Podnikové siete

Rozšírte používanie analytických nástrojov na viac miest

Zjednotený prístup Cisco umožňuje zrýchliť rast podniku a podporuje vyššiu efektivitu.

Rozšírte používanie analytických nástrojov na viac miest

Nový prístup k programovateľnosti siete

Riešenie podnikových sietí Cisco zjednodušuje IT a vytvára nové obchodné príležitosti vďaka otvorenému a programovateľnému prístupu k sieťam.

Ďalšie informácie

Zjednotený prístup

Zjednotený prístup

Zjednotený prístup Cisco je inteligentná sieťová platforma vychádzajúca z nášho prístupu „jednej politiky, jednotného spravovania a jednej siete“. Umožňuje zjednodušiť IT a podporiť rast podniku. Podporuje trend používania vlastných zariadení (BYOD), mobilitu a riešenie Internet of Everything (IoE). Zjednotený prístup Cisco umožňuje ľuďom pracovať po svojom.

Ďalšie informácie o zjednotenom prístupe
Cisco Intelligent WAN (IWAN)

Cisco Intelligent WAN (IWAN)

Vďaka riešeniu Cisco IWAN sa používatelia vyhnú problémom pri prenosoch ľubovoľného typu. Riešenie umožňuje organizáciám využiť finančné výhody vyplývajúce z flexibility poskytovateľa a nasadiť nové služby rýchlejšie bez ohľadu na prenos – cez MPLS, priamo cez internet alebo cez hybridnú sieť WAN. Poskytuje sieť rozpoznávajúcu aplikácie, ktorú možno ešte vyladiť na efektívne dodávanie dôležitých podnikových aplikácií a zvýšenie produktivity. Úspory na sieť WAN v rámci riešenia Cisco IWAN sa v prípade infraštruktúry pobočiek rýchlo vrátia a umožnia uvoľniť prostriedky na inovatívne podnikové iniciatívy.

Ďalšie informácie o riešení Intelligent WAN
Connected Mobile Experiences

Connected Mobile Experiences

Podporte lojalitu zákazníkov a zvýšte zisky poskytovaním mobilných informácií so znalosťou kontextu a umiestnenia, ktoré zodpovedajú aktuálnym potrebám a požiadavkám zákazníkov. Riešenie Cisco Connected Mobile Experiences využíva Wi-Fi a pomáha prilákať zákazníkov prostredníctvom prispôsobených a vhodných mobilných služieb. K dispozícii sú analýzy správania zákazníkov v minulosti, online aj na mieste.

Ďalšie informácie o riešení Connected Mobile Experiences
Cisco ONE, SDN a programovateľnosť

Cisco ONE, SDN a programovateľnosť

Architektúra podnikových sietí Cisco Open Network Environment (ONE) presahuje model softvérovo definovaných sietí (SDN). Umožňuje podrobný pohľad na fyzickú a virtuálnu infraštruktúru. Sieťová infraštruktúra pobočiek (WAN) a ústredia je teraz ešte viac otvorená, programovateľná a automatizovaná. Aplikácie a siete sa navzájom rozpoznávajú, čím sa zvyšuje pružnosť siete a schopnosť reagovať na podnikové aplikácie.

Ďalšie informácie o riešeniach Cisco ONE, SDN a programovateľnosti

Zvýšenie vplyvu IT na podnik

Zistite, ako môže IT zosúladiť sieťové stratégie a splniť tak požiadavky podniku.

Zobraziť výsledky prieskumu

Znovuobjavený prístup na sieť

Kombinujte bezdrôtové, káblové a bezpečnostné technológie v systémovom prístupe Unified Access.

Zobraziť sprievodcu návrhmi