Podnikové siete

Produkty podnikových sietí

 • Všetky prepínače

  Očakávajte od svojej siete viac a využite inovácie, akou je napríklad technológia Cisco EnergyWise, s ktorými dosiahnete väčšie úspory pri prevádzke.

  • Chrbticové prepínače radu Cisco Catalyst 6800 Novinka

   • Platforma pre služby prepínania Flagship Catalyst optimalizovaná pre 10/40/100 gigabitové služby s väčšou kapacitou zásuviek (až 880 Gb) a kapacitou prepínania (až 6 Tb)
   • Inteligentné služby s podporou architektúry Catalyst 6500 DNA a súpravou Cisco One Platform Kit (OnePK)
   • Nasadenia a prevádzka sú jednoduché vďaka okamžitému prístupu Catalyst Instant Access
   • Vysoké zabezpečenie pre používateľov a aplikácie so zlúčeným zabezpečením káblového a bezdrôtového pripojenia a sietí VPN
  • Chrbticové prepínače radu Cisco Catalyst 6500

   • Platforma pre služby prepínania Flagship Catalyst na nasadenie vrstvy jadro-distribúcia
   • Rozsah až 2 terabity pre jedno šasi a 4 terabity pre virtuálny prepínací systém
   • Podpora agregácie pre 10 a 40 gigabitový Ethernet
   • Zvýšenie flexibility, účinnosti a životnosti vďaka škálovateľnému dizajnu s možnosťou poskytovania viacerých služieb
  • Distribučné prepínače radu Cisco Catalyst 4500-X

   • Vysokovýkonné pevné agregačné prepínače – 10 GE
   • Výška 1RU, nenáročný dizajn pre prostredie s obmedzeným priestorom
   • Kapacita 1,6 Tb/s so systémom VSS pre hardvér
   • Zariadenie s najlepšou škálovateľnosťou v tejto triede – až 25-krát lepšie smerovanie než konkurenčné zariadenia
  • Modulárne prístupové prepínače radu Cisco Catalyst 4500E

   • Výnimočná škálovateľnosť a vlastnosti so šírkou pásma systému až 928 Gb/s
   • Poskytovanie konvergovaného prístupu káblovej a bezdrôtovej siete so vstavaným radičom bezdrôtovej siete
   • Zabezpečenie komplexnej odolnosti pomocou redundantných komponentov, funkcií NSF/SSO, služby Cisco In-Service Software Upgrade (ISSU) a systému VSS
   • Zahŕňa špičkovú ochranu investícií vďaka spätnej kompatibilite kariet linky platnej na viac ako 10 rokov
  • Stohovateľné prístupové prepínače radu Cisco Catalyst 3850

   • Najlepšia prístupová platforma vo svojej triede s množstvom funkcií a s rýchlosťou až do 480 Gb/s pre riešenie Gigabit Desktop a bezdrôtové siete 802.11ac
   • Konvergovaný prístup ku káblovým a bezdrôtovým sieťam rozšírením funkcií, odolnosti, podrobnej úrovne QoS a škálovateľnosti káblových sietí na bezdrôtové siete
   • Služba Distributed Intelligent Service v prostredí káblových a bezdrôtových sietí na poskytovanie zabezpečenia, presadzovania politík, viditeľnosti aplikácií, ovládania a ďalších možností
   • Základom pre riešenie Cisco Open Network Environment je funkcia Unified Access Data Plane ASIC s programovateľnosťou a ochranou investícií
  • Prepínače radu Cisco Catalyst 3750-X

   • Stohovateľné prepínače s pevnou konfiguráciou pre nasadenie na univerzitách a v pobočkách
   • Technológie StackWise Plus a StackPower pomáhajú dosahovať vysokú dostupnosť a efektivitu
   • Poskytovanie komplexných sieťových služieb
   • Zahŕňa vynikajúce zabezpečenie a zlepšenú energetickú účinnosť ako podpora EngergyWise a POE+
  • Prepínače radu Cisco Catalyst 3650 Novinka

