Dátové centrum

Produkty pre zjednotené dátové centrá

 • Odosielanie správ

  Zjednotený počítačový systém

  Škálujte dodávané služby a zjednodušujte požiadavky na nastavenie, správu, napájanie, chladenie a kabeláž dátových centier.

  • Cisco Unity Connection

   Servery blade Cisco UCS radu B

   • Optimalizácia výkonu, spotreby energie a flexibility
   • Prispôsobenie výkonu procesora požiadavkám aplikácií a škálovanie využitia energie
   • Používanie sieťových adaptérov na konsolidovaný prístup k zjednotenej infraštruktúre
   • Zníženie množstva adaptérov, káblov a prepínačov prístupovej vrstvy potrebných na pripojenie
  • Šasi servera blade Cisco UCS radu 5100

   Šasi servera blade Cisco UCS radu 5100

   • Vhodné až pre osem serverov blade Cisco UCS radu B s polovičnou šírkou
   • Vhodné až pre osem serverov blade Cisco UCS radu B s plnou šírkou
   • Možnosť zjednotenej infraštruktúry a technológie extendérov infraštruktúry v dátových centrách
   • Používanie štandardného 19-palcového stojana a chladenia typu spredu dozadu
   • Zníženie počtu súčastí a požiadaviek na ich správu, ako aj zlepšenie energetickej efektívnosti
  • Stojanové servery Cisco UCS radu C

   Stojanové servery Cisco UCS radu C

   • Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo a zvýšenie pružnosti podniku
   • Správny pomer medzi jednoduchosťou, výkonom a hustotou
   • Podpora virtualizácie na produkčnej úrovni a zaťaženia webovej infraštruktúry
   • Rozšírenie prínosov zjednoteného počítačového systému (UCS) aj na stojanové servery
  • Karta virtuálneho rozhrania Cisco UCS 1280

   Karta virtuálneho rozhrania Cisco UCS 1240

   • Integrované modulárne rozhranie siete LAN na procesore (LOM) pre generáciu M3 serverov blade UCS
   • Celková šírka pásma pre server 80 Gb/s
   • Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo konsolidáciou kariet sieťového rozhrania, hostiteľských adaptérov zberníc a ďalších zariadení
   • Zbalenie sieťovej infraštruktúry pomocou technológie VM-FEX (Virtual Machine Fabric Extender)
   • Poskytovanie koherentnosti a prehľadnosti politiky vstupov a výstupov na podporu mobility zaťaženia
  • Karta virtuálneho rozhrania Cisco UCS 1280

   Karta virtuálneho rozhrania Cisco UCS 1280

   • Celková šírka pásma pre server 80 Gb/s
   • Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo konsolidáciou kariet rozhrania, káblov, prepínačov a fyzických serverov
   • Podpora až 256 zariadení PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)
   • Zbalenie sieťovej infraštruktúry pomocou technológie VM-FEX (Virtual Machine Fabric Extender)
   • Poskytovanie koherentnosti a prehľadnosti politiky vstupov a výstupov na podporu mobility zaťaženia
  • Rad produktov Cisco Catalyst 6200

   Vzájomné prepínače infraštruktúry radu Cisco UCS 6200

   • Flexibilita výberu štandardu LAN Ethernet, FCoE, 1/10 Gigabit Ethernet
   • Možnosť výberu pripojenia SAN Native Fibre Channel 1, 2, 4 alebo 8 Gb/s
   • Zväčšenie dostupnej šírky pásma, zlepšenie škálovateľnosti, výkonu a výberu zdrojov napájania
   • Zmenšenie bariér na nasadenie plne virtualizovaného prostredia pre dátové centrá
   • Poskytovanie pripojenia sietí LAN a SAN a zjednotenej správy
  • Vzájomné prepínače infraštruktúry radu Cisco UCS 6100

   Vzájomné prepínače infraštruktúry radu Cisco UCS 6100

   • Použitie funkcií štandardov 10 Gigabit Ethernet a Fibre Channel over Ethernet (FCoE)
   • Zmenšenie bariér na nasadenie plne virtualizovaného prostredia
   • Zabezpečenie pripojiteľnosti sietí LAN a SAN pre všetky servery blade v rámci domény zariadenia
   • Centralizácia zjednotenej správy prostredníctvom softvéru Cisco UCS Manager
  • Vzájomné prepínače infraštruktúry radu Cisco UCS 6100

