Ontdek Cisco
Kopen

Hebt u een account?

 •   Gepersonaliseerde content
 •   Uw producten en ondersteuning

Hebt u een account nodig?

Account maken

Online privacyverklaring van Cisco – In behandeling

De volgende Privacyverklaring van Cisco zal op 18 juni 2016 worden gepubliceerd.

Cisco Systems, Inc. en zijn dochterondernemingen (gezamenlijk ‘Cisco’) doen er alles aan om uw privacy te beschermen en u een positieve ervaring te bieden op onze websites en bij het gebruik van onze producten en services (‘Oplossing’ of ‘Oplossingen’). Deze Privacyverklaring is van toepassing op Cisco-websites met een koppeling naar deze verklaring en beschrijft hoe we met persoonsgegevens omgaan. Aanvullende informatie over onze praktijken ten aanzien van persoonsgegevens kan zijn opgenomen in de supplementen aan de rechterkant of in kennisgevingen die op het moment van gegevensverzameling worden getoond. Bepaalde Cisco-websites hebben mogelijk een eigen privacyverklaring waarin wordt beschreven hoe we met persoonsgegevens voor die specifieke websites omgaan. Wanneer een kennisgeving die op het moment van gegevensverzameling wordt getoond of een specifieke privacyverklaring voor een website in strijd is met deze Privacyverklaring, heeft een dergelijke kennisgeving of privacyverklaring voorrang.

Verzamelen van uw persoonsgegevens

We kunnen gegevens over u verzamelen, inclusief persoonsgegevens, wanneer u onze websites gebruikt en met ons communiceert. De term ‘persoonsgegevens’ verwijst naar alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u als persoon te identificeren, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, accountgegevens van sociale media of betaalkaartnummer. Als we andere gegevens aan uw persoonsgegevens koppelen, worden die gekoppelde gegevens beschouwd en verwerkt als persoonsgegevens. We verzamelen ook persoonsgegevens afkomstig van vertrouwde externe bronnen en maken gebruik van derden om persoonsgegevens te verzamelen.

Wij verzamelen persoonsgegevens om diverse redenen, zoals:

 • Verwerken van uw bestelling.
 • Aanbieden van een abonnement op onze nieuwsbrief.
 • Verzenden van marketingcommunicatie.
 • Maken van een account.
 • Inschakelen van bepaalde functies van onze Oplossingen.
 • Personaliseren van uw ervaring.
 • Leveren van klantenservice.
 • Verwerken van sollicitaties.
 • Verzamelen van informatie tijdens het proces van testverzending wanneer u via de computer een certificeringstest wordt afgenomen.

Wij en de derden die we inschakelen kunnen de informatie die we in de loop der tijd en via onze websites over u verzamelen, combineren met informatie verkregen via andere bronnen. Op die manier kunnen we de algehele nauwkeurigheid en volledigheid van die informatie verbeteren en onze interactie met u beter op u afstemmen.

Als u ervoor kiest om Cisco persoonsgegevens van derden te verstrekken (zoals naam, e-mail en telefoonnummer), verklaart u dat u daartoe toestemming hebt van die betreffende derde. Voorbeelden zijn het doorsturen van referentiemateriaal naar een vriend, of vacatures.

In sommige gevallen kan Cisco automatisch gegevens verzamelen via cookies, weblogs, web beacons en andere vergelijkbare toepassingen. Aan de hand van deze informatie worden de bruikbaarheid, prestaties en effectiviteit van de website verbeterd en content of aanbiedingen op maat aangeboden. Lees het gedeelte "Het gebruik van cookies en andere webtechnologieën" hieronder voor meer informatie.

naar boven

Gebruik van uw persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor onze bedrijfsvoering, het leveren, verbeteren en aanpassen van onze Oplossingen, het verzenden van marketing- en andere communicatie die te maken heeft met ons bedrijf en andere legitieme doeleinden toegestaan door toepasselijk recht. We kunnen persoonsgegevens onder andere gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Leveren van een Oplossing waarom u hebt verzocht.
 • Ondersteunen en verbeteren van onze Oplossingen en uw online ervaring.
 • Personaliseren van websites, nieuwsbrieven en andere communicatie.
 • Afnemen en verwerken van uw certificeringsexamens.
 • Verzenden van communicatie, onder andere op het gebied van marketing en klanttevredenheid, door Cisco of een van onze partners.

