định tuyến băng rộng đa năng Cisco uBR7100 Series

LƯU Ý: Sản phẩm này hiện không còn được bán và có thể không được hỗ trợ nữa.

Xem Thông báo Kết thúc Vòng đời để tìm hiểu: 

  • Ngày kết thúc bán và kết thúc vòng đời
  • Sản phẩm thay thế có sẵn
  • Thông tin về hỗ trợ sản phẩm

Thiết bị định tuyến băng rộng đa năng dòng Cisco uBR7100 cung cấp hệ thống kết cuối cáp có hiệu quả về mặt giá thành và thiết bị định tuyến tích hợp trong hai giá máy cố định. Các khung giá máy này cho phép các tổ chức có nhiều đơn vị thành viên xây dựng một cách nhanh chóng với giá thành hạ mạng cáp phục vụ truy nhập Internet theo cấu hình một hay hai hướng.
Hiển thị góc nhìn khác

Các tài liệu liên quan

Các sản phẩm (5)

Tài liệu sản phẩm (8)

Các dịch vụ liên quan

Hãy để Chúng tôi Giúp bạn

Hỗ trợ & Tải xuống