Guest

Giải pháp Chăm sóc Từ xa của Cisco

Giải pháp Chăm sóc Từ xa của Cisco


Nâng cao quyền Truy cập và Chất lượng Chăm sóc

Khi bạn giúp các bác sĩ lâm sàng cộng tác dễ dàng và thuận tiện hơn dù ở bất kỳ địa điểm nào, bạn vừa nâng cao tính kịp thời và chất lượng chăm sóc được cung cấp.

Giải pháp Chăm sóc Từ xa của Cisco có thể chuyển đổi ngành y tế bằng cách cung cấp một mô hình truy cập mới cho y tế và mang lại doanh thu mới cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế.

Công ty Y tế Nâng cao Truyền thông

Công ty Y tế Baxter sử dụng
Hội họp Từ xa của Cisco để cho phép truyền thông trực tiếp.
Đọc Thêm

Giải pháp Chăm sóc Từ xa của Cisco

Hội họp Từ xa dành cho Y tế của Cisco
Giúp các bác sĩ lâm sàng cộng tác dễ dàng và thuận tiện hơn, không phụ thuộc vào địa điểm.

Cộng tác và Báo cáo của Cisco
Khuyến khích tham vấn hình ảnh hiệu quả với các bác sĩ X-quang và bác sĩ ở bất kỳ địa điểm nào.

Chuyên gia Cisco theo Yêu cầu
Thiết lập giao tiếp thời gian thực với âm thanh và hội nghị truyền hình theo yêu cầu.

Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