U kunt uw communicatievoorkeuren altijd bewerken. Zie het gedeelte ‘Uw keuzemogelijkheden en beheer van uw communicatievoorkeuren’ hieronder.

naar boven

Toegang tot en nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens

We hebben uw hulp nodig om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens nauwkeurig en up-to-date zijn. Neem contact met ons op als u uw persoonsgegevens en communicatievoorkeuren wilt bijwerken. U kunt mogelijk ook uw persoonsgegevens online bekijken of bewerken, onder andere op:

 • Cisco.com – u kunt uw profiel bekijken en bijwerken met de Cisco Profile Management Tool. U kunt deze updates ook uitvoeren of deactivering van uw websiteprofiel verzoeken door een e-mail te sturen naar ons Web Help-team.
 • Webex.com – u kunt uw profiel bekijken en bijwerken door u aan te melden bij uw online gebruikersaccount. U kunt deze updates ook uitvoeren of deactivering van uw websiteprofiel verzoeken door een e-mail te sturen naar ons Privacyteam.

We doen ons best om redelijke verzoeken tot het inzien van uw gegevens te honoreren en uw gegevens te corrigeren als deze onjuist zijn. We zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren.

Bepaalde Cisco-entiteiten kunnen op enig moment als de voor de verwerking verantwoordelijke worden beschouwd. Wanneer een Cisco-entiteit als de voor de verwerking verantwoordelijke fungeert, kunt u in het kader van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming uw recht van toegang uitoefenen en de betreffende entiteit rechtstreeks om correcties of deactivering verzoeken.

naar boven

Uw keuzemogelijkheden en beheer van uw communicatievoorkeuren

We bieden u de mogelijkheid allerlei informatie te ontvangen die een aanvulling vormt op onze Oplossingen. U kunt uw communicatievoorkeuren op de volgende manieren beheren:

 • Volg de instructies in elke promotionele e-mail die u van ons ontvangt om u voor die betreffende mailing af te melden.
 • Stuur een bericht via e-mail of per post: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, VS. Neem in uw bericht uw naam, e-mailadres en specifieke, relevante informatie op over het materiaal dat u niet meer wilt ontvangen.

Deze keuzemogelijkheden zijn niet van toepassing op de ontvangst van verplichte servicecommunicatie die als onderdeel van bepaalde Oplossingen wordt beschouwd. Deze ontvangt u periodiek, tenzij u de Oplossing annuleert in overeenstemming met de voorwaarden ervan. We kunnen uw persoonsgegevens delen met zakelijke partners of leveranciers van Cisco, zodat zij informatie over producten of services kunnen delen die voor u mogelijk interessant zijn. Klik hier als u zich wilt afmelden voor het delen van gegevens met derden voor hun marketingdoeleinden.

Door onze websites te gebruiken of persoonsgegevens aan ons te verstrekken gaat u ermee akkoord dat we elektronisch met u kunnen communiceren over beveiliging, privacy en administratieve kwesties met betrekking tot uw gebruik van de websites. Als we ons bewust worden van een inbreuk op een beveiligingssysteem, kunnen we trachten u hiervan elektronisch op de hoogte te stellen door een kennisgeving op onze websites te plaatsen of door u een e-mail te sturen. Mogelijk hebt u wettelijk gezien recht op een schriftelijke kennisgeving. Neem contact met ons op als u uw toestemming voor het ontvangen van een elektronische kennisgeving van een inbreuk op de beveiliging wilt intrekken.

