Centar sa podacima


 

Proizvodi objedinjenog centra sa podacima

 • categories_unifiedComputing_100x80

  Unified Computing System

  Podesite pružanje usluga i pojednostavite zahteve za podešavanje centra sa podacima, upravljanje, napajanje, hlađenje i povezivanje kablovima.

  • ucs_b_1

   Cisco UCS Blade serveri serije B

   • Povećajte performanse, fleksibilnost i razmer za virtuelizovane i nevirtuelizovane aplikacije
   • Primenite aplikacije brže i upravljajte mogućnošću povezivanja po potrebi
   • Učinite da kapacitet memorije i U/I ispune svaku potrebu
   • Smanjite broj adaptera, kablova i svičeva sloja pristupa potrebnih za LAN i SAN povezivanje
  • ucs_5100_2

   Cisco Blade Server kućište serije UCS 5100

   • Uskladite najviše 8 Cisco UCS Blade servera serije B sa pola širine, odnosno najviše 4 sa punom širinom
   • Ubrzajte primenu sa objedinjenom strukturom i tehnologijom proširenog sastava za centre sa podacima
   • Poboljšajte gustinu pomoću manjih jedinica razmere uz smanjen otisak
   • Smanjite broj fizičkih komponenti, uklonite uskladišteno upravljanje i poboljšajte efikasnost centra sa podacima
  • ucs_c_3

   Cisco UCS Rack-Mount serveri serije C

   • Smanjite ukupan trošak vlasništva (TCO) i povećajte poslovnu prilagodljivost
   • Balansirajte jednostavnost, performanse i gustinu za virtuelizaciju na proizvodnom nivou, veb infrastrukturu i radna opterećenja centra sa podacima
   • Razvijte pogodnosti sistema Cisco Unified Computing uz Cisco Extended Memory i Virtual Interface Card tehnologije
  • ucs_manager_4

   Cisco UCS Manager

   • Upravlja Cisco UCS serverima u više blade kućišta i rack servera u vidu jednog logičkog, veoma dostupnog entiteta
   • Pruža UCS vidljivost i kontrolu za partnere ekosistema upravljanja pomoću sveobuhvatnog XML API-a
   • Automatizuje i pojednostavljuje obezbeđivanje i održavanje infrastrukture, čime se omogućava više vremena za strateške inicijative
   • Poboljšava IT produktivnost i agilnost pomoću automatizovane programabilne infrastrukture
   • Usaglašenost sa QoS i bezbednosna usaglašenost kojima upravljaju smernice, automatizovane su pomoću UCS Manager profila usluga i predložaka
  • ucs_central_5

   Cisco UCS Central

   • Pojednostavljuje upravljanje većim brojem Cisco UCS domena u mnogim centrima sa podacima i geografijama pomoću globalnih predložaka i smernica
   • Pruža centralizovani rezime grešaka radi bržeg rešavanja problema i poboljšane pouzdanosti
   • Poboljšava IT produktivnost pomoću centralizovanog inventara i automatizovanih nadogradnji firmvera zasnovanih na firmveru
   • Koristi isti interfejs kao UCS Manager i održava kontrolu pristupa zasnovanu na ulogama (RBAC) na UCS Manager i UCS Central nivoima
  • cloupia_6

   Cisco Cloupia

   • Objedinjuje upravljanje na slojevima korišćenja računara, umrežavanja, skladišta i virtuelizacije
   • Pruža sveobuhvatno upravljanje fizičkim i virtuelnim resursima
   • Povećava IT efikasnost
   • Pruža IT sektoru fleksibilnost da se prilagodi promenljivim poslovnim zahtevima
  • ucs_6200_7

   Cisco UCS 6200 Series Fabric Interconnects

   • Isporučite brz prenosa, 10 GE bez gubitka i Fibre Channel preko Etherneta (FCoE), uz izvornu Fibre Channel SAN mogućnost povezivanja
   • Obezbedite više od duplog broja portova prethodne generacije uz univerzalno povezivanje portova
   • Smanjite prepreke za primenu virtuelizovanog okruženja za centre sa podacima
   • Pružite povezivanje putem jedne žice za LAN, SAN i objedinjeno upravljanje, uključujući rack servere
   • Podržite izvorno zoniranje skladišta i direktno priloženo skladište
  • ucs_fabric_8