   • Funkcie integrovaného radiča bezdrôtovej siete zjednodušujú architektúru siete a jej prevádzku
   • Voliteľná technológia Cisco StackWise-160 umožňuje škálovateľnosť a odolnosť
   • Podpora pre architektúru podnikových sietí Cisco ONE s funkciou UADP ASIC poskytuje otvorenosť, programovateľnosť a ochranu investícií
   • Softvér Cisco IOS XE podporuje protokol IPv4 aj IPv6
   • Modulárny štandard QoS, flexibilná technológia NetFlow a zdokonalené funkcie zabezpečenia zvyšujú flexibilitu, viditeľnosť a ovládanie siete
  • Stohovateľné prístupové prepínače radu Cisco Catalyst 2960–X Novinka

   • Škálovateľné stohovateľné prepínače s pevným prístupom s vysokou odolnosťou umožňujúcou rast
   • Inteligentné siete a služby rozpoznávajúce aplikácie zlepšujúce prehľad a kontrolu
   • Jednoduchá prevádzka vďaka zabudovanej automatizácii poskytovania softvéru, štandardu QoS a funkcii Plug and Play
   • Vysoké zabezpečenie pre používateľov a aplikácie s flexibilným overovaním, technológiou Cisco TrustSec a technológiou zabezpečenia protokolu IPv6 First Hop Security
   • Doteraz najekologickejší prepínač Catalyst
  • Prepínače radu Cisco Catalyst Compact

   • Ponuka prepínačov s vysokým zabezpečením a flexibilným prístupom pre nasadenie mimo miestnosti s pripojeniami
   • Unikátne napájanie cez sieť Ethernet Plus (PoE+) a možnosti postúpenia napájania PoE
   • Zjednodušená inštalácia a údržba vďaka automatizácii nasadenia a prevádzky
 • Všetky smerovače

  Komplexné portfólio smerovačov Cisco zjednodušuje vytváranie bezpečných, spoľahlivých a škálovateľných sietí pri nižších nákladoch.

 • Celkové zabezpečenie

  Znižovanie nákladov a kompexnosti pomocou architektonického a systémového prístupu k zabezpečeniu.

  • Cisco Identity Services Engine (ISE)

   • Poskytovanie vysoko zabezpečeného prístupu s kontextovou identifikáciou a konzistentnou správou politík
   • Zvýšenie produktivity so samoobslužným poskytovaním koncovými používateľmi
   • Prístup k ovládacím prvkom pre politiky založené na používateľoch, zariadeniach a aplikáciách v jednom okne
  • Brána firewall Cisco ASA Next-Generation

   • Kombinácia kontroly v plnom rozsahu a ochrany ďalšej generácie s cieľom poskytnúť komplexné zabezpečovacie riešenie
   • Škálovateľnosť zodpovedajúca širokému rozsahu požiadaviek na výkon a rozpočet
   • Možnosť rýchleho a jednoduchého pridávania ďalších služieb zabezpečenia
   • Súbežné spúšťanie viacerých služieb zabezpečenia bez zníženia výkonu
  • Cisco Intrusion Prevention System (IPS)

   • Identifikácia a zastavenie škodlivých prenosov, červov, vírusov a zneužívania aplikácií
   • Poskytovanie inteligentnej ochrany a detekcie hrozieb
   • Používanie filtrovania podľa reputácie a globálnej kontroly na predchádzanie hrozbám
   • Podpora podnikovej kontinuity a pomoc pri dodržiavaní súladu s požiadavkami
  • Cisco Web Security

   • Ponuka proaktívneho zabezpečenia, viditeľnosti aplikácií a kontroly pre všetkých používateľov
   • Rozšírenie ochrany v reálnom čase a uplatňovania politík na vzdialených zamestnancov
   • Poskytovanie flexibility nasadenia na uspokojenie podnikových a sieťových potrieb
   • Integrácia s existujúcimi produktmi od spoločnosti Cisco na zníženie komplexnosti prostredia
  • Zabezpečenie e-mailov od spoločnosti Cisco

   • Ochrana organizácií všetkých veľkostí pred spamom, vírusmi a kombinovanými hrozbami
   • Presadzovanie súladu s požiadavkami a ochrana reputácie a značkových aktív
   • Redukcia odstávok a zjednodušenie administrácie podnikových e-mailových systémov
   • Nasadené vo viac ako 40 % najväčších svetových podnikov
 • Všetky bezdrôtové siete

  Vysokospoľahlivé bezdrôtové siete Cisco s kľúčovým významom poskytujú infraštruktúru na zrýchlenie inovácií pre stredne veľké a veľké podniky.