naar boven

Uw persoonsgegevens delen

We kunnen uw persoonsgegevens delen voor onze bedrijfsvoering, het leveren, verbeteren en aanpassen van onze Oplossingen, het verzenden van marketing- en andere communicatie die te maken heeft met ons bedrijf en voor andere legitieme doeleinden toegestaan door toepasselijk recht. We kunnen uw persoonsgegevens op de volgende manieren delen:

 • Binnen Cisco zelf of met een van onze dochterondernemingen wereldwijd voor het verwerken of opslaan van gegevens.
 • Met zakelijke partners of leveranciers van Cisco, zodat zij informatie over hun producten of services met u kunnen delen. Klik hier als u zich wilt afmelden voor het door Cisco delen van gegevens met derden voor hun marketingdoeleinden.
 • Met zakelijke partners, leveranciers van services, geautoriseerde medewerkers van derden of contractanten voor het uitvoeren van de verzochte service of transactie. Dit omvat onder andere het verwerken van bestellingen en creditcardtransacties, het hosten van websites, het hosten van seminarregistraties, het bieden van hulp bij verkoopgerelateerde activiteiten of post-sales ondersteuning, en het bieden van klantenondersteuning.
 • In verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsmiddelen, consolidatie of reorganisatie, financiering of verwerving van (een deel van) ons bedrijf door of aan een ander bedrijf.
 • Als reactie op een verzoek om informatie door een bevoegde autoriteit indien we van mening zijn dat vrijgave ervan aan toepasselijke wet- en regelgeving of juridische procedures voldoet of dit anderszins vereist is.
 • Met wetshandhavers, overheidsinstanties of andere derden indien dat nodig is om de rechten, het eigendom of de veiligheid van Cisco, zijn zakelijke partners, u of anderen te beschermen of anderszins door toepasselijke wetgeving is vereist.
 • In geaggregeerde en/of geanonimiseerde vorm zodat de informatie niet redelijkerwijs kan worden gebruikt om u te identificeren.
 • Als we u anderszins op de hoogte brengen en u akkoord gaat met het delen van gegevens.

naar boven

Beveiliging van uw persoonsgegevens

We doen ons best de persoonsgegevens die u aan ons hebt toevertrouwd, te beschermen en deze veilig te verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Cisco implementeert fysieke, administratieve en technische mechanismen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of vrijgave of onbevoegd gebruik. Bovendien eisen we van onze leveranciers dat ze dergelijke gegevens beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en vrijgave en onbevoegd gebruik. De veiligheid van het internet kan echter nooit volledig worden gegarandeerd en we kunnen de beveiliging van persoonsgegevens die u ons verstrekt dan ook niet garanderen.

naar boven

Bewaren van persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om aan de doeleinden te voldoen waarvoor ze zijn verzameld. We zullen uw persoonsgegevens bewaren en zo nodig gebruiken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten uit te voeren.

Het gebruik van cookies en andere webtechnologieën

Net als vele websites maakt Cisco gebruik van tools voor automatische gegevensverzameling, zoals cookies, geïntegreerde webkoppelingen en web beacons. Deze tools verzamelen bepaalde standaardinformatie die uw browser naar onze website stuurt, zoals het type browser dat u gebruikt en het adres van de website vanwaar u op onze website bent gekomen. Ze kunnen ook de volgende informatie verzamelen:

 • Uw IP-adres (internetprotocol). Dit is een nummer dat aan uw computer wordt toegekend wanneer u op het web surft. Aan de hand hiervan kunnen webservers uw computer vinden en identificeren. Het betreft een uniek adres dat aan uw pc wordt toegekend door uw internetprovider of de afdeling Informatiesystemen op een TCP/IP-netwerk.
 • Clickstream-gedrag. Bijvoorbeeld de pagina’s die u bekijkt en de koppelingen waarop u klikt.

