Bạn có tài khoản?

  •   Nội dung được cá nhân hóa
  •   Sản phẩm và hỗ trợ của bạn

Bạn cần có tài khoản?

Tạo tài khoản

LƯU Ý: Sản phẩm này hiện không còn được bán và có thể không được hỗ trợ nữa.

Xem Thông báo Kết thúc Vòng đời để tìm hiểu: 

  • Ngày kết thúc bán và kết thúc vòng đời
  • Sản phẩm thay thế có sẵn
  • Thông tin về hỗ trợ sản phẩm

Bộ chia POTS Cisco LRE (Ethernet tầm vươn xa) 48 là thiết bị mật độ cao, có hiệu quả về mặt giá thành lý tưởng cho các toà nhà với hệ thống PBX tại chỗ và nơi lưu lượng Dịch vụ điện thoại truyền thống (POTS) cần phải cùng tồn tại trên cùng một hệ cáp đồng. Bộ chia POTS Cisco LRE 48 cho phép LRE và POTS cùng tồn tại trên một đường điện thoại.

Giải pháp toàn trình đầy đủ Cisco LRE gồm có:

Các loại sản phẩm (1)

Tài liệu sản phẩm (2)

Các dịch vụ liên quan

Hãy để Chúng tôi Giúp bạn

Hỗ trợ & Tải xuống