Alle sectoren in de financiŽle dienstverlening hebben momenteel te maken met een tonemende druk op de marges, terwijl nieuwe kansen zich in hoog tempo aandienen. Om goed in te kunnen spelen op deze kansen, moeten organisaties hun bedrijfsprocessen aanpassen en nieuwe businessmodellen hanteren.

En gebruik maken van nieuwe ICT-oplossingen, zoals de Internet Industry Solutions die Cisco biedt voor de verschillende segmenten binnen de financiŽle dienstverlening.

Verzekeringen
In de verzekeringsbranche kan de inzet van internetoplossing aanzienlijke toegevoegde waarde opleveren, met name voor wat betreft de distibutiekosten, customer relationship building en het transformeren van bestaande businessmodellen naar een nieuwe generatie organisaties.

Investment banking
Overall gezien heeft geen enkel segment een grotere impact ervaren van het internet en internetoplossingen dan Securities Brokerage.

Retail Banking
Cost to income en aandeelhouderswaarde zijn de belangrijkste gebieden waar de inzet van internetoplossingen een directe en aanzienlijke impact heeft.