   Cisco UCS Fabric Extenders za UCS kućište blade servera

   • Pruža konvergirano LAN, SAN i povezivanje upravljanja za blade servere sa istim hardverom
   • Pruža fleksibilnost za LAN Ethernet/FCoE 1/10 GE ili SAN Native Fibre Channel
   • Poboljšava korišćenje propusnog opsega putem raspoređivanja opterećenja uz kanale porta
   • Upravljajte napajanjem kućišta, ventilatorima i blade serverima putem međusobnih povezivanja strukture
  • nexus_fab_9

   Cisco Nexus Fabric Extenders za UCS rack servere

   • Nesmetano uključivanje UCS rack servera u UCS Manager domen pomoću UCS blade servera
   • Povežite rack servere sa UCS međusobnim povezivanjima strukture pomoću jednog kabla za U/I i upravljanje
   • Pruža konvergirano LAN, SAN i povezivanje upravljanja za blade servere sa istim hardverom
   • Primenite odgovarajući server i održavajte upravljanje jednostavnim pomoću integrisanja sa UCS međusobnim povezivanjima strukture i programom UCS Manager
  • ucs_1200_10

   Cisco UCS 1200 Series VIC-ovi

   • Isporučite do 80 Gbps agregatnog propusnog opsega servera
   • Arhitektura jednog ožičenja – pojednostavite infrastrukturu mreže i smanjite trošak
   • Enhance Virtual Machine upravljanje i vidljivost pomoću tehnologije proširenja strukture virtuelne mašine (VM-FEX)
   • Dostupno za Cisco blade i rack servere
  • ucs_1240_11

   VIC-ovi blade servera B serije

   • Smanjite ukupan trošak vlasništva tako što ćete konsolidovati NIC-ove, HBA-ove, kablove, svičeve i fizičke servere
   • Sažmite mrežnu infrastrukturu pomoću tehnologije proširenja strukture virtuelne mašine (VM-FEX)
   • Obezbedite koherentnost U/I smernica i vidljivost u cilju omogućavanja mobilnosti radnog opterećenja
   • Unapredite hipervizor i Cisco UCS Manager integraciju
  • ucs_1240_12

   VIC-ovi rack servera C serije

   • Isporučite do 20 Gbps agregatnog propusnog opsega u faktoru oblika optimizovanom za rack servere
   • Smanjuje TCO usaglašavanjem kartica mrežnog interfejsa, adaptera hosta i drugih uređaja
   • Sažmite mrežnu infrastrukturu pomoću tehnologije proširenja strukture virtuelne mašine (VM-FEX)
   • Obezbedite koherenciju i vidljivost U/I smernica radi omogućavanja mobilnosti radnog opterećenja
   • Omogućite integraciju sa UCS Manager domenima
  • ucs_1240_13

   UCS Storage Accelerators

   • Ubrzajte pristup podacima pomoću smanjenog kašnjenja pristupa skladištu
   • Povećajte inteligenciju keširanja podataka i smanjite složenost
   • Pojačajte performanse primene radnog opterećenja baze podataka
   • Poboljšajte performanse virtuelizovanih računara i aplikacija
  • grid_k2_bracket

   Procesori za grafiku (GPU-ovi)

   • Poboljšajte performanse prenošenjem delova sa intenzivnom obradom podataka na perifernu lokaciju na GPU-u
   • Koristite snagu paralelne obrade za aplikacije
   • Poboljšajte performanse VDI grafike u virtuelizovanim okruženjima
   • Poboljšajte produktivnost korisnika pomoću bržih i fleksibilnijih poslovnih aplikacija
  • ucs_e_14

