Guest

มุมมองผู้บริหาร

มุมมองผู้บริหาร

เตรียมพร้อมสำหรับระบบไอทีในอนาคต

การยกระดับเทคโนโลยีและรูปแบบการใช้งานจะช่วยขับเคลื่อนตลาดรูปแบบใหม่

เตรียมพร้อมสำหรับระบบไอทีในอนาคต

Internet of Everything ต้องการระบบไอทีในอนาคต

จะมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและวิธีการเข้าถึงอย่างมาก โดยที่ผู้ใช้ยังคงมีความต้องการที่เพิ่มขึ้น และสามารถดำเนินการด้วยตัวเองได้มากยิ่งขึ้น หัวหน้าฝ่ายไอทีจะต้องพร้อมรับรูปแบบใหม่นี้ ผสานรวมกับกลยุทธ์ หัวหน้าฝ่ายไอทีที่ผสานรับรูปแบบใหม่นี้ จะก้าวไปพร้อมกับโอกาสในการเติบโต เมื่อคุณปรับใช้รูปแบบไอทีใหม่นี้ คุณจะตระหนักถึงคุณค่าของ Internet of Everything และทุกสิ่งที่เป็นไปได้

คลาวด์

การนำเสนอ IT สำหรับทุกแพลตฟอร์ม

การนำเสนอ IT สำหรับทุกแพลตฟอร์ม

ระบบคลาวด์เป็นการปรับปรุงการเข้าถึงเครือข่ายให้ดีขึ้น และทำให้การแชร์ทรัพยากรเป็นไปได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น

การทำงานแบบเคลื่อนที่

เพิ่มผลผลิต

เพิ่มผลผลิต

อุปกรณ์เคลื่อนที่กลายเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นโดยทั่วไป เสริมนวัตกรรม และเพิ่มผลผลิต

ระบบ IT ที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว

สร้างระบบ IT ที่มีความยืดหยุ่นและตอบสนองได้อย่างดีเยี่ยม

สร้างระบบ IT ที่มีความยืดหยุ่นและตอบสนองได้อย่างดีเยี่ยม

เพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจของคุณด้วยระบบ IT ที่เรียบง่าย ชาญฉลาด รวดเร็ว และมีความปลอดภัยสูงอนาคตของระบบไอที

เมื่อแนวโน้มเทคโนโลยีมีวิวัฒนาการ จึงเป็นการสร้างโอกาสทางกลยุทธ์

อนาคตที่เชื่อมโยง

การเชื่อมโยงถึงลูกค้า พนักงาน และคู่ค้าเข้าด้วยกันจะช่วยตอบสนองต่อแนวโน้มของตลาดได้

สำรวจรายการใหม่ได้เดี๋ยวนี้

สำรวจข้อมูลเชิงลึกจาก Gartner

Nexus of Forces เป็นวิวัฒนาการและการส่งเสริมแนวโน้มของเทคโนโลยี

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

การเปลี่ยนวิธีการที่เราทำงานด้วยกัน

ผู้คนและอุปกรณ์จะเชื่อมโยงถึงกันได้ในอนาคตด้วย Internet of Everything

เรียนรู้วิธี

ติดตามเรา