Dátové centrum

Riešenia dátového centra a virtualizácie

Jednoducho integrovateľné, škálovateľné a spravovateľné riešenia

Riešenia Cisco Unified Data Center Solutions pomáhajú znižovať náklady, poskytujú najvyššiu možnú škálovateľnosť, zjednodušujú prevádzku a dajú sa jednoducho spravovať.

Cloudová infraštruktúra

Cloudová infraštruktúra

Nasadzujte verejné, súkromné alebo komunitné riešenia na báze cloudových technológií a prispejte tak k transformácii prostredia IT, zužitkovaniu investícií do IT a poskytovaniu služieb podniku – či už ako poskytovateľ služieb alebo IT spoločnosť, ktorá myslí na budúcnosť.

Konsolidácia a virtualizácia

Konsolidácia a virtualizácia

Znižujte náklady na infraštruktúru a zvyšujte produktivitu IT prostredníctvom nášho zjednoteného prístupu k riešeniam pre dátové centrá, ktoré zahŕňajú konsolidáciu a virtualizáciu dátových centier, serverov a sietí.

Aplikácie pre dátové centrá

Aplikácie pre dátové centrá

Optimalizujte podnikové aplikácie (vrátane aplikácií od spoločností Microsoft, Oracle, SAP a aplikácií na biznisovú analýzu a na spracovanie veľkých množstiev dát) na spoľahlivej, cenovo dostupnej a flexibilnej platforme pre riešenia pre dátové centrá.

Virtualizácia počítačov

Virtualizácia počítačov

Zvyšujte úroveň administrátorskej kontroly a zabezpečenia údajov a znižujte náklady vďaka riešeniam na virtualizáciu počítačov a spojeným riešeniam od spoločností VMware a Citrix.

Integrované systémy

Integrované systémy

Vytvárajte riešenia pre dátové centrá pomocou platformy so štandardizovanou a zlúčenou infraštruktúrou pre aplikácie a cloud computing s vopred overenými a otestovanými riešeniami od spoločnosti Cisco a jej popredných partnerských poskytovateľov riešení pre ukladací priestor a správu virtualizácie.