   UCS serveri serije E

   • Faktori oblika sa jednostruke i dvostruke širine uskladišteni u Cisco ISR G2 kućištu
   • Kompaktni serveri klase centara sa podacima sa procesorima serija Intel® Xeon® E3 i E5-2400
   • Namensko upravljanje blade serverima sa integrisanim kontrolerom za upravljanje; dosledno upravljanje sa samostalnim Cisco UCS C-Series serverom
   • Hardver spreman za virtuelizaciju sa podrškom za Microsoft Hyper-V, VMware vSphere, Citrix Xen Server
   • Mogućnost lokalnog hostovanja aplikacija, metalnih ili virtuelizovanih, u zavisnosti od poslovnih potreba
  • ucs_r_15

   Cisco rack serveri R serije

   • Idealni za okruženja najvažnijih centara sa podacima koji zahtevaju pouzdanost, strukturalni integritet i bezbednost
   • Isporučite izvanredno upravljanje napajanjem, hlađenjem i kablovima
   • Optimizovano i certifikovano za upotrebu sa Cisco Unified Computing sistemom
   • Deo kompletnog rešenja za infrastrukturu, uključujući korišćenje računara, mrežu, rack server, napajanje i usluge
  • ucs_r_16

   Cisco jedinice za distribuciju napajanja RP serije

   • Ponudite fleksibilnu, pouzdanu distribuciju napajanja laku za primenu sa zaštitom kola grane
   • Povoljno i efikasno distribuirajte napajanje na maksimalno 24 utičnice
   • Zaštitite od uslova preopterećenja i pojednostavite povezivanje kablova sa rack servera
   • Optimizovano i certifikovano za upotrebu sa Cisco Unified Computing sistemom
 • dataSecurity_100x80

  Bezbednost centra sa podacima

  Pojačana bezbednost za ključne aplikacije, infrastrukturu i podatke i istovremeno obezbeđivanje privatnosti podataka i usaglašenosti sa propisima.

  • asa5585_100x80

   Cisco ASA 5585-X Adaptive Security Appliance

   • Obezbeđuje inteligentnu odbranu od pretnji veoma bezbedne usluge komunikacije
   • Štiti multimedijalne, veoma transakcione aplikacije osetljive na kašnjenje
   • Integriše zaštitne zidove, bezbednost objedinjenih komunikacija i VPN tehnologiju
   • Primenjuje kapacitet za proširivost i zaštitu ulaganja
  • vgs_dc_100x80

   Cisco mrežni prolaz virtuelne bezbednosti (VSG)

   • Integriše se sa svičevima serije Cisco Nexus 1000V i hipervizorima
   • Nameće smernice bezbednosti na nivou virtuelne mašine
   • Izdvaja aplikacije u virtuelne centre sa podacima i viševlasnička okruženja
   • Nameće razdvajanje obaveza između administratora za bezbednost i servere
   • Poboljšava vidljivost i usaglašenost
  • asa1000v_100x80

   ASA 1000V Cloud zaštitni zid

   • Obezbeđuje viševlasničku bezbednost i podrazumevanu funkcionalnost mrežnog prolaza
   • Štiti od napada na mreži koristeći dokazanu ASA bezbednosnu platformu
   • Spaja VSG u cilju obezbeđivanja privatne i javne cloud infrastrukture
   • Koristi Cisco Nexus 1000V za povećanu fleksibilnost i efikasnost rada
   • Kontroliše je viševlasnički, dinamički centar za upravljanje virtuelnom mrežom (VNMC)
 • nexus_family_dc

  Komutiranje centra sa podacima

  Povećajte prilagodljivost poslovanja, pojednostavite operacije i zaštitite investicije pomoću arhitekturalne fleksibilnosti koju pruža komutiranje centra sa podacima.

