Guest

Giải pháp Cơ sở Y tế Thông minh của Cisco

Giải pháp Cơ sở Y tế Thông minh của Cisco


Xây dựng Môi trường Y tế Tốt hơn

Bệnh viện lỗi thời, cạnh tranh gia tăng và dân số già đi tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng các bệnh viện và khu điều trị mới. Những cân nhắc quan trọng trong thiết kế các cơ sở này bao gồm:

  • Công nghệ
  • Luồng công việc được tối ưu hoá
  • Lập kế hoạch về công suất

 

 

Bất động Sản được Kết nối của Cisco cho Y tế

Có những thay đổi lớn trong cách chúng tôi thiết kế, xây dựng và quản lý các môi trường y tế.
Đọc Thêm (PDF - 333 KB)

Giải pháp Cơ sở Y tế Thông minh của Cisco

Hệ thống Phương tiện Kỹ thuật số của Cisco cho Y tế
DMS cho phép bạn tạo, quản lý, cung cấp và hiển thị nội dung số tới biểu tượng số, video cho máy để bàn hoặc Truyền hình Doanh nghiệp của Cisco.

Giải pháp Bất động sản được Kết nối của Cisco cho Y tế
Giải pháp Bất động sản được Kết nối của Cisco cho Y tế có được sự vượt trội trong cung cấp dịch vụ y tế thông qua việc thay đổi cách thức bệnh viện thiết kế, xây dựng và quản lý môi trường của họ.

Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