Met deze tools kunt u onze website eenvoudiger bezoeken en efficiënter gebruiken, en biedt deze meer waarde doordat een gebruikservaring op maat wordt geboden en u wordt herkend wanneer u terugkomt. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van tools voor automatische gegevensverzameling, zoals cookies en widgets, en uw keuzemogelijkheden met betrekking tot die tools.

Onze website omvat widgets. Dit zijn kleine interactieve programma’s die op onze site worden uitgevoerd om specifieke services van een ander bedrijf te leveren (zoals het weergeven van nieuws, meningen, muziek en meer). Persoonsgegevens, zoals uw e-mailadres, kunnen via de widget worden verzameld. Er kunnen ook cookies door de widget worden ingesteld om ervoor te zorgen dat deze goed werkt. Op informatie die via deze widget wordt verzameld, is het privacybeleid van toepassing van het bedrijf dat de widget heeft gemaakt. Onze widget kan een functie voor het importeren van contactpersonen omvatten, zodat u uw contractpersonen kunt e-mailen. Op uw verzoek wordt uw e-mailadresboek doorzocht om zo uw contactpersonen naar onze website te importeren.

Sommige webbrowsers bieden u de mogelijkheid een ‘niet traceren’-functie in te schakelen die aan websites die u bezoekt laat weten dat u niet wilt dat uw online activiteiten worden getraceerd. Dit is iets anders dan het blokkeren of verwijderen van cookies: wanneer in een browser de ‘niet traceren’-functie is ingeschakeld, kan deze nog steeds cookies accepteren. Er is momenteel geen industriestandaard voor de manier waarop bedrijven op ‘niet traceren’-signalen moeten reageren, maar mogelijk wordt deze in de toekomst opgesteld. Wij reageren momenteel niet op ‘niet traceren’-signalen. Als wij dat in de toekomst wel gaan doen, zullen we de manier waarop beschrijven in deze Privacyverklaring. Lees meer over "niet traceren".

naar boven

Gekoppelde websites

We kunnen koppelingen opnemen naar websites en services van derden die niet door ons worden beheerd en waarop deze Privacyverklaring niet van toepassing is. We raden u aan de privacyverklaringen te lezen die op dergelijke websites (en alle websites) staan wanneer u deze bezoekt.

naar boven

Forums en chatruimtes

Als u deelneemt aan een discussieforum of chatruimte op een Cisco-website, moet u er rekening mee houden dat de informatie die u daar verstrekt breed aan anderen beschikbaar wordt gemaakt. Deze informatie kan worden gebruikt om contact met u op te nemen, u ongewenste berichten te sturen of voor doeleinden waarover Cisco noch u controle heeft. Bovendien kunnen afzonderlijke forums en chatruimtes aanvullende regels en voorwaarden hanteren. Cisco is niet verantwoordelijk voor de persoonsgegevens of enige andere informatie die u via deze forums verstrekt.

naar boven

Kinderen en privacy

Cisco stimuleert ouders en voogden om een actieve rol te spelen bij de online activiteiten van hun kinderen. Cisco verzamelt niet doelbewust persoonsgegevens van kinderen zonder toestemming daartoe van een ouder of voogd. Als u van mening bent dat we mogelijk persoonsgegevens hebben verzameld van iemand die volgens de wet in uw land nog niet meerderjarig is en zonder toestemming van een ouder of voogd, kunt u ons hiervan op de hoogste stellen op een van de manieren beschreven in het gedeelte ‘Contact’. We zullen dan gepaste maatregelen nemen om de kwestie zo snel mogelijk te onderzoeken en op te lossen.

naar boven

Toestemming voor de doorgifte, verwerking en opslag van persoonsgegevens

Aangezien Cisco wereldwijd actief is, kunnen we uw persoonsgegevens doorgeven naar Cisco in de Verenigde Staten, naar een dochteronderneming van Cisco waar ook ter wereld of naar derden en zakelijke partners zoals hierboven beschreven. Door onze websites en Oplossingen te gebruiken of ons persoonsgegevens te verstrekken, gaat u akkoord met de doorgifte, verwerking en opslag van dergelijke gegevens buiten het land waar u woonachtig bent en waar de normen ten aanzien van gegevensbescherming mogelijk anders zijn.

