Guest

Chuyển đổi Trải nghiệm của Khách hàngChuyển đổi Trải nghiệm của Khách hàng


Nâng cao Trải nghiệm của Khách hàng

Dù khách hàng của bạn đang ở cửa hàng hay trên điện thoại, họ đều mong muốn nhận được dịch vụ mà họ cần một cách kịp thời và hiệu quả.

Trên điện thoại, dịch vụ tốt nghĩa là trả lời điện thoại nhanh và ngay lập tức định tuyến tài nguyên phù hợp cho khách hàng, bất kể người đó đang ở đâu.

Trong cửa hàng, dịch vụ tốt nghĩa là làm hài lòng khách hàng bằng nhãn hiệu, hình thức cửa hàng, hàng hoá của bạn và sự am hiểu cũng như sự quan tâm của nhân viên bán hàng.


Trải nghiệm Bán lẻ Cộng tác

Xem cách thức người mua sắm và nhân viên truy cập thông tin đa phương tiện theo thời gian thực có thể giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Xem Flash (Flash)

Giải pháp Chuyển đổi Trải nghiệm của Khách hàng dành cho Bán lẻ

Giải pháp Phương tiện Kỹ thuật số
Tăng doanh thu, nâng cao trải nghiệm của khách hàng và hỗ trợ tìm hiểu bộ ứng dụng biểu tượng toàn diện này.

Màn hình Phương tiện trên Điện thoại
Phân phối hình ảnh, âm thanh, khảo sát và tin nhắn văn bản tới điện thoại IP trong toàn bộ cửa hàng theo thời gian thực hoặc theo lịch.

Hỗ trợ Khách hàng tại Cửa hàng
Giúp khách hàng nhanh chóng nhận được thông tin về sản phẩm--mô tả, giá và tính sẵn có--để nhân viên có thể tập trung vào dịch vụ.

 

Định tuyến Cuộc gọi Bán lẻ
Định tuyến các cuộc gọi bán hàng và dịch vụ cho khách hàng một cách thông minh, dựa trên tính sẵn có của các đại lý dịch vụ.

Ưu tiên Cuộc gọi Kết nối Bán lẻ
Xác định cuộc gọi đến, cung cấp dữ liệu người gọi phù hợp tới màn hình của nhân viên trả lời và cung cấp dịch vụ phù hợp với khách hàng.

Hội họp Từ xa dành cho Bán lẻ
Chuyển đổi việc cung cấp các dịch vụ tại điểm bán hàng và khách hàng với giải pháp cộng tác chuyên sâu này.

Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