Guest

Y tế được Kết nối của CiscoCộng đồng Y tế được Kết nối, Cộng tác

Sự cộng tác của các cơ sở chăm sóc y tế giúp cung cấp dịch vụ chăm sóc kịp thời, tinh vi và nâng cao trải nghiệm của bệnh nhân.
Sách giới thiệu Tổng quan về Y tế được Kết nối (Connected Health Overview Brochure) (PDF - 598 KB)


Y tế được Kết nối
Hướng dẫn nhanh về Y tế được Kết nối (Connected Health At-a-Glance) (PDF - 143 KB)

Cộng đồng Y tế được Kết nối cộng tác mang lại:

  • Làm việc nhóm và hiệu quả của người chăm sóc y tế được nâng cao nhằm đáp ứng những thử thách của nền dân số đang già đi và sự gia tăng bệnh mãn tính
  • Trải nghiệm tốt hơn cho bệnh nhân bằng cách cung cấp những điều trị ngày càng phức tạp và tốn kém một cách hiệu quả hơn và theo các phương pháp mới
  • Sự chăm sóc tập trung vào bệnh nhân an toàn và hiệu quả, tập trung vào phòng bệnh và sức khoẻ thay vì chỉ chữa bệnh


Y tế được Kết nối Chuyển đổi Y tế

Tài nguyên

Tính năng Y tế

Nối mạng Y tế để Chăm sóc Bệnh nhân Tốt hơn

Tích hợp các Hệ thống để Nâng cao Chăm sóc Bệnh nhân

John Chambers trình bày cho những người tham dự HIMSS cách thức Mạng Cấp độ Y tế giúp cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt hơn và hiệu quả.
Xem Video (15:48 phút)

Đưa Bệnh nhân Về nhà
Xem cách thức cộng tác và truyền thông khám chữa bệnh được Cisco cung cấp để mang lại hiệu quả luồng công việc cao hơn và đưa bệnh nhân về nhà.
Xem Video (4:57 phút)

Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