   Cisco UCS Manager

   • Správa serverov Cisco UCS ako jedného celku v rámci viacerých šasi typu blade a stojanových serverov
   • Poskytovanie podrobného prehľadu a kontroly aplikácie UCS pre systémové nástroje vyššej úrovne
   • Zjednodušenie poskytovania prostriedkov infraštruktúry a zmena zamerania z údržby na stratégiu
   • Pomoc pri zlepšovaní produktivity technológií IT a pružnosti podniku pomocou programovateľnej infraštruktúry
 • Komunikácia prostredníctvom protokolu IP

  Zabezpečenie dátových centier

  Zvýšte zabezpečenie kľúčových aplikácií, infraštruktúry a dát a zároveň pomôžte zaistiť ochranu dát a zachovanie súladu s príslušnými nariadeniami.

 • Prepínanie pre dátové centrá

  Prepínanie pre dátové centrá

  Pomocou architektonickej flexibility poskytovanej prepínaním pre dátové centrá môžete zvýšiť agilitu podniku, zjednodušiť operácie a chrániť investície.

  • Prepínače radu Cisco Nexus 7000

   Prepínače radu Cisco Nexus 7000

   • Podpora implementácií v jadrovej vrstve, agregačnej vrstve, ako aj implementácií prístupu v zjednotenej infraštruktúre
   • Podpora virtualizácie a inovácií v oblasti technológie cloud computing
   • Nasadenie komplexných riešení DCI (Data Center Interconnect)
   • Zabezpečenie vysokej odolnosti, služieb a škálovateľnosti v dátových centrách všetkých veľkostí
   • Poskytovanie siete 1, 10, 40 a 100 Gigabit Ethernet s vysokou hustotou
  • Rad produktov Cisco Nexus 5000

   Rad produktov Cisco Nexus 6000

   • Poskytovanie riešenia na báze 10 GE a 40 GE v rámci menšej štvorregálovej jednotky (RU)
   • Poskytovanie výkonných integrovaných funkcií na úrovni Layer 2 a 3 pri rýchlosti linky a s nízkym oneskorením
   • Ponuka prevádzkovej efektivity s podporou pre architektúru Cisco Fabric Extender (FEX) a robustnou súpravou analytických nástrojov
   • Podpora 40 GE Fibre Channel over Ethernet (FCoE) pre konvergenciu sietí LAN a SAN
   • Ideálne riešenie pre prístup s vysokou hustotou a pri nasadeniach v obmedzenom priestore
  • Rad produktov Cisco Nexus 5000

   Rad produktov Cisco Nexus 5000

   • Konsolidácia dátových centier a ochrana investícií pomocou zjednotených operácií vstupov a výstupov
   • Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo (TCO)
   • Zjednodušenie infraštruktúry dátových centier
   • Zvýšenie pružnosti podniku pomocou dôkladnejšej virtualizácie dátových centier
   • Podpora pružnosti podniku zlepšením prevádzkovej kontinuity
  • Rad produktov Cisco Nexus 3000

   Rad produktov Cisco Nexus 3000

   • Ponuka funkcií Algo Boost s bezprecedentnou úrovňou výkonu, viditeľnosti a kontroly
   • Zabezpečenie mimoriadne nízkeho oneskorenia pre prostredia HPT (High-Performance Trading) a Big Data
   • Zvýšenie výkonu aplikácií prostredníctvom prepínania Layer 3
   • Zjednodušená správa so skriptovaním v jazyku Python, nástrojom EEM a nástrojmi na správu v jazyku XML
  • Rad produktov Cisco Nexus 2000

   Rad produktov Cisco Nexus 2000

   • Poskytovanie 100 MB serverového pripojenia 1 GE až 10 GE s prepojeniami 10 a 40 GE
   • Optimalizácia priestoru pre topológie Top of the Rack (ToR)
   • Zníženie nákladov na kabeláž v dátových centrách, ako aj priestorových nárokov prostredníctvom optimalizovanej kabeláže medzi stojanmi
   • Rozšírená podpora partnerských serverov blade ako napr. serverov HP a Fujitsu
  • Softvér Cisco NX-OS pre prepínače Nexus

   Softvér Cisco NX-OS pre prepínače Nexus

   • Využívanie overeného nasadzovania sietí LAN and SAN
   • Podpora v rámci skupiny produktov pre prepínanie Cisco Nexus a MDS
   • Ponuka vysokej dostupnosti, služieb v oblasti virtualizácie a konvergencie sietí
   • Poskytovanie flexibility na integrovanie inovácií a rozvíjanie podnikových štandardov
  • Rad produktov Cisco Catalyst 6500

