Dátové centrum

Produkty pre zjednotené dátové centrá

 • categories_unifiedComputing_100x80

  Zjednotený počítačový systém

  Škálujte poskytované služby a zjednodušte požiadavky na nastavenie, správu, napájanie, chladenie a kabeláž údajových centier.

  • ucs_b_1

   Servery Cisco UCS B-Series Blade Server

   • Zvýšenie výkonu a flexibility a škálovanie prostredia pre virtualizované aj nevirtualizované aplikácie
   • Rýchlejšie nasadenie aplikácií a správa pripojiteľnosti podľa potreby
   • Získanie kapacity pamäte a vstupno-výstupnej kapacity na uspokojenie všetkých požiadaviek
   • Zníženie množstva adaptérov, káblov a prepínačov prístupovej vrstvy potrebných na pripojenie k sieťam LAN alebo SAN
  • ucs_5100_2

   Šasi servera Cisco UCS 5100 Series Blade Server

   • Vhodné až pre 8 serverov Cisco UCS B-Series Blade Server s polovičnou šírkou alebo pre 4 servery s plnou šírkou
   • Zrýchlenie nasadzovania pomocou zjednotenej infraštruktúry a technológie extendérov infraštruktúry pre dátové centrá
   • Lepšie využitie miesta vďaka menším jednotkám so zníženými nárokmi na priestor
   • Zníženie počtu fyzických komponentov, eliminácia správy usporiadania v sile a zvýšenie účinnosti dátových centier
  • ucs_c_3

   Servery Cisco UCS C-Series Rack Server

   • Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo a zvýšenie agility podniku
   • Vyváženie jednoduchosti, výkonu a zahustenia pre virtualizáciu na úrovni produkcie, webovú infraštruktúru a zaťaženie dátových centier
   • Rozšírenie výhod riešenia Cisco Unified Computing o technológie Cisco Extended Memory a Virtual Interface Card
  • ucs_manager_4

   Cisco UCS Manager

   • Spravovanie serverov Cisco UCS v rámci šasi typu multi blade a regálových serverov ako jednej logickej a vysokodostupnej entity
   • Poskytovanie viditeľnosti a kontroly UCS pre partnerov ekosystému správy pomocou komplexného rozhrania XML API
   • Automatizácia a zjednodušenie poskytovania a údržby infraštruktúry na získanie viac času na strategické iniciatívy
   • Zvýšenie produktivity IT a agility pomocou automatizovanej programovateľnej infraštruktúry
   • Kompatibilita so zabezpečením a QoS na základe politiky a s automatizáciou prostredníctvom profilov UCS Manager Service Profile a šablón
  • ucs_central_5

   Cisco UCS Central

   • Zjednodušenie správy viacerých domén Cisco UCS v dátových centrách a geografických polohách pomocou globálnych šablón a politík
   • Poskytovanie centralizovaného zhrnutia chýb na rýchlejšie riešenie problémov a zvýšenie spoľahlivosti
   • Zvýšenie produktivity IT pomocou centralizovaného inventára a automatizovaných inovácii firmvéru na základe politiky
   • Používanie rozhrania totožného s rozhraním produktu UCS Manager a zachovávanie kontroly prístupu na základe rol (RBAC) na úrovni produktu UCS Manager aj na úrovni produktu UCS Central
  • cloupia_6

   Cisco Cloupia

   • Zjednotenie správy na výpočtovej, sieťovej, úložnej aj virtualizačnej úrovni
   • Poskytovanie komplexnej správy fyzických aj virtuálnych prostriedkov
   • Zvyšovanie efektivity IT
   • Poskytovanie flexibility pre IT na prispôsobenie sa meniacim sa požiadavkám na podnik
  • ucs_6200_7

   Riešenia prepojenia infraštruktúry Cisco UCS 6200 Series Fabric Interconnect

   • Poskytovanie bezstratového pripojenia 10 GE na báze štandardu Fibre Channel over Ethernet (FCoE) pri rýchlosti linky a s natívnym pripojením siete Fibre Channel SAN
   • Poskytovanie viac ako dvojnásobného počtu portov v porovnaní s predchádzajúcou generáciou s univerzálnou pripojiteľnosťou k portom
   • Zmenšenie bariér na nasadenie plne virtualizovaného prostredia pre dátové centrá
   • Poskytovanie jednokáblového pripojenia pre siete LAN a SAN a zjednotenú správu vrátane regálových serverov
   • Podpora pre natívne rozdelenie úložiska na zóny a priamo pripojené úložisko
  • ucs_fabric_8

