Aangepaste chatvariabelen voor ECE-chat configureren