  • product_small

   Serija Cisco Nexus 9000

   • Pruža osnovu za svičeve za Cisco Application Centric Infrastructure (ACI)
   • Podržava kapacitet za svičeve do 1,92 terabita po slotu
   • Isporučuje 1,10 i 40 gigabita Etherneta velike gustine danas i spremno je za 100 GE
   • Funkcioniše u standardnom sistemu Cisco NX-OS, kao i u ACI režimu
   • Nudi punu podršku za premošćavanje, usmeravanje i mrežni prolaz virtuelnog proširivog LAN-a (VXLAN-a)
  • 7000_family_100x80

   Svičevi serije Cisco Nexus 7000

   • Nudi najveći kapacitet za svičeve; do 1,3 terabita po slotu, 83+ terabita po kućištu
   • Pruža visoku podesivost od 1,10, 40 i 100 gigabita Etherneta
   • Nudi najsveobuhvatniji skup funkcija centra sa podacima u industriji
   • Isporučuje napredne usluge; visoka dostupnost; In-Service Software Upgrade (ISSU) bez pogodaka
   • Idealno za pristup centru sa podacima, agregaciju i osnovne primene
  • nx6000

   Serija Cisco Nexus 6000

   • Pruža rešenje od 10 GE i 40 GE velike gustine u malom faktoru forme jedinice sa četiri nosača (RU)
   • Pruža bogato integrisanu funkcionalnost sloja 2 i 3 sa brzinom protoka podataka i malim kašnjenjem
   • Pruža operativnu efikasnost uz podršku Cisco Fabric Extender (FEX) arhitekture i jak komplet alatki analitike
   • Podržava 40 GE Fibre Channel preko Etherneta (FCoE) za LAN i SAN objedinjavanje
   • Idealan je za pristup velike gustine i primenu agregacije za okruženja sa ograničenim prostorom
  • nx5000

   Serija Cisco Nexus 5000

   • Usaglašavaju centar sa podacima dok štite ulaganja sa objedinjenim U/I
   • Smanjuju ukupan trošak vlasništva (TCO)
   • Pojednostavljuju insfrastrukturu centra sa podacima
   • Povećavaju poslovnu prilagodljivost kroz prožimajuću virtuelizaciju centra sa podacima
   • Povećavaju poslovnu otpornost zahvaljujući boljem kontinuitetu rada
  • nexus3000_100x80

   Serija Cisco Nexus 3000

   • Isporučuje fleksibilnost i performanse za primene na vrhu rack servera
   • Nudi Cisco Algo Boost mogućnosti sa superiorno niskim kašnjenjem, vidljivošću i kontrolom
   • Pojednostavljuje upravljanje pomoću Python izvršavanja skripti, Energetski efikasnog Etherneta (EEM) i alatki za XML upravljanje
   • Povećava poslovnu agilnost pomoću sveobuhvatnog softverski definisanog rešenja za umrežavanje (SDN), uključujući OpenFlow i Cisco OnePK
  • nexus2000_100x80

   Serija Cisco Nexus 2000

   • Pruža povezivanje servera od 100 MB, 1 GE do 10 GE sa 10 i 40 GE uzlaznim vezama
   • Optimizuje prostor za top-of-rack (ToR) topologije
   • Smanjuje troškove povezivanja kablovima za centar sa podacima i utrošak sa optimizovanim inter-rack povezivanjem kablova
   • Proširuje podršku na partnerske blade servere kao što je HP i Fujitsu
  • nexus_family_dc

   Cisco NX-OS za Nexus svičeve

   • Zasnovan na dokazanim LAN i SAN primenama
   • Podržan u serijama Cisco Nexus i MDS komutiranje
   • Pruža veliku dostupnost, usluge virtuelizacije i objedinjavanja
   • Pruža fleksibilnost za integrisanje inovacija i industrijske standarde u razvoju
 • 100x80-DCmanagmntNauto

  Upravljanje centrom sa podacima i njegova automatizacija

  Povećajte efikasnost sa IT proizvodima automatizacije koji štede vreme, obezbeđuju jasnu vidljivost i jačaju kontrolu nad operacijama.