   Cisco UCS Fabric Extenders for UCS Blade Server Chassis

   • Poskytovanie konvergovaného pripojenia LAN, SAN a správy k blade serverom s rovnakým hardvérom
   • Ponuka flexibility pripojenia siete LAN Ethernet/FCoE 1/10 GE alebo SAN Native Fibre Channel
   • Zlepšenie využívania šírky pásma cez vyvažovanie zaťaženia pomocou kanálov Port Channel
   • Správa napájania šasi, ventilátorov a blade serverov prostredníctvom prepínačov infraštruktúry
  • nexus_fab_9

   Cisco Nexus Fabric Extenders for UCS Rack Servers

   • Plynulé začlenenie regálových serverov UCS do domény UCS Manager s UCS blade servermi
   • Pripojenie regálových serverov k prepínačom infraštruktúry UCS jedným káblom na zabezpečenie vstupno-výstupných operácií a správy
   • Poskytovanie konvergovaného pripojenia LAN, SAN a správy k blade serverom s rovnakým hardvérom
   • Nasadenie správneho servera udržiavanie správy na jednoduchej úrovni integráciou s prepínačmi infraštruktúry UCS a produktom UCS Manager
  • ucs_1200_10

   KarCty Cisco UCS 1200 Series VI

   • Poskytovanie agregovanej šírky pásma pre servery až do rozsahu 80 Gb/s
   • Architektúra Wire-Once – zjednodušenie sieťovej infraštruktúry a zníženie nákladov
   • Rozšírenie správy a viditeľnosti virtuálneho počítača pomocou extendéra Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX)
   • K dispozícii pre blade servery aj regálové servery od spoločnosti Cisco
  • ucs_1240_11

   Karty VIC radu B pre blade servery

   • Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo konsolidáciou kariet NIC, adaptérov HBA, káblov, prepínačov a fyzických serverov
   • Zbalenie sieťovej infraštruktúry pomocou technológie VM-FEX (Virtual Machine Fabric Extender)
   • Poskytovanie koherentnosti a prehľadnosti politiky vstupov a výstupov na podporu mobility zaťaženia
   • Podpora pre integráciu hypervízora a produktu Cisco UCS Manager
  • ucs_1240_12

   Karty VIC radu C pre regálové servery

   • Poskytovanie agregovanej šírky pásma až 20 do Gb/s s tvarom optimalizovaným pre regálové servery
   • Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo konsolidáciou kariet sieťového rozhrania, adaptérov hostiteľskej zbernice a ďalších zariadení
   • Zbalenie sieťovej infraštruktúry pomocou technológie VM-FEX (Virtual Machine Fabric Extender)
   • Poskytovanie koherentnosti a prehľadnosti politiky vstupov a výstupov na podporu mobility zaťaženia
   • Umožnenie integrácie s doménami produktu UCS Manager
  • ucs_1240_13

   UCS Storage Accelerators

   • Zrýchlenie prístupu k údajom so zníženým oneskorením prístupu k úložisku
   • Zvýšenie výkonu analýzy ukladania údajov do vyrovnávacej pamäte a zníženie zložitosti
   • Zvýšenie výkonu aplikácií pri zaťaženiach databáz
   • Zvýšenie výkonu virtualizovaných pracovných plôch a aplikácií
  • grid_k2_bracket

   Grafické procesory (GPU)

   • Zvyšovanie výkonu znižovaním záťaže presúvaním výpočtovo náročných operácií na GPU
   • Využívanie potenciálu paralelného spracovania pre aplikácie
   • Zlepšenie výkonu VDI grafiky vo virtualizovaných prostrediach
   • Zvýšenie produktivity používateľa vďaka rýchlejším a flexibilnejším podnikovým aplikáciám
  • ucs_e_14

