Guest

Giải pháp Xử lý Hình ảnh được Kết nối của Cisco

Giải pháp Xử lý Hình ảnh được Kết nối của Cisco


Chia sẻ Hình ảnh Nhanh chóng, Hiệu quả

Giải pháp Xử lý Hình ảnh được Kết nối của Cisco kết hợp các công nghệ của Cisco và các đối tác y tế của mình để cung cấp xử lý hình ảnh như một dịch vụ từ nền tảng của Mạng Cấp độ Y tế. Các hình ảnh được ảo hoá và tối ưu hoá trong một kho lưu trữ y tế, khiến chúng có mặt bất kỳ đâu trong các tổ chức y tế. Điều này có thể giảm được rất nhiều chi phí lưu trữ phụ trong các ứng dụng xử lý hình ảnh cô lập. Và nó có thể tăng đáng kể quyền truy cập của bác sĩ lâm sàng vào dữ liệu một cách kịp thời, do đó giảm thời gian chẩn đoán hình ảnh.

 

 

Xử lý hình ảnh được Kết nối trong Thực tế

Tìm hiểu cách thức Trung tâm Khoa học Sức khoẻ Luân Đôn
và Bệnh viện St.Joseph hưởng lợi từ
giải pháp Xử lý hình ảnh được Kết nối của Cisco.
> Xem Video Nội dung Đa phương tiện (Video - 3:01 phút)

Podcast các Giải pháp Xử lý hình ảnh được Kết nối của Cisco

Tìm hiểu cách thức các nhân viên chụp x-quang và chụp hình dựa vào mạng để mang lại tính bảo mật, chức năng và tính di động.

Các Giải pháp Xử lý hình ảnh được Kết nối dành cho Y tế

Giải pháp Trao đổi Dữ liệu Y tế của Cisco
Giúp cho phép hoạt động tương tác giữa các hệ thống khác nhau nhằm cung cấp dữ liệu y tế tập trung vào bệnh nhân.

Cộng tác và Báo cáo của Cisco
Giải pháp Cộng tác và Báo cáo của Cisco khuyến khích tham vấn hiệu quả giữa các bác sĩ X-quang và bác sĩ ở bất kỳ địa điểm nào.

Cộng tác Xử lý hình ảnh Y tế Chiều rộng
Cộng tác Xử lý hình ảnh Chiều rộng™ nâng cao cách giao tiếp của những người chăm sóc y tế, giúp họ giao tiếp dễ dàng và ít gián đoạn hơn, do đó ra quyết định chăm sóc tốt hơn.

Kiến trúc Hình ảnh Y tế của Cisco
Cùng với Hình ảnh được Kết nối, giải pháp này nâng cao quyền truy cập hình ảnh, phân phối, bảo mật và hiệu quả về chi phí.

 

Nội dung Nổi bật

Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