Bảo mật mạng và văn phòng thực của bạn

Sử dụng các giải pháp được quản lý bằng đám mây của Cisco dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ để bảo vệ nhân viên và dữ liệu của bạn ở bất kỳ đâu. 

Bảo vệ mạng của bạn trước các mối đe dọa đã biết và mới nổi bằng dòng sản phẩm Meraki MX.

Bật tính năng xác thực hai yếu tố và truy cập Wi-Fi an toàn bằng Duo và Cisco Umbrella.

Bảo vệ mạng của bạn cho mọi thiết bị có quyền truy cập vào Secure Endpoint.

Bảo vệ nhân viên của bạn khỏi tin tặc bằng Cisco Secure Email Cloud Mailbox.

Giúp đảm bảo văn phòng và nhân viên của bạn luôn an toàn và tuân thủ bằng camera Meraki.

Trò chuyện với chuyên gia

Hãy để chúng tôi giúp bạn trao quyền cho nhóm của mình bằng khả năng làm việc ở mọi nơi.

Lắng nghe cộng đồng SMB của chúng tôi

Tìm hiểu về công nghệ, quan điểm cũng như lắng nghe chia sẻ của các cá nhân thúc đẩy sự thành công của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Các giải pháp khác dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Làm việc ở mọi nơi

Mô hình làm việc kết hợp ngày nay tận dụng cơ hội để trao quyền cho nhóm của bạn tại nhà, tại văn phòng hoặc bất cứ đâu.

Giúp mọi người luôn kết nối

Cung cấp cho nhân viên của bạn những công cụ cần thiết để làm việc một cách an toàn và đáng tin cậy mọi lúc, mọi nơi.

Tạo không gian làm việc thông minh hơn

Chuyển đổi không gian làm việc để truyền cảm hứng cộng tác và thúc đẩy hiệu quả thông qua tự động hóa và phân tích.

Đọc ý kiến của khách hàng

Theo dõi Cisco dành cho doanh nghiệp nhỏ