   Servery UCS radu E

   • Jednotky so štandardnou a dvojnásobnou šírkou v šasi Cisco ISR G2
   • Kompaktné servery triedy dátového centra s procesormi Intel® Xeon® radu E3 a E5-2400
   • Vyhradená správa blade serverov s integrovaným radičom správy, správa konzistentná so samostatnými produktmi Cisco UCS radu C
   • Hardvér umožňujúci virtualizáciu s podporou pre produkty Microsoft Hyper-V, VMware vSphere, Citrix Xen Server
   • Možnosť lokálneho hosťovania aplikácií vo virtuálno-hardvérovom alebo virtualizovanom prostredí v závislosti od potrieb podniku
  • ucs_r_15

   Regály Cisco R Series Racks

   • Ideálne do prostredia kľúčových dátových centier, ktoré vyžaduje spoľahlivosť, štrukturálnu integritu a zabezpečenie
   • Poskytovanie výnimočného napájania, chladenia a správy káblov
   • Optimalizované a certifikované na používanie so systémom Cisco Unified Computing System
   • Súčasť riešenia komplexnej infraštruktúry s výpočtovými operáciami, sieťou, regálmi, napájaním a službami
  • ucs_r_16

   Cisco RP Series Power Distribution Units

   • Ponuka flexibilnej, spoľahlivej, jednoducho nasaditeľnej distribúcie napájania s ochranou obvodov
   • Cenovo prijateľná a efektívna distribúcia napájania až do 24 zásuviek
   • Ochrana pred preťažením a zjednodušenie káblového pripojenia regála
   • Optimalizované a certifikované na používanie so systémom Cisco Unified Computing System
 • dataSecurity_100x80

  Zabezpečenie údajových centier

  Zvýšte zabezpečenie kľúčových aplikácií, infraštruktúry a údajov a zároveň pomôžte zaistiť ochranu osobných údajov a súlad s príslušnými nariadeniami.

  • asa5585_100x80

   Zariadenie adaptívneho zabezpečenia Cisco ASA 5585-XCisco ASA 5585-X Adaptive Security Appliance

   • Poskytovanie inteligentnej ochrany pred hrozbami a vysoko zabezpečených komunikačných služieb
   • Ochrana multimédií, vysokotransakčných aplikácií a aplikácií citlivých na oneskorenie
   • Integrácia brán firewall, zabezpečenia systému zjednotenej komunikácie (UC) a technológie sietí VPN
   • Implementácia kapacity na škálovateľnosť a ochranu investícií
  • vgs_dc_100x80

   Cisco Virtual Security Gateway (VSG)

   • Integrácia s hypervízormi a prepínačmi Cisco Nexus 1000V
   • Uplatňovanie politiky zabezpečenia na úrovni virtuálnych počítačov
   • Izolácia aplikácií vo virtuálnych údajových centrách a prostrediach s viacerými používateľmi
   • Uplatňovanie delenia povinností medzi správcov zabezpečenia a správcov serverov
   • Zlepšenie prehľadnosti a súladu
  • asa1000v_100x80

   ASA 1000V Cloud Firewall

   • Poskytovanie okrajového zabezpečenia pre viacerých používateľov a funkcií predvolenej vstupnej brány
   • Ochrana pred útokmi zo siete pomocou overenej platformy zabezpečenia ASA
   • Dopĺňanie sietí VSG na lepšie zabezpečenie súkromnej a verejnej infraštruktúry založenej na technológii cloud
   • Využívanie prepínača Cisco Nexus 1000V na zvýšenie flexibility a prevádzkovej účinnosti
   • Riadenie dynamickým centrom pre viacerých používateľov VNMC (Virtual Network Management Center)
 • nexus_family_dc

  Prepínanie pre údajové centrá

  Pomocou architektonickej flexibility poskytovanej prepínaním pre údajové centrá môžete zvýšiť pružnosť podniku, zjednodušiť operácie a chrániť investície.

  • product_small

   Rad produktov Cisco Nexus 9000

   • Poskytovanie základne pre prepínanie pre infraštruktúru Cisco Application Centric Infrastructure (ACI)
   • Podpora kapacity prepínania až do 1,92 terabitu na jednu zásuvku
   • Aktuálne poskytovanie siete 1, 10 a 40 Gigabit Ethernet s budúcou pripravenosťou na siete 100 GE
   • Fungovanie v štandardnom režime Cisco NX-OS aj v režime ACI
   • Ponuka plnej podpory pre smerovanie, brány a premostenie sietí Virtual Extensible LAN (VXLAN)
  • 7000_family_100x80