  • cisco_ucs_100x80

   Cisco UCS Director

   • Isporučuje IT efikasnost radi bolje podrške poslovne strategije
   • Deljene smernice infrastrukture i vreme primene brzine grupe resursa
   • Transparentna podrška za fizičku, virtuelnu i metalnu infrastrukturu
  • prime_network_services_100x80

   Cisco Prime Network Services Controller

   • Omogućite hibridno korišćenje računara u oblaku pomoću mobilnosti VM radnog opterećenja između poslovnih centara sa podacima i javnih oblaka
   • Brzo i prilagodljivo upravljanje mrežnim uslugama pomoću dinamičnih smernica vođenih predlošcima i bezbednosnih profila
  • sub_categories_UCSManager_100x80

   Cisco UCS Manager

   • Upravlja Cisco UCS serverima na više pljosnatih kućišta i rack servera
   • Obezbeđuje detaljnu UCS vidljivost i kontrolu za alatke sistema višeg nivoa
   • Pojednostavljuje obezbeđivanje infrastrukture i prebacuje fokus sa održavanja na strategiju
   • Poboljšava IT produktivnost i poslovnu prilagodljivost putem programabilne infrastrukture
  • DC_Network_Manager_splash_thumb

   Upravljač mrežom Cisco centra sa podacima

   • Pojednostavljuje operacije virtuelizovanih i objedinjenih mreža sledeće generacije
   • Obezbeđuje single-pane-of-glass vidljivost u SAN i LAN tehnologijama
   • Brzo i efikasno primenjuje inovativne NX-OS i SAN tehnologije
   • Obezbeđuje vidljivost performansi i kapaciteta
  • network_svcs_mgr_100x80

   Cisco Network Services Manager

   • Pruža mogućnost kreiranja različitih nivoa usluga
   • Definiše dostupne mogućnosti i resurse u svakom nivou
   • Navodi način na koji se definišu i primenjuju VLAN mreže, mogućnosti usluga i virtuelne mašine
  • service_catalog_100x80

   Cisco Prime katalog usluga

   • Primenite katalog usluga za krajnje korisnike za slučajeve korišćenja računara u oblaku i upotrebe IT-a na radnom mestu
   • Poboljšajte efikasnost, obezbedite upravljanje i povećajte zadovoljstvo krajnjih korisnika pomoću isporuke IT usluga
  • cloud_portal_100x80

   Cisco Intelligent Automation for Cloud

   • Softver koji obezbeđuje efikasno IT upravljanje u cloud okruženju
   • Podržava sve cloud modele, kao i virtuelnu i fizičku infrastrukturu
   • Odgovara na poslovne zahteve u vezi sa brzinom i prilagodljivošću
  • 100x80-TES

   Cisco Tidal Enterprise Scheduler

   • Otklanja greške i kašnjenja izazvana mnoštvom alatki za planiranje poslova
   • Zasniva jedan standard planiranja posla za preduzeće
   • Obezbeđuje široko obuhvatanje aplikacije platforme
   • Automatski izvršava i prati planirane procese
  • 100x80-TEO

   Cisco upravljač procesima

   • Obezbeđuje jednu platformu za automatizovane IT procese
   • Podržava najbolje prakse za mnoge popularne tehnologije
   • Olakšava automatizaciju putem okruženja vizuelnog razvoja toka posla
  • 100x80-TIAforSAP

   Cisco Tidal Intelligent Automation for SAP

   • Automatizuje odgovor na SAP incident, upravljanje zadacima i ispravnim radnjama
   • Upravlja složenim radnim procesima
   • Otprema automatizaciju kroz unapred konfigurisani SAP sadržaj
 • storage_netw_100x80

  Mreže za skladištenje podataka

  Cisco MDS rešenja zasnivaju merila za umrežavanje skladišta sa vrhunskim performansama, pouzdanošću i arhitektonskom fleksibilnošću.

  • mds_9700_100x80

   Cisco MDS 9700 Series Multilayer Directors

   • Mogućnost komutiranja za prilagođavanje budućih fizičkih, virtuelnih i okruženja u oblaku
   • Do 384 portova brzine protoka 16-Gb/s optičkog kanala ili 10-Gb/s FCoE
   • U potpunosti suvišne komponente i dizajn otporan na greške
   • Inovacije sa više protokola za arhitektonsku fleksibilnost
  • sub_categories_MDS9500_100x80

   Cisco MDS 9500 Series Multilayer Directors

   • Dizajniran za velika virtuelizovana okruženja centra sa podacima
   • Do 528 1/2/4/8-Gb/s portova optičkih kanala
   • Pametne mrežne usluge
   • Platforma za pametne aplikacije skladištenja
  • 9222i_100x80

