Verzamelen van diagnostisch logbestand voor snelweg-MRA