  • Prístupové body

   • Rozšírte spoľahlivé bezdrôtové pokrytie typu 802.11ac a 802.11n
   • Zlepšenie priepustnosti zariadení so štandardom typu 802.11a/g/n/ac pomocou technológie ClientLink 3.0
   • Bezdrôtové poskytovanie škálovateľného videa prostredníctvom technológie VideoStream
   • Identifikácia a zníženie interferencie rádiových frekvencií pomocou technológie CleanAir
  • Radiče bezdrôtových sietí

   • Centralizácia poskytovania umožní časovo neobmedzenú konfiguráciu bezdrôtovej politiky, správy a nastavenia zabezpečenia
   • Zníženie prevádzkových nákladov zjednodušením nasadenia, prevádzky a správy siete
   • Zabezpečenie viditeľnosti a flexibilnej škálovateľnosti vysokozabezpečených bezdrôtových sietí pre všetky typy podnikov
  • Konvergovaná správa používateľov a prístupu

   • Konvergovaná správa počas celého životného cyklu pre káblové aj bezdrôtové siete
   • Zlepšenie správy konfigurácie, zmien a dosahovania súladu s cieľom znížiť celkové náklady na vlastníctvo
   • Integrovaná viditeľnosť aplikácií, nástrojov a používateľov a oprava problémov
  • Mechanizmus služieb podporujúcich mobilitu

   • Poskytovanie inovatívnych služieb na základe zistenia polohy (LBS) a zlepšenie obchodných procesov s riešením Connected Mobile Experiences
   • Zvýšenie výkonu technológie Cisco CleanAir
   • Podpora pre zlepšené zabezpečenie bezdrôtových sietí so službami ochrany pred prienikmi do bezdrôtových sietí
   • Zisťovanie prítomnosti a sledovanie a trasovanie podvodných zariadení, rušivých prvkov, Wi-Fi klientov, smartfónov a značiek RFID pomocou lokalizačných služieb
 • Správa cloudu a systémov

  Zjednodušenie správy sietí, urýchlenie zavádzania služieb a zlepšenie používateľskej skúsenosti a zároveň znižovanie operačných nákladov.

  • Infraštruktúra Cisco Prime Infrastructure Nová

   • Pomoc pri zlúčenej správe celého životného cyklu káblového aj bezdrôtového prístupu pre ústredie a pobočku
   • Zabezpečenie viditeľnosti aplikácií v celej sieti a riešení problémov
   • Urýchlenie zavedenia nových zariadení a sieťových služieb
   • Poskytnutie komplexného pohľadu na používateľov, ich politiky a aplikácie z hľadiska ich minulosti, prítomnosti aj budúcnosti
  • Modul Cisco Prime Network Analysis

   • Zabezpečenie aplikačnej inteligencie a analýzy výkonu siete
   • Zlepšenie účinnosti prevádzky pomocou vzdialeného, pokročilého riešenia problémov
   • Rozšírenie viditeľnosti v prekrývajúcich sa technológiách ako CAPWAP a Cisco TrustSec
   • Eliminácia potreby prenášať veľké množstvá údajov cez prepojenia siete WAN do centrálnej lokality
  • Cisco Prime Collaboration

   • Zjednodušenie správy systému zjednotenej spolupráce (UC) Cisco a spolupráce prostredníctvom videa
   • Pomáha zabezpečiť vysokú kvalitu služieb, minimálne výpadky systému a rýchle riešenia problémov
   • Urýchlenie zavedenia lokalít a redukcia času a odborných znalostí potrebných na správu zmien v sieťach
   • Zníženie celkových nákladov na vlastníctvo (TCO) pomocou automatických procesov a nástrojov na poskytovanie prostriedkov, zabezpečovanie, vytváranie trendov a analýz
 • Optimalizácia celej siete WAN

  Zrýchlenie aplikácií v sieti WAN, konsolidácia infraštruktúry pobočiek a posilnenie technológie cloud computing.