Guest

Kiến trúc Bán lẻ Tinh gọn

Kiến trúc Bán lẻ Tinh gọn


Làm được Nhiều việc hơn với Chi phí Thấp hơn

Các doanh nghiệp bán lẻ phải chuyển mình nhanh chóng để đổi mới, đáp ứng các điều kiện thị trường đang thay đổi, nâng cao dịch vụ khách hàng và tăng doanh số bán hàng.

Kiến trúc Bán lẻ Tối ưu của Cisco có thể giúp bạn triển khai các sáng kiến mới về kế hoạch và ngân sách cũng như giúp đảm bảo hiệu suất ứng dụng cao trong các thời kỳ mua sắm đỉnh cao. Giải pháp này cũng có thể giúp giảm chi phí CNTT và tối đa hoá hiệu quả của các hệ thống trung tâm dữ liệu hiện có của bạn.


Kiến trúc Bán lẻ Tinh gọn trong Thực tiễn

Kiến trúc Bán lẻ Tinh gọn
Xem cách Kiến trúc Bán lẻ Tối ưu có thể giúp bạn làm ít hưởng nhiều. Tinh gọn & Thân thiện với Môi trường mang lại các khoản tiết kiệm chi phí luỹ tiến và sự kiểm chứng trong tương lai về sử dụng và chi phí năng lượng.
Xem Trình diễn về Kiến trúc Bán lẻ Tinh gọn (Flash)
Xem Trình diễn về Lean & Green (Flash)


Giải pháp

Kiến trúc Bán lẻ Tinh gọn
Làm được Nhiều việc hơn với Chi phí Thấp hơn và bổ sung tính nhạy bén trong kinh doanh vào CNTT.

Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