   Rad produktov Cisco Catalyst 6500

   • Ochrana investícií do tradičných dátových centier
   • Platforma služieb pre prostredia dátových centier
   • Poskytovanie funkcií pre operatívnu správu, vysokú dostupnosť a budúce inovácie
  • Rad produktov Cisco Catalyst 4900

   Rad produktov Cisco Catalyst 4900

   • Podpora rozhrania až po štandard 10 Gigabit Ethernet
   • Výkon pri preposielaní až do 320 Gb/s
   • Podpora hlavných protokolov smerovania a protokolu IPv6 v hardvéri
   • Za chodu vymeniteľné záložné zdroje napájania a ventilátory
 • Správa a automatizácia dátových centier

  Správa a automatizácia dátových centier

  Zvýšte efektivitu pomocou produktov na automatizáciu technológií IT, ktoré šetria čas, poskytujú prehľad a podporujú kontrolu nad operáciami.

 • Sieťové ukladacie priestory

  Sieťové ukladacie priestory

  Riešenia Cisco MDS nastavujú nové štandardy pre sieťové ukladacie priestory s maximálnym výkonom, spoľahlivosťou a architektonickou flexibilitou.

 • Virtuálne siete

  Virtuálne siete

  Získajte vysoko zabezpečené služby pre viacerých používateľov pridaním technológií virtualizačnej analýzy od spoločnosti Cisco do siete s dátovým centrom.

  • Prepínač Cisco Nexus 1000V pre Microsoft Hyper-V

   Prepínač Cisco Nexus 1000V pre Microsoft Hyper-V

   • Zahrnutie pokročilej skupiny funkcií NX-OS a súvisiaceho partnerského ekosystému
   • Inovatívna architektúra sieťových služieb podporuje škálovateľné prostredia s viacerými používateľmi
   • Ponuka konzistentného prevádzkového prostredia vo fyzických a virtuálnych prostrediach a hypervízoroch
   • Úzka integrácia so softvérom Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 SP1 (SCVMM)
  • Cisco Nexus 1000V pre VMware vSphere

   Cisco Nexus 1000V pre VMware vSphere

   • Priama integrácia s hypervízormi VMware vSphere
   • Poskytovanie sieťových služieb na základe virtuálnych počítačov, ako je napríklad VM mobilita v cloudových prostrediach
   • Zrýchlenie nasadzovania serverových virtualizácií a zjednodušenie správy
   • Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo a poskytovanie konzistentnosti a sieťovej viditeľnosti
  • Cisco Nexus 1000V InterCloud

   Cisco Nexus 1000V InterCloud

   • Rozšírenie podnikového súkromného cloudu na verejný cloud
   • Poskytovanie konzistentných sieťových politík a služieb v súkromných a verejných cloudoch
   • Ponuka aplikačnej transparentnosti vďaka rozšíreniu L2
   • Používanie jednoduchej jednotnej tably na správu
   • Virtuálne usporiadanie pomáha zjednodušiť nasadenie
  • Platforma radu Cisco Nexus 1100 pre cloudové služby

   Platforma radu Cisco Nexus 1100 pre cloudové služby

   • Vyhradená hardvérová platforma na podporu infraštruktúry kritickej pre virtualizáciu
   • Oslobodenie aplikačných serverov od spúšťania uzlov virtuálnych služieb
   • Zlepšenie škálovateľnosti a výkonu virtualizovaného dátového centra
   • Oddelenie správy politík zabezpečenia od správy virtualizácie prostredníctvom softvéru VMware
  • Brána virtuálneho zabezpečenia Cisco pre prepínač Nexus 1000V

   Brána virtuálneho zabezpečenia Cisco pre prepínač Nexus 1000V

   • Integrácia s technológiou Cisco Nexus 1000V vPath bez rozlišovania hypervízorov, keďže Cisco Nexus 1000V je k dispozícii na viacerých hypervízoroch
   • Ponuka efektívnej, rýchlej, škálovateľnej a zónovanej architektúry zabezpečenia (najlepšej svojho druhu)
   • Uplatňovanie politiky zabezpečenia a viditeľnosti na úrovni virtuálnych počítačov, ktorá je v súlade s mobilitou VM
   • Logická izolácia aplikácií vo virtuálnych dátových centrách a prostrediach s viacerými používateľmi
   • Zabezpečenie jednoduchého nasadenia a konzistentného prevádzkového rozhrania (rozdelenie povinností medzi správcov zabezpečenia a serverov)