ระบบการสื่อสารแบบครบวงจร


 

โซลูชันของระบบสื่อสารด้วยเสียงและระบบการสื่อสารแบบครบวงจร

สื่อสาร ทำงานร่วมกัน สำเร็จ

รวมการสื่อสารทางธุรกิจทุกรูปแบบในโซลูชันแบบรวมศูนย์ที่มีรูปแบบการทำงานร่วมกันแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพ

Cisco Hosted Collaboration Solution

สมัครรับโซลูชัน Cisco Collaboration เป็นบริการผ่าน Cisco Hosted Collaboration Solution ที่ใช้ระบบคลาวด์

Cisco Unified Communications ใน Cisco Unified Computing System

เมื่อใช้ Cisco Unified Computing System แอพพลิเคชัน Cisco Unified Communications จะทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบเสมือน

ระบบการสื่อสารแบบครบวงจรที่มีความปลอดภัย

รวมแอพพลิเคชันและบริการในการสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อกับบุคคลอื่นทั่วทั้งพื้นที่ สาขา และพื้นที่ทำงานระยะไกลอย่างปลอดภัยมากขึ้น

ข้อควรพิจารณา 5 ข้อแรกสำหรับการปรับใช้ Cisco Unified Communications สำหรับ Telecommuters

โซลูชันระบบการสื่อสารแบบครบวงจรสำหรับองค์กรขนาดใหญ่

เชื่อมต่อและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าทางธุรกิจเชิงรูปธรรมทั่วทั้งองค์กร

การประเมินโซลูชันระบบการสื่อสารแบบครบวงจร (PDF - 341 KB)

โซลูชันระบบการสื่อสารแบบครบวงจรสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

พบกับโซลูชันอเนกประสงค์และจัดการง่ายที่นำเสนอเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ล่าสุดให้กับธุรกิจขนาดเล็ก

โซลูชันด้านการประสานการทำงานร่วมกันสำหรับองค์กรขนาดใหญ่

เปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจของคุณและคว้าโอกาสใหม่ๆ โดยใช้เทคโนโลยีการประสานการทำงานร่วมกันซึ่งสามารถใช้เครือข่ายได้ในเชิงกลยุทธ์

ปัจจัยห้าประการสำหรับการทำงานร่วมกันที่ประสบความสำเร็จ

Cisco Unified Application Environment

พัฒนาโซลูชันแอพพลิเคชันรูปแบบใหม่เพื่อผสานรวมระบบโทรศัพท์ IP เข้ากับการดำเนินธุรกิจและช่วยเพิ่มประสิทธิผล

สื่อสารสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

รวมเสียง วิดีโอ และข้อมูลเพื่อให้คุณสามารถสื่อสารผ่านอุปกรณ์หรือเครือข่ายใดก็ได้จากทุกที่ติดต่อขอข้อมูล