   Prepínače Cisco Nexus 7000 Series

   • Ponuka najvyššej kapacity prepínania – až do 1,3 terabitu na zásuvku a viac ako 83 terabitov na šasi
   • Poskytovanie vysokej škálovateľnosti pre siete 1, 10, 40 a 100 Gigabit Ethernet
   • Ponuka najkomplexnejšej súpravy funkcií pre dátové centrá v danom odvetví
   • Poskytovanie rozšírených služieb, vysokej dostupnosti a služieb In-Service Software Upgrade (ISSU)
   • Ideálne riešenie na agregáciu, kľúčové nasadenia a prístup k dátovým centrám
  • nx6000

   Rad produktov Cisco Nexus 6000

   • Poskytovanie riešenia na báze 10 GE a 40 GE s vysokou hustotou v malej štvorregálovej jednotke (RU)
   • Výkonné integrované funkcie vrstiev Layer 2 a 3 s rýchlosťou linky a minimálnym oneskorením
   • Ponuka prevádzkovej účinnosti s podporou pre architektúru Cisco Fabric Extender (FEX) a robustnou súpravou analytických nástrojov
   • Podpora štandardu 40 GE Fibre Channel over Ethernet (FCoE) pre konvergenciu sietí LAN a SAN
   • Ideálne riešenie pre prístup s vysokou hustotou a pri nasadeniach v obmedzenom priestore
  • nx5000

   Rad produktov Cisco Nexus 5000

   • Konsolidácia údajových centier a ochrana investícií prostredníctvom zjednotených operácií vstupov a výstupov
   • Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo (TCO)
   • Zjednodušenie infraštruktúry údajových centier
   • Zvýšenie pružnosti podniku pomocou dôkladnej virtualizácie údajových centier
   • Podpora odolnosti podniku zlepšením prevádzkovej kontinuity
  • nexus3000_100x80

   Rad produktov Cisco Nexus 3000

   • Poskytovanie flexibility a výkonu pre nasadenia typu Top-of-rack
   • Ponuka možností Cisco Algo Boost s mimoriadne nízkym oneskorením, viditeľnosťou a možnosťami kontroly
   • Zjednodušenie správy so skriptovaním Python, nástrojom Embedded Event Manager (EEM) a nástrojmi správy údajov vo formáte XML
   • Zvýšenie pružnosti podniku s komplexným riešením SDN (Software-Defined Networking) vrátane softvéru OpenFlow a Cisco OnePK
  • nexus2000_100x80

   Rad produktov Cisco Nexus 2000

   • Poskytovanie 100 MB serverového pripojenia 1 GE až 10 GE s prepojeniami 10 a 40 GE
   • Optimalizácia priestoru pre topológie ToR (top-of-rack)
   • Zníženie nákladov na kabeláž v údajových centrách, ako aj priestorových nárokov prostredníctvom optimalizovanej kabeláže medzi stojanmi
   • Rozšírená podpora partnerských blade serverov ako napr. serverov HP a Fujitsu
  • nexus_family_dc

   Softvér Cisco NX-OS pre prepínače Nexus

   • Využívanie overeného nasadenia sietí LAN and SAN
   • Podpora v rámci skupiny produktov pre prepínanie Cisco Nexus a MDS
   • Ponuka vysokej dostupnosti, služieb v oblasti virtualizácie a konvergencie sietí
   • Poskytovanie flexibility na integrovanie inovácií a rozvíjanie podnikových štandardov
 • 100x80-DCmanagmntNauto

  Správa a automatizácia údajových centier

  Zvýšte efektivitu pomocou produktov na automatizáciu technológií IT, ktoré šetria čas, sú prehľadné a podporujú kontrolu nad operáciami.

  • cisco_ucs_100x80

   Cisco UCS Director

   • Zabezpečovanie efektivity IT na účinnejšiu podporu stratégie podniku
   • Politiky zdieľanej infraštruktúry a fondy prostriedkov na skrátenie doby nasadenia
   • Transparentná podpora pre fyzickú, virtuálnu a virtuálno-hardvérovú infraštruktúru
  • prime_network_services_100x80

   Cisco Prime Network Services Controller

   • Umožnenie hybridného využívania počítačov s cloudom a s mobilitou zaťaženia VM medzi podnikovými dátovými centrami a verejnými cloudmi
   • Rýchla a škálovateľná správa sieťových služieb s dynamickými politikami na báze šablón a s profilmi zabezpečenia
  • sub_categories_UCSManager_100x80