   Višeslojni svičevi strukture serije Cisco MDS 9200

   • Vrhunsko objedinjavanje više protokola i više usluga
   • SAN proširenje visokih performansi
   • Pametne usluge skladištenja
   • Faktor kompaktne forme
  • sub_categories_MDS9100_100x80

   Višeslojni svičevi strukture serije Cisco MDS 9100

   • Mogućnosti na nivou preduzeća, na primer vizuelizacije i bezbednosti
   • Veoma pouzdane i dostupne performanse
   • Pristupačna, inkrementalna proširivost
   • Poboljšano skladištenja za okruženja virtuelnog servera
   • Jednostavna konfiguracija i upravljanje
  • sub_categories_NX-OS_100x80

   Cisco NX-OS softver za MDS 9000

   • Operativni softver u klasi preduzeća zasnovanog na SAN-OS
   • Objedinjena radna okruženja za SAN i LAN
   • Moguće je omogućiti SAN platforme koje prepoznaju VM
   • Podrška za napredne usluge skladištenja unutar strukture
 • vni_100x80

  Virtuelno umrežavanje

  Dobijte izuzetno bezbedne usluge višeklijentskog sistema dodavanjem pametne tehnologije virtuelizacije iz korporacije Cisco u mrežu centra sa podacima.

  • 1000v2

   Cisco Nexus 1000V svič za Microsoft Hyper-V

   • Uključuje napredni skup NX-OS funkcija i povezani partnerski ekosistem
   • Inovativna arhitektura mrežnih usluga podržava proširiva okruženja višeklijentskog sistema
   • Pruža neprekidno operativno iskustvo na fizičkim i virtuelnim okruženjima i hipervizorima
   • Ostvaruje čvrstu integraciju sa Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 SP1 (SCVMM)
  • nexus_1000v_1

   Cisco Nexus 1000V for VMware vSphere

   • Integriše se direktno sa VMware vSphere hipervizorima
   • Pruža mrežne usluge zavisne od virtuelne mašine kao što su VM mobilnost u okruženjima oblaka
   • Ubrzava primene virtuelizacije servera i pojednostavljuje upravljanje
   • Smanjuje ukupan trošak vlasništva; obezbeđuje trajnost i vidljivost mreže
  • nexus_1000v_2

   Cisco Nexus 1000V InterCloud

   • Proširuje privatni oblak preduzeća na javni oblak
   • Obezbeđuje usaglašene smernice mreže i usluge u privatnim i javnim oblacima
   • Nudi transparentnost aplikacija pomoću proširenja sloja 2
   • Koristi jednostavno jedno okno upravljanja
   • Virtuelni faktor forme omogućava laku primenu
  • nexus_1000v_3

   Platforma cloud usluga serije Cisco Nexus 1100

   • Namenska hardverska platforma podržava ključnu infrastrukturu virtuelizacije
   • Prenosi servere aplikacija na perifernu lokaciju sa trenutnih čvorova virtuelne usluge
   • Poboljšava proširivost i performanse virtuelizovanog centra sa podacima
   • Razdvaja upravljanje smernicama za bezbednost od administracije VMware virtuelizacije
  • nexus_1000v_4

   Cisco mrežni prolaz virtuelne bezbednosti za Nexus 1000V svič

   • Vrši integraciju sa Cisco Nexus 1000V vPath tehnologijom i prepoznaje hipervizore pošto je Cisco Nexus 1000V dostupan na više hipervizora
   • Pruža vrhunsku, efikasnu, brzu i skalabilnu arhitekturu bezbednosti zasnovanu na zoni
   • Isporučuje sprovođenje smernica bezbednosti i vidljivost na nivou virtuelne mašine koja prati VM mobilnost
   • Logično izdvaja aplikacije u virtuelne centre sa podacima i viševlasnička okruženja
   • Pruža jednostavnu primenu i usaglašeno operativno iskustvo (razdvajanje obaveza između administratora za bezbednost i servere)