Cisco beschermt persoonsgegevens en regelt de wereldwijde doorgifte ervan op verschillende manieren. Cisco heeft een certificaat voor het naleven van de Amerikaans-Europese en Amerikaans-Zwitserse Safe Harbor-kaders zoals bepaald door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens uit EU-lidstaten en Zwitserland, maar Cisco baseert zich daar niet op om aan EU-wetgeving te voldoen. Cisco heeft verklaard dat het bedrijf zich aan de Safe Harbor Privacy Principles (Veiligehavenbeginselen) houdt ten aanzien van kennisgeving, keuze, verdere doorgifte, beveiliging, gegevensintegriteit, toegang en handhaving. Ga naar de Safe Harbor-site op http://www.export.gov/safeharbor/ voor meer informatie over het Safe Harbor-programma en om Cisco’s certificering te bekijken. Na de uitspraak van het Europees Hof van Justitie op 6 oktober 2015 ten aanzien van de validiteit van het Safe Harbor-programma, en gezien de zich ontwikkelende regelgevingskaders, kan Cisco deelnemen aan andere kaders die op enig moment door relevante regelgevende autoriteiten worden goedgekeurd.

naar boven

Privacyrechten van inwoners van Californië

Inwoners van de Amerikaanse staat Californië hebben op grond van California Civil Code § 1798.83 het recht bedrijven die actief zijn in Californië om een lijst te vragen van derden waaraan zij gedurende het afgelopen jaar persoonsgegevens hebben vrijgegeven voor direct-marketingdoeleinden. In de wet is echter bepaald dat als een dergelijk bedrijf een privacybeleid voert dat een ‘opt-out’- of ‘opt-in’-keuze omvat ten aanzien van het gebruik van persoonsgegevens door derden (zoals adverteerders) voor marketingdoeleinden, dat bedrijf in plaats daarvan u informatie kan verstrekken over de manier waarop u uw keuze tot vrijgave kunt uitoefenen.

Cisco valt onder de laatstgenoemde optie. We hebben een uitgebreide privacyverklaring en verschaffen u gedetailleerde informatie over de manier waarop u kunt kiezen voor ‘opt-out’ of ‘opt-in’ (afmelden/aanmelden) voor het gebruik van uw persoonsgegevens door derden voor direct-marketingdoeleinden. Wij hoeven dan ook geen lijst bij te houden of openbaar te maken van derden die het afgelopen jaar uw persoonsgegevens hebben ontvangen voor marketingdoeleinden.

Als u inwoner van Californië bent en informatie wilt over de manier waarop u uw keuze tot vrijgave aan derden kunt uitoefenen, kunt u uw verzoek naar ons e-mailen.

naar boven

Contact opnemen

Wij stellen uw mening op prijs. Als u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot deze Privacyverklaring, kunt u een e-mail sturen naar ons Privacyteam.

naar boven

Updates van de Privacyverklaring van Cisco

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Wanneer we onze Privacyverklaring aanpassen, publiceren we de herziene versie hier, met een bijgewerkte revisiedatum. U stemt ermee in deze pagina’s regelmatig te bezoeken, zodat u zich bewust bent van dergelijke revisies en deze kunt doornemen. Als we belangrijke wijzigingen doorvoeren in onze Privacyverklaring, kunnen we u daarvan ook op andere manieren op de hoogte brengen voordat de wijzigingen van kracht worden. Bijvoorbeeld door een melding te plaatsen op onze websites of u een kennisgeving te sturen. Door onze website te blijven gebruiken nadat dergelijke herzieningen van kracht zijn geworden, accepteert u deze herzieningen en stemt u ermee in u daaraan te houden.

De Privacyverklaring van Cisco is herzien en gepubliceerd op 31 maart 2016.

Klik hier voor de vorige versie van de Privacyverklaring.