   Cisco UCS Manager

   • Správa serverov Cisco UCS ako jedného celku v rámci viacerých šasi typu blade a rack serverov
   • Poskytovanie podrobného prehľadu a kontroly aplikácie UCS pre systémové nástroje vyššej úrovne
   • Zjednodušenie poskytovania prostriedkov infraštruktúry a presun pozornosti z údržby na stratégiu
   • Pomoc pri zlepšovaní produktivity technológií IT a pružnosti podniku pomocou programovateľnej infraštruktúry
  • DC_Network_Manager_splash_thumb

   Cisco Data Center Network Manager

   • Zjednodušenie operácií virtualizovaných a zjednotených sietí ďalšej generácie
   • Poskytovanie prehľadnosti jednotného zobrazenia v rámci technológií SAN a LAN
   • Rýchle a účinné nasadenie inovačných technológií softvéru NX-OS a siete SAN
   • Prehľad o výkone a kapacite
  • network_svcs_mgr_100x80

   Cisco Network Services Manager

   • Možnosť vytvárania rôznych úrovní vrstiev služieb
   • Definovanie možností a prostriedkov dostupných v každej vrstve
   • Určenie spôsobu definovania a nasadenia sietí VLAN, funkcií služieb a virtuálnych počítačov
  • service_catalog_100x80

   Cisco Prime Service Catalog

   • Nasadenie katalógu služieb pre koncového používateľa pre prípady použitia v cloude aj v rámci IT na pracovisku
   • Zvýšenie efektivity, zaistenie dohľadu a zvýšenie spokojnosti koncových používateľov s poskytovaním IT služieb
  • cloud_portal_100x80

   Cisco Intelligent Automation for Cloud

   • Softvérový balík poskytujúci účinnú správu IT v cloudových prostrediach
   • Podpora všetkých modelov technológie cloud, ako aj virtuálnej a fyzickej infraštruktúry
   • Optimálne plnenie potrieb podniku v oblasti rýchlosti a prispôsobiteľnosti
  • 100x80-TES

   Cisco Tidal Enterprise Scheduler

   • Eliminácia chýb a omeškaní spôsobených viacerými nástrojmi na plánovanie úloh
   • Vytvorenie jedného štandardu na plánovanie úloh podniku
   • Poskytovanie širokého pokrytia aplikácií platformy
   • Automatické vykonávanie a sledovanie naplánovaných procesov
  • 100x80-TEO

   Cisco Process Orchestrator

   • Poskytovanie jednej platformy na automatizáciu procesov IT
   • Podpora najvhodnejších postupov pre mnohé obľúbené technológie
   • Zjednodušenie automatizácie pomocou prehľadného prostredia na vývoj pracovného postupu
  • 100x80-TIAforSAP

   Cisco Tidal Intelligent Automation for SAP

   • Automatizácia reakcie na incidenty, správy úloh a opravných krokoch pre systém SAP
   • Organizácia komplexných prevádzkových postupov
   • Zavádzanie automatizácie pomocou vopred konfigurovaného obsahu systému SAP
 • storage_netw_100x80

  Sieťové úložné priestory

  Riešenia Cisco MDS vytvárajú nové štandardy pre sieťové úložné priestory s maximálnym výkonom, spoľahlivosťou a architektonickou flexibilitou.

  • mds_9700_100x80

   Viacvrstvové prepínače Cisco MDS 9700 Series Multilayer Director

   • Prepínanie kapacity na prispôsobenie budúcim fyzickým, virtuálnym a cloudovým prostrediam
   • Až 384 portov s rýchlosťou linky 16 Gb/s Fibre Channel alebo 10 Gb/s FCoE
   • Komponenty na dosiahnutie úplnej redundancie a dizajn odolný voči chybám
   • Viacprotokolové inovácie na dosiahnutie architektonickej flexibility
  • sub_categories_MDS9500_100x80

   Viacvrstvové prepínače Cisco MDS 9500 Series Multilayer Director

   • Navrhnuté pre prostredia veľkých virtualizovaných údajových centier
   • Až 528 portov so štandardmi 1/2/4/8 Gb/s Fibre Channel
   • Inteligentné sieťové služby
   • Platforma pre aplikácie inteligentného úložného priestoru
  • 9222i_100x80

