ดัชนีชี้วัดการทำงานแบบไฮบริด - บทสรุปผู้บริหาร

เสริมพลังให้การทำงานแบบไฮบริด ด้วยสิ่งที่ดีที่สุดทั้งด้านบุคลากรและด้านเทคโนโลยี

ดัชนีชี้วัดการทำงานแบบไฮบริดจาก Cisco มาจากการรวบรวมข้อมูลลูกค้าแบบไม่เปิดเผยตัวตนนับล้านรายการ และเป็นการศึกษาแนวโน้มที่กำหนดอนาคตแห่งการทำงาน ได้แก่ การปรับปรุงประสบการณ์และประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน การสรรหาและรักษาผู้มีความสามารถระดับสูง และการเพิ่มประสิทธิภาพ ความยืดหยุ่น และความคล่องตัวขององค์กร

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วโลกจากวิธีการทำงานรูปแบบเดิมๆ ไปเป็นสิ่งที่เรียกกันอย่างกว้างขวางในเวลานี้ว่า 'การทำงานแบบไฮบริด' ได้นำพาบุคลากร นโยบาย และวัฒนธรรมองค์กรมาสู่แนวหน้า นอกจากนี้ยังได้เพิ่มความเร็วของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและการนำเทคโนโลยีไปใช้อีกด้วย ในขณะที่องค์กรต่างๆ ยังคงดำเนินการรองรับรูปแบบการทำงานระยะไกล ไปสู่การทำงานในรูปแบบไฮบริดอย่างต่อเนื่อง

การทำงานแบบไฮบริดเป็นแนวทางที่ออกแบบประสบการณ์การทำงานโดยคำนึงถึงพนักงานเป็นสำคัญ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดก็ตาม โดยช่วยเสริมศักยภาพให้บุคลากรสามารถทำงานจากบ้าน สำนักงาน หรือที่ใดก็ได้

ดัชนีชี้วัดการทำงานแบบไฮบริดจาก Cisco (HWI) เป็นการศึกษาว่าพฤติกรรมของบุคลากรและการตอบสนองต่อเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานไปอย่างไรในระยะยาว จากการรวบรวมข้อมูลของลูกค้าแบบไม่เปิดเผยตัวบุคคลนับล้านรายการ HWI ได้แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานแบบไฮบริด ต่อความยืดหยุ่น ความสามารถในการเข้าถึง และความปลอดภัยที่มากขึ้น ในขณะที่ธุรกิจยังต้องต่อสู้กับความต้องการด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้น

ประเด็นสำคัญหลายประการปรากฏใน HWI ที่จะช่วยให้ผู้นำองค์กรเข้าใจวิธีทำให้การทำงานแบบไฮบริดประสบความสำเร็จในระยะยาว ประเด็นหลักๆ ที่เราค้นพบมีดังนี้

บุคลากรและวัฒนธรรม

การทำความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาผู้มีความสามารถระดับสูงไว้และขยายกลุ่มผู้มีความสามารถให้เพิ่มขึ้น เมื่อองค์กรเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นแบบไฮบริด พนักงานต้องการความยืดหยุ่นและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ว่าพวกเขาจะทำงานที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร สำหรับผู้บริหารบุคลากร การรับรองการมีส่วนร่วมของพนักงานด้วยการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนับเป็นกุญแจสำคัญในเวลาที่บุคลากรกระจายตัวกันมากขึ้น

ผู้นำขององค์กรและทีมจำเป็นต้องรักษาความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว ซึ่งช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจไดโดยใช้จุดแข็งของบุคลากรและรูปแบบการทำงานที่พวกเขาต้องการ ซึ่งหมายถึงการสร้างและยกระดับความเชื่อมั่นและความโปร่งใสภายในทีมและภายในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อนำทางองค์กรทั้งจากความสามารถและมุมมองของผู้ใต้บังคับบัญชา

เผยเคล็ดลับเพื่อการสร้างสถานที่ทำงานแบบไฮบริดที่ยอดเยี่ยม >

การทำงานร่วมกัน

การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และแบบออฟไลน์มีอยู่แล้วหลายวิธีการ แต่ประสบการณ์ที่ไม่ดีในการทำงานร่วมกันอาจเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมและความเป็นส่วนหนึ่งของทีม สร้างความเข้าใจผิดและทำให้ผู้คนรู้สึกว่าถูกกีดกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับหลายคนแล้วการประชุมออนไลน์ที่มากเกินไปและการรับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาเป็นสิ่งที่น่าเหนื่อยหน่าย งานวิจัยของเราระบุว่ามีคุณลักษณะสำคัญ 5 ประการที่ก่อให้เกิดความสำเร็จในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบไฮบริด และช่วยลด ‘ความเหนื่อยล้าจากการประชุม’ ความเบื่อหน่ายของพนักงาน และวัฒนธรรมที่เป็นพิษ ได้แก่ ความยืดหยุ่น การมีส่วนร่วม การสนับสนุน ความปลอดภัย และการจัดการ

