ระบบเครือข่ายองค์กรขยาย Business Intelligence ไปยังหลายพื้นที่

Cisco Unified Access สามารถเสริมการเติบโตของธุรกิจให้เร็วขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

ขยาย Business Intelligence ไปยังหลายพื้นที่

ทางเลือกใหม่สำหรับโปรแกรมควบคุมระบบเครือข่าย

ระบบเครือข่ายองค์กรของ Cisco จะช่วยให้ระบบไอทีเป็นไปได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น และช่วยเสริมโอกาสทางธุรกิจที่เกิดใหม่ด้วยทางเลือกสำหรับระบบเครือข่ายแบบเปิดและสามารถโปรแกรมได้

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

Unified Access

Unified Access

Cisco Unified Access คือแพลตฟอร์มระบบเครือข่ายที่ชาญฉลาดบนทางเลือกของเราแบบ "นโยบายเดียว การจัดการเดียว และระบบเครือข่ายเดียว" เพื่อช่วยให้ระบบไอทีเป็นไปได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นและเสริมการเติบโตของธุรกิจ สนับสนุนแนวโน้มของ bring-your-own-device (BYOD) การทำงานแบบเคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสิ่ง (IoE) Cisco Unified Access สนับสนุนผู้ใช้งานตามวิธีของแต่ละคน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Unified Access
Cisco Intelligent WAN (IWAN)

Cisco Intelligent WAN (IWAN)

Cisco IWAN จะเสริมประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีเยี่ยมผ่านสื่อกลางทุกประเภท.. โซลูชันนี้จะช่วยให้องค์กรสามารถตระหนักได้ถึงผลประโยชน์ของความยืดหยุ่น และการปรับใช้บริการใหม่ได้เร็วขึ้น โดยไม่คำนึงถึงสื่อกลางว่าจะเป็นประเภทใด ทั้ง MPLS อินเทอร์เน็ตโดยตรง หรือไฮบริด WAN โดยจะใช้ระบบเครือข่ายบนแอพพลิเคชันซึ่งสามารถปรับให้เข้ากันกับแอพพลิเคชันธุรกิจที่สำคัญและเพิ่มผลการผลิต ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากระบบ WAN ของ Cisco IWAN จะสามารถคืนทุนให้กับโครงสร้างพื้นฐานสำหรับสาขาได้อย่างรวดเร็ว และเสริมเงินทุนสำหรับนวัตกรรมทางธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Intelligent WAN
Connected Mobile Experiences

Connected Mobile Experiences

เพิ่มความภักดีของลูกค้าและผลกำไรตามตำแหน่งที่ตั้งที่เพิ่มขึ้น และสนองตอบข้อมูลการทำงานแบบเคลื่อนที่ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าได้ทันเวลา Cisco Connected Mobile Experiences ใช้ Wi-Fi เพื่อช่วยให้คุณสามารถติดต่อลูกค้าได้ผ่านการบริการสื่อสารแบบเคลื่อนที่ที่ปรับตามความต้องการส่วนตัว สามารถวิเคราะห์ประวัติความต้องการของลูกค้าทั้งออนไลน์และที่ไซต์งาน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Connected Mobile Experiences
Cisco ONE, SDN และความสามารถในการโปรแกรม

Cisco ONE, SDN และความสามารถในการโปรแกรม

โครงสร้างระบบเครือข่ายองค์กร Cisco Open Network Environment (ONE) ล้ำหน้าระบบเครือข่ายที่ควบคุมโดยโปรแกรม (SDN) ช่วยเสริมความสามารถในการมองเห็นโครงสร้างพื้นฐานทั้งแบบกายภาพและแบบจำลองเสมือนได้ในเชิงลึก โครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่ายสาขา (WAN) และแคมปัสโครงสร้างเครือข่ายในทุกวันนี้ เปิดกว้างมากขึ้น สามารถโปรแกรมได้และเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น แอพพลิเคชันและระบบเครือข่ายทำงานร่วมกันมากขึ้น เพิ่มความคล่องตัวของระบบเครือข่าย และเสริมการตอบสนองต่อแอพพลิเคชันขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cisco ONE, SDN และความสามารถในการโปรแกรม

เพิ่มผลกระทบทางธุรกิจด้านไอที

ดูวิธีการที่ไอทีจะสามารถปรับแนวกลยุทธ์ระบบเครือข่ายให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ

ดูผลจากแบบสำรวจ

สร้างการเข้าถึงเครือข่ายรูปแบบใหม่

รวมเทคโนโลยีไร้สาย การเชื่อมต่อสาย และการรักษาความปลอดภัยไว้ในระบบการเข้าถึงแบบศูนย์รวม

ดูคู่มือการออกแบบ


ติดต่อขอข้อมูล