   Viacvrstvové prepínače infraštruktúry Cisco MDS 9200 Series Multilayer Fabric Switch

   • Špičková konvergencia pre viacero protokolov a služieb
   • Vysokovýkonné rozšírenie siete SAN
   • Služby inteligentného úložného priestoru
   • Kompaktný tvar
  • sub_categories_MDS9100_100x80

   Viacvrstvové prepínače infrašktruktúry Cisco MDS 9100 Multilayer Fabric Switch

   • Možnosti, ako napríklad virtualizácia alebo zabezpečenie, na úrovni veľkých podnikov
   • Vysoko spoľahlivý a dostupný výkon
   • Cenovo efektívna postupná škálovateľnosť
   • Optimalizovaný úložný priestor pre virtuálne serverové prostredia
   • Jednoduchá konfigurácia a správa
  • sub_categories_NX-OS_100x80

   Softvér Cisco NX-OS pre prepínače MDS 9000

   • Operačný softvér založený na softvéri SAN-OS určený pre veľké podniky
   • Zjednotené prevádzkové prostredia pre siete SAN a LAN
   • Možnosť aktivácie siete SAN na základe VM
   • Podpora pre rozšírené služby úložného priestoru v rámci infraštruktúry
 • vni_100x80

  Virtuálne siete

  Získajte vysoko zabezpečené služby pre viacerých používateľov pridaním technológie virtualizačnej analýzy od spoločnosti Cisco do siete údajového centra.

  • 1000v2

   Prepínač Cisco Nexus 1000V pre Microsoft Hyper-V

   • Zahrnutie pokročilej skupiny funkcií NX-OS a súvisiaceho partnerského ekosystému
   • Inovatívna architektúra sieťových služieb podporuje škálovateľné prostredia s viacerými používateľmi
   • Ponuka konzistentného prevádzkového prostredia vo fyzických a virtuálnych prostrediach a hypervízoroch
   • Úzka integrácia so softvérom Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 SP1 (SCVMM)
  • nexus_1000v_1

   Cisco Nexus 1000V pre VMware vSphere

   • Priama integrácia s hypervízormi VMware vSphere
   • Poskytovanie sieťových služieb na základe virtuálnych počítačov, ako je napríklad VM mobilita v cloudových prostrediach
   • Zrýchlenie nasadzovania serverových virtualizácií a zjednodušenie správy
   • Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo, konzistentnosť a prehľadnosť siete
  • nexus_1000v_2

   Cisco Nexus 1000V InterCloud

   • Rozšírenie podnikového súkromného cloudu na verejný cloud
   • Poskytovanie konzistentných sieťových politík a služieb v súkromných a verejných cloudoch
   • Ponuka transparentnosti aplikácií s rozšírením na úrovni Layer 2
   • Používanie jednoduchého jednotného zobrazenia na správu
   • Virtuálne usporiadanie pomáha zjednodušiť nasadenie
  • nexus_1000v_3

   Platforma Cisco Nexus 1100 Series Cloud Services Platform

   • Hardvérová platforma vyhradená na podporu infraštruktúry dôležitej pre virtualizáciu
   • Zníženie záťaže aplikačných serverov – nemusia prevádzkovať uzly virtuálnych služieb
   • Zlepšenie škálovateľnosti a výkonu virtualizovaného údajového centra
   • Oddelenie správy politík zabezpečenia od správy virtualizácie prostredníctvom softvéru VMware
  • nexus_1000v_4

   Brána Cisco Virtual Security Gateway pre prepínač Nexus 1000V Switch

   • Integrácia s technológiou Cisco Nexus 1000V vPath bez rozlišovania hypervízorov, keďže Cisco Nexus 1000V je k dispozícii na viacerých hypervízoroch
   • Ponuka efektívnej, rýchlej, škálovateľnej a zónovanej architektúry zabezpečenia – najlepšej vo svojej triede
   • Uplatňovanie a prehľadnosť politiky zabezpečenia na úrovni virtuálnych počítačov, v súlade s podporou mobility VM
   • Logická izolácia aplikácií vo virtuálnych údajových centrách a prostrediach s viacerými používateľmi
   • Zabezpečenie jednoduchého nasadenia a konzistentného prevádzkového rozhrania (rozdelenie povinností medzi správcov zabezpečenia a serverov)