บริการสั่งซื้อ

ค้นหาคู่ค้าเพื่อการสั่งซื้อ

บริการของ Cisco สามารถสั่งซื้อได้โดยตรงหรือผ่านเครือข่ายคู่ค้าที่ผ่านการรับรองจากทั่วโลกของเรา

ศึกษาและดูแลรายละเอียดสัญญาการบริการของคุณ

ดูรายละเอียดสัญญา และค้นหาใบสั่งขายผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ อีกมาก

เริ่มต่ออายุ Smart net Total Care

รับความคุ้มครองต่อเนื่องและหลีกเลี่ยงการเสียประโยชน์จากการคุ้มครองที่ไม่ต่อเนื่อง

เราช่วยคุณได้

คู่ค้า, ผู้จัดจำหน่าย และตัวแทนจำหน่ายทางอ้อม

ต้องการสั่งซื้อ หรือ ต้องการขอความช่วยเหลือ Locked content ศึกษารายละเอียดได้จากเอกสารเกี่ยวกับการบริการก่อนการขาย และการขอความช่วยเหลือทางเทคนิคของเรา