Har du ett konto?

  •   Anpassat innehåll
  •   Dina produkter och support

Behöver du ett konto?

Skapa ett konto

EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR)

Efterlever ditt företag GDPR?

Den 25:e maj 2018 träder den Allmänna dataskyddsförordningen i kraft. Det här är en viktig lag som berör företag i EU och hela världen. För att hjälpa dig att efterleva GDPR är det viktigt att förstå exakt vilka skyldigheter företag har.  Vi har skapat den här sidan för att hjälpa dig att göra just det.

Vad du behöver veta om GDPR

Diskussion om efterlevnad av GDPR

Få praktiska råd om vad du ska göra för att efterleva GDPR. Cybersäkerhetsefterlevnad kan ge bättre affärer och snabba upp din tillväxt.

5 saker du behöver veta

Knäck koden för företagsefterlevnad. Utbilda din personal om GDPR, korta ner tiden för att upptäcka intrång och undvik böter.

Låt oss slå hål på myterna

Läs de 6 vanligaste frågorna vi får om GDPR och praktiska svar för din verksamhet.

Vad skulle du göra om du drabbades av ett dataintrång?

Identifiera och reagera snabbare på intrång och implementera ett incidenthanteringsprogram. Ta reda på hur.