Guest

Yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuu

Luottamus yritykseen syntyy vain vastuullisen ja eettisesti kestävän toiminnan kautta. Cisco pyrkii tähän lukuisten yhteiskunnallisten hankkeiden kautta.

Esteettömyys

Pyrimme tekemään tuotteistamme, palveluistamme, verkkosivustoistamme ja dokumentoinnistamme helposti käytettäviä ja saavutettavia eli esteettömiä.
Lue lisää esteettömyydestä - Accessibility

Laatutavoitteet

Asiakkaidemme menestys on toimintamme perusta. Cisco integroi työkaluja ja toimintatapoja vastatakseen asiakkaiden liiketoimintatavoitteisiin ja laadun kehittämiseen.
Lue lisää  - Approach to Quality

Yhteiskuntavastuu

Ciscon humanitääriset toimet pyrkivät rakentamaan vahvoja ja toimivia yhteisöjä, joissa kaikilla on hyvät edellytykset elää, mahdollisuus oppia ja auttaa läheisiään. Tuotteemme ja niiden mahdollistavat palvelut edistävät monin tavoin koulutusta, terveydenhuoltoa ja alueellista tasa-arvoa.
Lue lisää yhteiskuntavastuusta

Yrityskansalaisuus

Tuemme useita yhteiskunnallisia hankkeita maailmanlaajuisten kumppanuuksien kautta. Pyrkimys hyvään yrityskansalaisuuteen on tärkeä osa Ciscon toimintafilosofiaa. Ciscon tavoitteena on myös huolehtia kestävästä kehityksestä parantamalla tuotteiden laatua ja luotettavuutta.
Lue lisää yrityskansalaisuudesta - Corporate Citizenship

Monimuotoisuus

Yhteiskuntavastuuseen kuuluu myös omasta henkilöstöstä huolehtiminen. Cisco kannustaa työntekijöitään hyödyntämään teknologiaa ja sen mahdollistamaa liikkumisen ja ajattelun vapautta, elämän laadun parantavana tekijänä.
Lue lisää monimuotoisesta toiminnastamme - Diversity

Eettisyys

Ciscon liiketoiminta perustuu käsitykseen, että yritys voi menestyä pitkällä tähtäyksellä vain jos sen toiminta on vastuullista ja eettisesti kestävää.

Yhteiskuntavastuuraportti

Me Ciscossa uskomme, että yritysten tulee tuntea vastuunsa toimintansa ja tuotteidensa vaikutuksesta toimintaympäristöönsä.

Lue lisää - Corporate Citizenship Report


Ohjelmat


Ihmisoikeudet
Cisco pyrkii kunnioittamaan työntekijöitään ja toimintayhteisöjään
Lue lisää

Vastuullinen liiketoiminta
Cisco haluaa toimia eettisesti oikein
Lue lisää

Maailmanlaajuinen tuki yhteisöille
Tavoitteenamme on edistää yhteisöjen hyvinvointia
Lue lisää

Vastuullisuus
Cisco viestii avoimesti liiketoiminnastaan

Cisco.com

Lisätietoa yhteiskuntavastuusta löydät kansainvälisiltä sivuiltamme

Corporate and Social Responsibility