ประโยชน์ของ Unified Computing

ก้าวไปไกลกว่าการดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐาน

ในขณะที่ระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรเพิ่มขนาด ความซับซ้อนก็เพิ่มขึ้นมาด้วย และเมื่อความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการปรับใช้งานและการจัดการในการดำเนินการก็สูงขึ้นตามมาเช่นกัน

ในปัจจุบัน กว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณไอทีใช้ในการดูแลรักษาและจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่เท่านั้น (ที่มา: Forrester, ธันวาคม 2008) ผลก็คือ หน่วยงานไอทีจะต้องเพิ่มทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อนและขาดความยืดหยุ่น แทนที่จะใช้ไปเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานไอทีกำลังมองหาวิธีลดต้นทุนความเป็นเจ้าของอย่างมีนัยสำคัญในขณะเดียวกับที่เพิ่มคุณค่าทางธุรกิจของไอที Cisco Unified Computing System ช่วยจัดการความท้าทายเหล่านี้โดยการปรับปรุงทรัพยากรของศูนย์ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ขยายการให้บริการ และลดจำนวนอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องติดตั้ง จัดการ ให้พลังงาน/ทำความเย็นและเดินสายอย่างเห็นได้ชัด

เชื่อมเส้นแบ่งระหว่างไอทีกับความต้องการทางธุรกิจ

Cisco Unified Computing System สามารถให้ประโยชน์ต่อไปนี้

  • ลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของในระดับแพลตฟอร์ม สถานที่และองค์กร
  • เพิ่มประสิทธิผลของพนักงานไอทีและความคล่องตัวของธุรกิจด้วยการจัดเตรียมแบบพอดีเวลาและการสนับสนุนการสื่อสารเคลื่อนที่สำหรับระบบการทำงานทั้งแบบเสมือนและไม่เสมือน
  • ทำให้เกิดความสามารถในการขยายตัวผ่านการออกแบบสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่แยกจากกันได้ถึง 320 เครื่องและคอมพิวเตอร์เสมือนจำนวนนับพันในโดเมนการจัดการที่พร้อมใช้งานสูงเพียงตัวเดียว
  • ใช้มาตรฐานอุตสาหกรรมที่สนับสนุนโดยระบบนิเวศคู่ค้าของผู้นำอุตสาหกรรมที่สร้างสรรค์และเชื่อถือได้

แยกขนาดออกจากความซับซ้อน

ในฐานะแพลตฟอร์มศูนย์ข้อมูลแห่งยุคอนาคต Cisco Unified Computing System:

  • ผนวกรวมการประมวลผล ระบบเครือข่าย การเข้าถึงการจัดเก็บข้อมูล และระบบเสมือนจริงไว้ในระบบเดียว
  • ผสานรวมแฟบริคเครือข่ายที่เป็นหนึ่งเดียวแบบอีเธอร์เน็ต 10 กิกะบิตที่มีค่าความหน่วงเวลาต่ำ และไม่มีการสูญหายของข้อมูลเข้ากับเซิร์ฟเวอร์สถาปัตยกรรม x86 ระดับองค์กรขนาดใหญ่

วิธีนี้จะแยกขนาดออกจากความซับซ้อน ไม่ว่าระบบจะมีเซิร์ฟเวอร์ 1 หรือ 320 เครื่อง และคอมพิวเตอร์เสมือนนับพันเครื่อง ทรัพยากรทั้งหมดมีส่วนร่วมในโดเมนการจัดการแบบครบวงนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อ

  • ลดต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของในระดับแพลตฟอร์ม สถานที่และองค์กร
  • เพิ่มประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานไอทีและความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจผ่านการจัดการแบบพอดีเวลาและการสนับสนุนการสื่อสารเคลื่อนที่

การจัดการที่เรียบง่าย

ทำให้เกิดการจัดเตรียมแอปพลิเคชันและโครงสร้างพื้นฐานอย่างรวดเร็วจากแหล่งทรัพยกรทางคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บและเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน ทำให้เกิดการจัดเตรียมและขยายขนาดโครงสร้างพื้นฐานไอทีอย่างรวดเร็ว ผ่านการจัดการรวมตามต้นแบบที่สนับสนุนโดยโปรไฟล์การบริการของ Cisco

การยอมรับของอุตสาหกรรม

มาฟังดูว่านักวิเคราะห์พูดอย่างไรเกี่ยวกับ Cisco Unified Computing System และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัลนี้

รางวัลและการยอมรับ

แหล่งข้อมูล

กรณีศึกษาCisco UCS พิสูจน์ความเป็นผู้นำ

เซิร์ฟเวอร์ Unified Computing System ใหม่สร้างเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพสูงสุดเก้าข้อ

ตรวจสอบเกณฑ์มาตรฐาน


ติดต่อขอข้อมูล