Centar sa podacima


 

Proizvodi objedinjenog centra sa podacima

 • Razmena poruka

  Unified Computing System

  Podesite pružanje usluga i pojednostavite zahteve za podešavanje centra sa podacima, upravljanje, napajanje, hlađenje i povezivanje kablovima.

  • Cisco Unity Connection

   Cisco UCS Blade serveri B serije

   • Povećava performanse, energetsku efikasnost i fleksibilnost
   • Prilagođava performanse procesora zahtevima aplikacije i menja upotrebu energije
   • Koristi mrežne adaptere za uspostavljeni pristup objedinjenoj strukturi
   • Smanjuje broj adaptera, kablova i svičeva sloja pristupa potrebnih za povezivanje
  • Cisco Blade Server kućište serije UCS 5100

   Cisco Blade Server kućište serije UCS 5100

   • Može da sadrži najviše osam Cisco UCS Blade servera serije B sa pola širine
   • Može da sadrži najviše četiri Cisco UCS Blade servera serije B sa punom širinom
   • Pruža objedinjenu strukturu i tehnologiju proširene strukture za centre sa podacima
   • Koristi standardni nosač od 19 inča i hlađenje od napred ka nazad
   • Smanjuje zahteve komponenti i upravljanja komponentama i povećava energetsku efikasnost
  • Cisco UCS Rack-Mount serveri serije C

   Cisco UCS Rack-Mount serveri serije C

   • Smanjuju ukupan trošak vlasništva (TCO) i povećavaju poslovnu prilagodljivost
   • Balansiraju jednostavnost, performanse i zastupljenost
   • Podržavaju radno opterećenje virtuelizacije na nivou proizvodnje i Veb infrastrukture
   • Proširuju prednosti ujedinjenog računarskog sistema (UCS) na servere sa postavljenim ležištem
  • Cisco UCS Virtual Interface Card 1280

   Cisco UCS Virtual Interface Card 1240

   • Integrisani modularni LAN interfejs na matičnoj ploči (LOM) za M3 generaciju UCS blade servera
   • Isporučuje 80 Gb/s objedinjenog propusnog opsega na server
   • Smanjuje TCO usaglašavanjem kartica mrežnog interfejsa, adaptera hosta i drugih uređaja
   • Sažima mrežnu infrastrukturu pomoću tehnologije proširenja strukture virtuelne mašine (VM-FEX)
   • Obezbeđuje koherentnost I/O smernica i vidljivost u cilju omogućavanja mobilnosti radne snage
  • Cisco UCS Virtual Interface Card 1280

   Cisco UCS Virtual Interface Card 1280

   • Isporučuje 80 Gb/s objedinjenog propusnog opsega na server
   • Smanjuje TCO konsolidovanjem kartica interfejsa, kablova, svičeva i fizičkih servera
   • Podržava i do 256 uređaja za ekspresno povezivanje perifernih komponenti (PCIe)
   • Sažima mrežnu infrastrukturu pomoću tehnologije proširenja strukture virtuelne mašine (VM-FEX)
   • Obezbeđuje koherentnost I/O smernica i vidljivost u cilju olakšavanja mobilnosti radne snage
  • Cisco Catalyst 6200 Series

   Cisco UCS 6200 Series Fabric Interconnects

   • Obezbeđuje fleksibilnost za izbor LAN Ethernet, FCoE ili Ethernet od 1 ili 10 gigabita
   • Pruža vam izbor SAN osnovnog optičkog kanala od 1, 2, 4 ili 8 Gb/s
   • Povećava propusni opseg, proširivost, performanse i izbor napajanja
   • Smanjuje prepreke za primenu virtuelizovanog okruženja za centre sa podacima
   • Obezbeđuju LAN i SAN povezanost i objedinjeno upravljanje
  • Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnects

   Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnects

   • Podržava Ethernet mrežu od 10 gigabita i optički kanal preko Ethernet funkcija (FCoE)
   • Smanjuje prepreke za primenu potpuno virtuelizovanog okruženja
   • Obezbeđuje LAN i SAN povezivost za sve blade servere unutar domena uređaja
   • Centralizuje objedinjeno upravljanje pomoću Cisco UCS Manager softvera
  • Cisco UCS 6100 Series Fabric Interconnects

   Cisco UCS Manager

   • Upravlja Cisco UCS serverima na više pljosnatih kućišta i rack servera
   • Obezbeđuje detaljnu UCS vidljivost i kontrolu za alatke sistema višeg nivoa
   • Pojednostavljuje obezbeđivanje infrastrukture i prebacuje fokus sa održavanja na strategiju
   • Poboljšava IT produktivnost i poslovnu prilagodljivost putem programabilne infrastrukture
 • IP komunikacija

  Bezbednost centra sa podacima

  Pojačana bezbednost za ključne aplikacije, infrastrukturu i podatke i istovremeno obezbeđivanje privatnosti podataka i usaglašenosti sa propisima.

 • Komutiranje centra sa podacima

  Komutiranje centra sa podacima

  Povećajte prilagodljivost poslovanja, pojednostavite operacije i zaštitite investicije pomoću arhitekturalne fleksibilnosti koju pruža komutiranje centra sa podacima.

  • Svičevi serije Cisco Nexus 7000

   Svičevi serije Cisco Nexus 7000

   • Podržava osnovnu primenu, objedinjavanje i pristup u primenama objedinjene strukture
   • Podržava inovacije virtuelizacije i cloud computing-a
   • Primenjuje sveobuhvatna rešenja za međusobno povezivanje centara sa podacima (DCI)
   • Pruža veliku otpornost, usluge i proširivost u centrima sa podacima svih veličina
   • Pruža Ethernet od 1,10, 40 i 100 gigabita velike gustine
  • Serija Cisco Nexus 5000

   Serija Cisco Nexus 6000

   • Pruža rešenje od 10 GE i 40 GE velike gustine u malom faktoru forme jedinice sa četiri nosača (RU)
   • Pruža bogato integrisanu funkcionalnost sloja 2 i 3 sa brzinom protoka podataka i malim kašnjenjem
   • Pruža operativnu efikasnost uz podršku Cisco Fabric Extender (FEX) arhitekture i jak komplet alatki analitike
   • Podržava 40 GE optički kanal preko Ethernet (FCoE) veze za LAN i SAN objedinjavanje
   • Idealan je za pristup velike gustine i primenu agregacije za okruženja sa ograničenim prostorom
  • Serija Cisco Nexus 5000

   Serija Cisco Nexus 5000

   • Usaglašavaju centar sa podacima dok štite ulaganja sa objedinjenim ulazom/izlazom
   • Smanjuju ukupan trošak vlasništva (TCO)
   • Pojednostavljuju insfrastrukturu centra sa podacima
   • Povećavaju poslovnu prilagodljivost kroz prožimajuću virtuelizaciju centra sa podacima
   • Povećavaju poslovnu otpornost zahvaljujući boljem kontinuitetu rada
  • Serija Cisco Nexus 3000

   Serija Cisco Nexus 3000

   • Pruža Algo Boost mogućnosti sa jedinstvenim performansama, vidljivošću i kontrolom
   • Pruža izuzetno nisko kašnjenje za trgovinu visokih performansi (HPT) i okruženja sa velikim količinama podataka
   • Povećava performanse aplikacije putem komutiranja sloja 3 brzine žične veze
   • Pojednostavljuju upravljanje pomoću Python izvršavanja skripti, EEM i XML alatki upravljanja
  • Serija Cisco Nexus 2000

   Serija Cisco Nexus 2000

   • Puža povezivanje servera od 100 MB, 1 GE do 10 GE sa 10 i 40 GE uzlaznim vezama
   • Optimizuje prostor za top-of-rack (ToR) topologije
   • Smanjuje troškove povezivanja kablovima za centar sa podacima i utrošak sa optimizovanim inter-rack povezivanjem kablova
   • Proširuje podršku na partnerske blade servere kao što je HP i Fujitsu
  • Cisco NX-OS za Nexus svičeve

   Cisco NX-OS za Nexus svičeve

   • Zasnovan na dokazanim LAN i SAN primenama
   • Podržan u serijama Cisco Nexus i MDS komutiranje
   • Pruža veliku dostupnost, usluge virtuelizacije i objedinjavanja
   • Pruža fleksibilnost za integrisanje inovacija i industrijske standarde u razvoju
  • Serija Cisco Catalyst 6500

   Serija Cisco Catalyst 6500

   • Štiti ulaganja u tradicionalne centre sa podacima
   • Pruža platformu usluge za okruženja centra sa podacima
   • Isporučuje funkcije za operativno upravljanje, veliku dostupnost i buduće nadogradnje
  • Serija Cisco Catalyst 4900

   Serija Cisco Catalyst 4900

   • Podržava Ethernet interfejse do 10 gigabita
   • Obezbeđuje kapacitet prosleđivanju do 320 Gb/s
   • Podržava važne protokole za usmeravanje i IPv6 u hardveru
   • Obezbeđuje redundantno napajanje i ventilatore koji se mogu menjati tokom rada
 • Upravljanje centrom sa podacima i njegova automatizacija

  Upravljanje centrom sa podacima i njegova automatizacija

  Povećajte efikasnost sa IT proizvodima automatizacije koji štede vreme, obezbeđuju jasnu vidljivost i jačaju kontrolu nad operacijama.

 • Umrežavanje skladišta

  Umrežavanje skladišta

  Cisco MDS rešenja zasnivaju merila za umrežavanje skladišta sa vrhunskim performansama, pouzdanošću i arhitektonskom fleksibilnošću.

 • Virtuelno umrežavanje

  Virtuelno umrežavanje

  Dobijte izuzetno bezbedne usluge višeklijentskog sistema dodavanjem pametne tehnologije virtuelizacije iz korporacije Cisco u mrežu centra sa podacima.

  • Cisco Nexus 1000V svič za Microsoft Hyper-V

   Cisco Nexus 1000V svič za Microsoft Hyper-V

   • Uključuje napredni skup NX-OS funkcija i povezani partnerski ekosistem
   • Inovativna arhitektura mrežnih usluga podržava proširiva okruženja višeklijentskog sistema
   • Pruža neprekidno operativno iskustvo na fizičkim i virtuelnim okruženjima i hipervizorima
   • Ostvaruje čvrstu integraciju sa Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 SP1 (SCVMM)
  • Cisco Nexus 1000V for VMware vSphere

   Cisco Nexus 1000V for VMware vSphere

   • Integriše se direktno sa VMware vSphere hipervizorima
   • Pruža mrežne usluge zavisne od virtuelne mašine kao što su VM mobilnost u okruženjima oblaka
   • Ubrzava primene virtuelizacije servera i pojednostavljuje upravljanje
   • Smanjuje ukupan trošak vlasništva; obezbeđuje trajnost i vidljivost mreže
  • Cisco Nexus 1000V InterCloud

   Cisco Nexus 1000V InterCloud

   • Proširuje privatni oblak preduzeća na javni oblak
   • Obezbeđuje usaglašene smernice mreže i usluge u privatnim i javnim oblacima
   • Pruža transparentnost aplikacije sa L2 proširenjem
   • Koristi jednostavno jedno okno upravljanja
   • Virtuelni faktor forme omogućava laku primenu
  • Platforma cloud usluga serije Cisco Nexus 1100

   Platforma cloud usluga serije Cisco Nexus 1100

   • Namenska hardverska platforma podržava ključnu infrastrukturu virtuelizacije
   • Prenosi servere aplikacija sa trenutnih čvorova virtuelne usluge
   • Poboljšava proširivost i performanse virtuelizovanog centra sa podacima
   • Razdvaja upravljanje smernicama za bezbednost od administracije VMware virtuelizacije
  • Cisco mrežni prolaz virtuelne bezbednosti za Nexus 1000V svič

   Cisco mrežni prolaz virtuelne bezbednosti za Nexus 1000V svič

   • Vrši integraciju sa Cisco Nexus 1000V vPath tehnologijom i prepoznaje hipervizore pošto je Cisco Nexus 1000V dostupan na više hipervizora
   • Pruža vrhunsku, efikasnu, brzu i skalabilnu arhitekturu bezbednosti zasnovanu na zoni
   • Isporučuje sprovođenje smernica bezbednosti i vidljivost na nivou virtuelne mašine koja prati VM mobilnost
   • Logično izdvaja aplikacije u virtuelne centre sa podacima i viševlasnička okruženja
   • Pruža jednostavnu primenu i usaglašeno operativno iskustvo (razdvajanje obaveza između administratora za bezbednost i servere)