Media-bestanden uploaden naar een ander pad in plaats van het standaardpad in de CVP-mediaserver