จินตนาการถึงพื้นที่ทำงานรูปแบบใหม่ด้วยโซลูชัน Webex Hybrid Work >

การรักษาความปลอดภัย

การเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานแบบไฮบริดทำให้สภาพแวดล้อมของภัยคุกคามเปลี่ยนแปลงไปด้วยอย่างมากรวมถึงขยายพื้นที่ในการโจมตี การรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงจากระยะไกลเป็นสิ่งจำเป็น แต่ยังไม่เพียงพอที่จะปกป้องบุคลากร

แนวทางที่ครอบคลุมเพื่อรักษาความสามารถในการทำงานแบบไฮบริดเป็นสิ่งสำคัญ การมุ่งเน้นไปที่การตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน เปลี่ยนแปลงเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้เข้าถึงได้อย่างปลอดภัยทุกที่ที่ผู้ใช้และแอปพลิเคชันอาศัยอยู่ ในที่นี้ ตัวเลือกและการทำงานร่วมกันมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกป้องแอปพลิเคชัน คลาวด์ และสภาพแวดล้อมของซอฟต์แวร์ทั้งหมด

รักษาความปลอดภัยให้แอปและข้อมูลของคุณในโลกแห่งการทำงานแบบไฮบริด >

ระบบเครือข่าย

ประสบการณ์ใช้ทำงานแบบไฮบริด ไม่เพียงต้องปรับให้เหมาะกับขนาดของธุรกิจและอุตสาหกรรม แต่ยังต้องเหมาะกับสถานที่ ความจำเป็นและความต้องการของพนักงานแต่ละคนอีกด้วย

แม้ว่าธุรกิจบางแห่งกำลังกลับเข้าทำงานในสำนักงาน ก็ยังคงมีความจำเป็นที่ต้องจัดเตรียมการเชื่อมต่อระดับองค์กรและการรักษาความปลอดภัยให้กับพนักงานที่อยู่ระยะไกล

องค์กรต้องเสริมศักยภาพให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานแบบไฮบริด ด้วยการเข้าถึงแอปพลิเคชันคลาวด์อย่างราบรื่น และประสบการณ์การทำงานร่วมกันอย่างมีคุณภาพ ขณะเดียวกันก็ต้องจัดหาเครื่องมือให้กับทีม IT ตามที่ทีมต้องการเพื่อรับรองการรักษาความปลอดภัย การควบคุม และการกำกับดูแลอย่างทั่วถึงทุกอุปกรณ์ เครือข่าย คลาวด์ และแอปพลิเคชัน

ดูนวัตกรรมด้านเครือข่ายที่เป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของการทำงานแบบไฮบริด >

รวมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน

การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ภาวะ ‘ปกติ’ วิถีใหม่ได้ผ่านไปแล้ว เป็นที่คาดหวังว่าองค์กรต่างๆ จะดำเนินงานเต็มรูปแบบเพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าในปัจจุบัน เพื่อคงความอยู่รอดและความสามารถในการแข่งขัน สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญในเวลานี้คือการเพิ่มการมีส่วนร่วม การเสริมศักยภาพและดูแลความเป็นอยู่ของบุคลากรให้ดีที่สุด ไม่ว่าพวกเขาจะทำงานอยู่ที่ใด หมายถึงบุคลากร เทคโนโลยีและสถานที่จะต้องมาบรรจบกัน พร้อมกับการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างผู้นำที่รับผิดชอบในสาขาต่อไปนี้

  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านทรัพยากรบุคคล (CHRO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบุคลากร (CPO) ต้องใช้จุดแข็งของบุคลากรโดยมีความยืดหยุ่น รู้จักปรับตัว และเปิดรับสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละบุคคลและแต่ละทีม ตลอดจนสิ่งที่อาจรออยู่ข้างหน้า เพราะเมื่อคุณเข้าใจทีม องค์กรก็จะชนะ
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสารสนเทศ (CIO) และผู้บริหารด้าน IT ควรเน้นการเสริมศักยภาพให้พนักงานมีส่วนร่วมและสร้างผลงานได้ไม่ว่าอยู่ที่บ้าน ในสำนักงาน หรือที่ใดก็ตาม โดยสร้างประสบการณ์การทำงานในวงกว้างเพื่อความมีส่วนร่วม ยืดหยุ่น ช่วยส่งเสริม ปลอดภัย และจัดการได้ในทาง IT
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ (COO) และผู้จัดการในสถานที่ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพื้นที่ทำงานทุกรูปแบบให้สามารถเชื่อมต่อกับบุคลากรด้วยวิธีการใหม่ๆ เมื่อพวกเขาอยู่ในสำนักงานหรือสถานที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งดูแลด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ และความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น
    จุดยืนของ Cisco ในด้านการทำงานร่วมกันและการรักษาความปลอดภัย ระบบเครือข่าย คลาวด์ และแอปพลิเคชัน ตลอดจนความเชี่ยวชาญของเราในการให้บริการเพื่อนำทุกอย่างมาประสานกัน หมายความว่าคงไม่มีใครอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าเราแล้ว สำหรับการเป็นบริษัทคู่ค้าของคุณในเส้นทางสู่ความคล่องตัวนี้

Cisco ช่วยให้การทำงานแบบไฮบริดของคุณประสบความสำเร็จ

เราดำเนินการสำเร็จแล้วในองค์กรของเรา ขอให้เราได้ช่วยคุณเช่นกัน

ดูดัชนีชี้วัดการทำงานแบบไฮบริดจาก Cisco ล่าสุด >

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม