ซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ Cisco Physical Security ทำหน้าที่ในการช่วยจับภาพ ส่งสัญญาณภาพ สังเกตการณ์ บันทึก จัดเก็บ และการจัดการทรัพยากรระบบอนาล็อกและวิดีโอ IP รวมถึงการควบคุมการเข้าถึงทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับการคิดค้นจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเครือข่ายและวิดีโอ Cisco Physical Security เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานซึ่งช่วยให้:

 • เข้าถึงระบบวิดีโอบันทึก ณ เวลาปัจจุบันได้ง่ายและปลอดภัย
 • ใช้เครือข่าย IP เป็นโปรแกรมฐานเพื่อใช้การควบคุมการเข้าถึงทางอิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ มีความมั่นคง และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 • ลดความซับซ้อนในการใช้และการควบคุมแอพพลิเคชั่นความปลอดภัยแบบใหม่
 • ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
 • ป้องกันเงินทุนเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยทางกายภาพที่มีอยู่
 • รองรับอุปกรณ์แบบหลายผู้ขาย และความสามารถในการทำงานข้ามแอพพลิเคชั่น
 • ช่วยส่งผ่านสัญญาณจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล และไปสู่ระบบ IP อย่างสมบูรณ์ได้อย่างราบรื่น

ด้วยเหตุนี้ ซิสโก้จึงนำเสนอโซลูชั่นที่สามารถใช้งานได้ในหลากหลายสภาพแวดล้อม รวมถึง:Large Scale Surveillance Diagram

สำนักงานใหญ่

 • จำนวนกล้องร้อยถึงพันกว่าตัว
 • วิดีโอภาพเคลื่อนไหวแบบสมบูรณ์ และได้ภาพที่มีคุณภาพสูง
 • ระบบการจัดเก็บวิดีโอแบบ 24 ชั่วโมง
 • ระบบฐานอนาล็อกและเครือข่าย
 • แอพพลิเคชั่นทั่วไป รวมถึงการใช้งานในสนามบิน คาสิโน ศาลากลาง และมหาวิทยาลัย


Low Camera Density Diagram

สำนักงานสาขาย่อย

 • การควบคุมวิดีโอในพื้นที่แบบระยะไกล
 • การบันทึกการเคลื่อนไหวเมื่อได้รับสัญญาณเตือน
 • ระบบการจัดเก็บในพื้นที่แบบระยะไกล
 • การทำงานรวมกับระบบความปลอดภัยและระบบการทำงานทางธุรกิจอื่นๆ
 • แอพพลิเคชั่นทั่วไป รวมถึงการใช้งานในโรงเรียน คลังสินค้าขายปลีก และโรงพยาบาล


Remote Locations Diagram

สำนักงานเคลื่อนที่

 • การเข้าถึงวิดีโอบันทึก ณ เวลาปัจจุบันระยะไกลผ่านเว็บ
 • แอพพลิเคชั่นตรวจจับการทำงานของ Bandwidth
 • การใช้งานแบบไร้สายและเคลื่อนที่ได้
 • แอพพลิเคชั่นทั่วไป รวมถึงการใช้งานในการควบคุมเขตแดน ระบบท่อส่ง การอำนวยความสะดวกต่างๆในระยะไกล และบนถนน

ดูภาพรวมของโซลูชั่นผ่านโปรแกรม Flash