Podnikové siete

Zrýchlite obchodný rast svojho podniku

Sieťové infraštruktúry boli tradične vytvárané s účelovo navrhnutými súčasťami a riešeniami. Tieto súčasti a riešenia boli optimalizované na konkrétny výkon, ako napríklad rýchlosť, šírka pásma, spracovanie hrozieb alebo nasadenie služieb. Efektívne poskytujú potrebné služby pripojenia a sieťové služby potrebné na podnikanie.

V súčasnosti však všetkému vládne internet. Očakáva sa, že počet zariadení, cloudov a iných vecí pripojených k sieti sa bude výrazne zvyšovať. Ak chcete podniku pomôcť prekonať hroziacu zložitosť a podporiť jeho obchodný rast, treba začať zjednodušením sieťovej infraštruktúry.

Dodávka a vyladenie sieťových služieb musia fungovať aj vo väčšom meradle, musia však byť dostatočne jednoduché na rýchle nasadenie. Namiesto prevádzky sieťovej infraštruktúry podniku v zariadení na báze jednotlivých zariadení je potrebné pristupovať k infraštruktúre z centrálneho kontrolného bodu. IT oddelenie by si malo osvojiť model poskytovania celej siete ako jedného celku s vyššou mierou automatizácie a umožniť tak rýchlu odpoveď na nové príležitosti rastu.

Architektúra podnikových sietí Cisco Open Network Environment (ONE) pritom môže pomôcť.

Nenechajte si ujsť nové obchodné príležitosti

Architektúra podnikových sietí Cisco ONE transformuje oblasť IT pomocou otvorenej, programovateľnej a aplikačne orientovanej platformy. Táto architektúra vám umožňuje využiť výhody nových obchodných príležitostí prostredníctvom:

  • riešení prepojeného používania mobilných zariadení,
  • cloudových služieb,
  • používateľmi vyvinutých aplikácií.

Vďaka prvotriednej programovateľnosti siete môžete zvýšiť pružnosť podniku a rýchlo nasadiť pokročilé služby. Táto architektúra tiež napomáha pri ochrane investícií do existujúcej siete, pretože jej súčasťou je komplexné, špičkové portfólio na:

  • prepínanie,
  • smerovanie,
  • mobilitu,
  • zabezpečenie.

BYOD a mobilita

Premeňte trend používania vlastných zariadení (BYOD) a mobilitu na konkurenčnú výhodu. Poskytnite zamestnancom nástroje a aplikácie na zvýšenie ich výkonu. Ponúknite zákazníkom prvotriedne mobilné možnosti, podporte ich lojalitu a zvýšte ziskovosť.

Spravované cloudové služby

Podporte možnosti aplikácií nasadením súkromného, hybridného a verejného cloudu. Využite inteligentné funkcie siete na zlepšenie poskytovania cloudovej služby a cloudových aplikácií.

Optimálne využívanie aplikácií

Poskytujte používateľom vysokozabezpečené pripojenie k aplikáciám odvšadiaľ. Aplikačne orientovaná sieť znižuje spotrebu šírky pásma, znižuje oneskorenie a zjednodušuje správu.

Connected Mobile Experiences

Lepšie spojenie so zákazníkmi a zlepšenie ich možností. Riešenie Cisco Connected Mobile Experiences využíva pokročilé možnosti mobilných zariadení a služieb zisťovania polohy.

Jednoduchosť a programovateľnosť IT

Podporte zákazníkov a pomôžte predaju prostredníctvom nových aplikácií a služieb. Otvorené rozhrania API a programovateľnosť umožňujú rozsiahly prístup k sieťovým zdrojom v rámci celého podniku.

Zvýšenie vplyvu IT na podnik

Zistite, ako môže IT zosúladiť sieťové stratégie a splniť tak požiadavky podniku.

Zobraziť výsledky prieskumu

Znovuobjavený prístup na sieť

Kombinujte bezdrôtové, káblové a bezpečnostné technológie v systémovom prístupe Unified Access.

Zobraziť sprievodcu návrhmi