Tietoturvaa maailman muutoksissa

Uudet digitaaliset liiketoimintamahdollisuudet ja uudet Internet-uhat luovat uusia haasteita tietoturvalle. Näistä raporteista voit lukea tietoja eri toimialojen suojautumiskeinoista.

Protecting Financial Services

Rahaliikenteeseen liittyvien tietojen ja tapahtumien turvaaminen

Tutkimustuloksista ilmenee, että rahoitusalan tietoturvassa on parantamisen varaa. Tämä johtuu eritoten siitä, että toimiala on verkossa toimivien rikollisten pääkohde. Tässä raportissa on asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, miten IT-ammattilaiset voivat suojata rahoitusalalla toimivia yrityksiä ja henkilöasiakkaita.

Lataa raportti

Strengthening IT Security for Government

Julkishallinnon palvelujen suojausta on parannettava

Julkinen sektori on erityisen altis kyberterroristeille eli "haktivisteille" ja muille rikollisille, jotka pyrkivät häiritsemään julkisia palveluja ja varastamaan tärkeitä tietoja poliittisen tai taloudellisen edun tavoittelumielessä. Tässä raportissa on tietoja siitä, miten julkishallinto voi vahvistaa tietoturvaa ja pysyä näiden uhkien tavoittamattomissa.

Lataa raportti

Looking After Security in Healthcare

Terveydenhuolto: potilastietojen suojaaminen

Nykypäivän terveydenhuolto-organisaatioiden on turvattava potilaiden tietosuoja ja samalla ylläpidettävä tietojärjestelmiä. Tästä raportista saat tietoja joistakin terveydenhuoltoalan merkittävimmistä tietoturvariskeistä. Voit raportin avulla arvioida tämänhetkisen suojauksen laadun. Saat tietoja myös tietoturvan tehostamisesta siten, että tiedot pysyvät alan ammattilaisten käytössä.

Lataa raportti

Defending Telecommunications Services

Televiestinnän tietoturvan parantaminen

Monet televiestinnän ammattilaiset uskovat, että heidän tietoturvainfrastruktuurinsa ovat hienostuneita ja ajantasaisia. Tässä analyysissa on kuitenkin päädytty toiseen lopputulemaan. Tästä raportista saat lisätietoja tietojen ja palvelujen suojaamisesta tässä haastavassa ympäristössä.

Lataa raportti

Keeping Transportation Moving

Kuljetusten sujuvuuden ja turvallisuuden varmistaminen

Kaikki kuljetusverkostojen keskeytykset voivat vaikuttaa kansalaisiin ja talouteen merkittävällä tavalla. Siksi nämä verkostot ovat kyberrikollisten suosikkikohteita. Toisiinsa yhdistetyt tekniikat, kuten älyautot ja valtatiet, tuovat entistä enemmän mahdollisuuksia hakkereille. Tässä raportissa on tietoja tietoturvan ylläpidosta monimutkaisessa kuljetusekosysteemissä, joka muuttuu koko ajan entistä älykkäämmäksi.

Lataa raportti

Safeguarding Utilities and Energy

Julkisten palvelujen suojaaminen kyberhyökkäyksiltä

73 prosenttia julkisten palvelujen parissa toimivista tietoturvan ammattilaisista sanoo kokeneensa tietoturvamurron. Koska julkiset palvelut ja energiayhtiöt ovat osa valtion infrastruktuuria, ne ovat hakkereiden ykköskohteita. Tässä raportissa on lisätietoja organisaation suojaamisesta nopeasti muuttuvassa tietoturvaympäristössä.

Lataa raportti