Guest

ทรูเปิดบริการใช้งานโทรศัพท์ไอพีแบบเช่า

Hierarchical Navigation

ทรู เปิดบริการใช้งานโทรศัพท์ไอพีแบบเช่าใช้ ด้วย IP Communication System

ทรู คอร์ปอเรชั่น แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในธุรกิจสื่อสารของไทยอีกครั้ง โดยริเริ่มบริการเช่าใช้ระบบโทรศัพท์ไอพีราคาถูก เพื่อช่วยลดภาระการลงทุนของลูกค้า และกระตุ้นให้องค์กรต่าง ๆ ในไทยนำระบบโทรศัพท์ไอพีไปขยายขีด ความสามารถในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น

บริการใหม่จากทรู คอร์ปอเรชั่น ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถใช้ดทรศัพทืไอพีของซิสโก้ ด้วยระบบจ่ายรายเดือน ตัดปัญหาต้นทุนวางระบบสูง

แม้ว่าระบบโทรศัพท์ไอพีจะมีคุณสมบัติ และฟังก์ชันมากมายที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ แต่ปัญหาใหญ่ที่พบในปัจจุบันก็คือการติดตั้งโทรศัพท์ไอพีต้องใช้เงินลงทุนสูง รวมทั้งต้องใช้คนที่มีความรู้มาดูแลระบบ จึงเป็นเรื่องยากสำหรับองค์กรต่างๆ ที่จะตัดสินใจติดตั้งโทรศัพท์ไอพีไว้ใช้งานเอง โดยเฉพาะองค์กรที่ให้ความสำคัญกับผลตอบแทนจากการลงทุนมาก ๆ

 

"ทรูต้องการลด barrier ในการใช้ IP Communication ของลูกค้า ทั้งด้านการลงทุน และการอิมพลีเมนต์เทคโนโลยี"

คุณชูมนิส เกษเสถียร

ผู้อำนวยการ, หัวหน้าฝ่ายบริการข้อมูลทางธุรกิจ
บริษัท ทรู คอร์ปอเเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

จากปัญหาดังกล่าวจึงทำให้คุณชูมนัส เกษเสถียร รองผู้อำนวยการหัวหน้าฝ่ายบริการข้อมูลทางธุรกิจของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อเกิดแนวคิดที่จะช่วยลูกค้าลดต้นทุนในการติดตั้งโทรศัพท์ไอพีลง ซึ่งเป็นที่มาของบริการที่เรียกว่า Hosted IP PBX ในเวลาต่อมา โดยทรูจะทำหน้าที่เป็นผู้ลงทุนติดตั้ง IP PBX ไว้ที่ศูนย์ข้อมูลของทรู จากนั้นก็ให้ลูกค้าที่มีระบบเครือข่ายไอพี และเครื่องโทรศัพท์ไอพีก็เชื่อมต่อเข้ามาใช้ IP PBX ดังกล่าวร่วมกันโดยที่ลูกค้าไม่ต้องลงทุนติดตั้ง IP PBX เอง เพียงแต่จ่ายค่าบริการรายเดือนเท่านั้น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ทดลองใช้ระบบโทรศัพท์ไอพีในราคาถูก และถ้าหากเห็นว่าระบบดังกล่าวนี้คุ้มค่าก็สามารถลงทุนติดตั้งระบบโทรศัพท์เป็นของตนเองในภายหลังได้

บริการ Hosted IP PBX คืออะไร?

คุณชูมนัสอธิบายว่า Hosted IP PBX ก็คือบริการให้เช่าใช้โทรศัพท์ไอพีนั่นเอง โดยระบบโทรศัพท์ไอพีนั้นมีองค์ประกอบหลักอยู่ 2 ส่วน คือ ตัวเครื่องโทรศัพท์ไอพี และตู้ IP PBX ผลจากการสำรวจของทรูพบว่ามีลูกค้าจำนวนมากที่ต้องการใช้งานโทรศัพท์ไอพี แต่ยังไม่มีทรัพยากร หรือทักษะที่เพียงพอในการบริหารจัดการระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทรูจึงคิดว่ามีขีดความสามารถเพียงพอที่จะดูแล IP PBX ได้ จึงมีแนวคิดที่จะตั้ง IP PBX ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อลดภาระของลูกค้าในการเข้ามาดูแลจัดการระบบโทรศัพท์ดังกล่าว ผู้ใช้เพียงแค่มีระบบเครือข่ายไอพี และเครื่องโทรศัพท์ไอพีที่ปลายทางก็สามารถใช้โทรศัพท์ไอพีได้ไม่ยาก

