Guest

Giải pháp Học tập dành cho Trường học

Giải pháp Học tập dành cho Trường học

Tạo Trường học được Kết nối

Trong xã hội theo nhu cầu được kết nối, học tập diễn ra ở mọi nơi, và chỉ cần nhấn vài phím. Cisco hợp tác mật thiết với các trường học để đáp ứng nhu cầu về các giải pháp học tập mới nhằm chuẩn bị lực lượng lao động kế tiếp và thúc đẩy công bằng xã hội.

Các giải pháp Học tập được Kết nối hỗ trợ tương tác bảo mật cao, thuận tiện theo thời gian thực mà các cộng đồng trường học mong đợi. Chúng giúp xây dựng một môi trường an toàn, nâng cao hiệu quả hành chính cũng như nâng cao khả năng tiếp cận các cơ hội học tập gắn kết dài lâu.

Hướng dẫn Điều hướng Học tập được Kết nối
Sử dụng Hướng dẫn Điều hướng Học tập được Kết nối để giúp bạn tạo môi trường học tập thế hệ kế tiếp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận giáo dục và chuẩn bị lực lượng lao động cho tương lai.

Giải pháp của Cisco dành cho Trường học

Quản lý và Hoạt động Hiệu quả hơn
Nâng cao hiệu quả của trường học với các giải pháp nhằm hợp lý hoá các hoạt động, giúp kiểm soát chi phí và hỗ trợ kết nối thời gian thực trên mọi thiết bị.

An toàn & Bảo mật được Nâng cao
Tìm hiểu cách làm cho mọi môi trường học tập trở nên an toàn hơn và bảo mật hơn với các hệ thống theo dõi, phát hiện và thông báo hàng loạt thời gian thực.

Học tập Thế hệ Kế tiếp
Cisco có thể giúp các trường học tạo các môi trường học tập của thế kỷ 21 để chuẩn bị lực lượng lao động cho tương lai.

Hãy để chúng tôi giúp bạn


Clickable image of a chat invitation Không, xin cảm ơn Chat ngay bây giờ