Bạn có tài khoản?

  •   Nội dung được cá nhân hóa
  •   Sản phẩm và hỗ trợ của bạn

Bạn cần có tài khoản?

Tạo tài khoản

Các giải pháp Cisco HyperFlex dành cho đám mây lai

Sự lựa chọn dành cho đám mây lai và công nghệ container

Cisco HyperFlex là một khối cấu thành thiết yếu để phát triển các ứng dụng và hạ tầng tại chỗ của bạn. Giải pháp này tương thích hoạt động với nhiều dịch vụ quản lý đám mây lai và container để mang đến cho bạn sự lựa chọn. Các ứng dụng trong doanh nghiệp bạn có thể hoạt động một cách đồng nhất và an toàn cả trong môi trường tại chỗ và trong đám mây công cộng.

Lý do để bạn lựa chọn Cisco HyperFlex cho đám mây lai

Cisco đang hợp tác với các nhà cung cấp đám mây công cộng và cộng đồng nguồn mở để phát triển các giải pháp lai nhằm mang lại một 

trải nghiệm nhất quán giống như trong môi trường sản xuất.

Phát triển môi trường của bạn

Nền tảng ứng dụng HyperFlex mới đơn giản hóa yêu cầu hiện đại hóa ứng dụng bằng giải pháp container như là một dịch vụ (container-as-a-service - CaaS) để hạ thấp độ phức tạp trong hoạt động lắp đặt, nâng cấp, quản lý và giám sát Kubernetes trên các môi trường đám mây, trung tâm dữ liệu và biên mạng.

Lựa chọn các nền tảng container

Cisco HyperFlex hỗ trợ nhiều nền tảng quản lý container dựa trên Kubernetes cũng như là các hypervisor. Giải pháp này phối hợp hoạt động với nền tảng ứng dụng HyperFlex, Red Hat OpenShift và Google Cloud's Anthos.

Tự tin với môi trường đa đám mây

Bạn có thể di chuyển các ứng dụng một cách liền mạch từ các môi trường HyperFlex tại chỗ sang nhiều đám mây công cộng thông qua sử dụng Google Cloud's Anthos, IBM Cloud Pak for Multicloud Management hoặc Cisco CloudCenter Suite.

Mối quan hệ hợp tác giữa Google Cloud và Cisco

Chúng tôi đã phát triển một giải pháp điện toán đám mây lai dựa trên Google Cloud's Anthos. Giải pháp này sử dụng hạ tầng siêu hội tụ Cisco HyperFlex như là khối cấu thành chung dành cho các ứng dụng Kubernetes đang chạy trong môi trường tại chỗ.

Lựa chọn môi trường điện toán đám mây lai của bạn

Cisco và các đối tác của mình cho phép bạn lựa chọn các giải pháp đám mây lai theo tiêu chuẩn mở. Chúng tôi kết hợp HyperFlex với các công nghệ mạng, bảo mật, quản lý và phân tích để đảm bảo tính nhất quán và sự tin tưởng trong các môi trường lõi, đám mây và biên mạng.

Google Cloud

Cisco và Google đã mở rộng mối quan hệ đối tác chung để hỗ trợ các nền tảng lai Anthos, Google Cloud's.

Amazon Web Services

AWS và Cisco cung cấp một khung giải pháp trong đó kết hợp các công nghệ của hai công ty với các công nghệ nguồn mở.

IBM Cloud

Cisco và IBM đã mở rộng mối quan hệ hợp tác chung để hỗ trợ quá trình hiện đại hóa ứng dụng và hạ tầng.

Nền tảng DevOps dành cho đám mây lai

KeyBank đang sử dụng Google Cloud's Anthos trên Cisco HyperFlex để cung cấp một môi trường điện toán đám mây đồng nhất dành cho hoạt động DevOps.

Khám phá thêm các sản phẩm dành cho môi trường đa đám mây

Cisco Intersight

Nền tảng quản lý hạ tầng SaaS này cho phép triển khai và hỗ trợ chủ động cho HyperFlex ở bất cứ đâu.

ACI Anywhere

ACI Anywhere tự động hóa kết nối mạng và cung cấp chính sách nhất quán dành cho các địa điểm đám mây và tại chỗ.

Tối ưu hóa tải công việc

Bạn có thể tối đa hóa hiệu năng ứng dụng trong môi trường điện toán đám mây lai bằng giải pháp Cisco Workload Optimization Manager (CWOM).

Giám sát Ứng dụng

AppDynamics cung cấp khả năng giám sát hiệu năng của các ứng dụng lai đang chạy trên nền tảng HyperFlex và xuyên suốt nhiều môi trường điện toán đám mây.

Các tài nguyên dành cho đối tác

Trở thành một chuyên gia

Tìm hiểu cách thức triển khai.

Xem tất cả tài nguyên đào tạo

Bán hàng và marketing

Cải thiện hoạt động marketing và bán hàng của bạn.

Bảo vệ lợi nhuận của bạn

Nâng cao lợi nhuận của bạn bằng các ưu đãi

  • Tham gia chương trình chiết khấu
Tìm kiếm tất cả các chương trình khuyến mãi