รายละเอียดของการให้บริการ

สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ Hosted IP PBX ของทรูจะต้องมีตัวเครื่องโทรศัพท์ไอพี ซึ่งลูกค้าอาจจะซื้อเอง หรือเช่าจากทรูโดยเสียค่าเช่าใช้เป็นรายเดือนก็ได้ รวมทั้งต้องมีการวางระบบเครือข่ายไอพีไว้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นทางทรูก็จะทำการแบ่งพาร์ทิชันของเซิร์ฟเวอร์ IP PBX เพื่อแบ่งให้ลูกค้าแต่ละรายร่วมใช้งานเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวกัน เมื่อลูกค้าเชื่อมต่อโทรศัพท์ไอพีเข้ากับระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับระบบ IP PBX ของทรูได้แล้ว ทางทรูจะทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการระบบให้ เช่น ลูกค้าต้องการเบอร์ต่อภายในเบอร์อะไร ทางทรูก็จะจัดให้หรือถ้าลูกค้าต้องการให้โทรศัพท์ไอพีแต่ละตัวทำงานอะไรได้บ้างก็ส่งความต้องการไปให้ทางทรู จากนั้นทรูก็จะจัดฟังก์ชันที่ลูกค้าต้องการให้

ในแง่ของการรองรับปริมาณผู้ใช้นั้น ปัจจุบันระบบ Hosted IP PBX ของทรูสามารถรองรับหมายเลขได้ 3,000 เลขหมาย ทั้งนี้หากลูกค้ามีเบอร์โทรศัพท์เดิมอยู่แล้วก็สามารถใช้เบอร์เดิมต่อไปได้

ส่วนรูปแบบของการเช่าใช้ระบบโทรศัพท์ไอพีของทรูนั้น คุณชูมนัสชี้แจงว่า แบ่งบริการออกเป็น 2 ส่วน คือ การเช่าให้หมายเลขโทรศัพท์ของทรูและการเช่าใช้อุปกรณ์ที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ของผู้ค้ารายไหน สำหรับลูกค้าที่ต้องการทดลองใช้งานระบบดังกล่าวนี้อาจใช้วิธีเช่าทั้งหมด เพราะเฉพาะตัวเครื่องโทรศัพท์ไอพีนั้นลูกค้าสามารถลงทุนเองได้ แต่ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ IP PBX นั้นถ้ายังไม่พร้อมที่จะลงทุนเอง และขาดคนที่จะมาดูแลก็สามารถเลือกเช่าใช้บริการจากทรูได้

 

"บริการจากทรู คอร์ปอเรชั่น ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถใช้โทรศัพท์ไอพีของชิสโก้ ด้วยระบบจ่ายรายเดือนตัดปัญหาต้นทุนวางระบบสูง"

 

ความสามารถที่เหนือกว่าโทรศัพท์แบบอะนาล็อก

บริการใหม่จากทรู คอร์ปอเรชั่น ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถใช้โทรศัพท์ไอพีของซิสโก้ ด้วยระบบจ่ายรายเดือน ตัดปัญหาต้นทุนวางระบบสูง โดยตัว IP PBX เป็นเซิร์ฟเวอร์ ส่วนเครื่องโทรศัพท์ไอพีก็เป็นไคลเอ็นต์ที่เชื่อมต่อกันผ่านเครือข่ายไอพี ซึ่งหมายความว่าในอนาคตถ้าลูกค้ามีแอพพลิเคชันใดก็ตามที่เป็นไอพีแอพพลิเคชัน ก็สามารถนำแอพพลิเคชันดังกล่าวมาผนวกเข้ากับระบบนี้ได้ ในขณะที่ระบบโทรศัพท์แบบอะนาล็อกทำเช่นนี้ไม่ได้ เช่นระบบ Unified Message ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบโทรศัพท์ไอพีเช่นเดียวกัน คุณชูมนัสยกตัวอย่าง “หากมีใครโทรเข้ามาหาผมที่โทรศัพท์ไอพี แต่ไม่มีคนรับสายเพราะอยู่นอกสำนักงาน ระบบดังกล่าวนี้จะรับฝากข้อความเป็นเมล์เสียงเหมือนกับ IP PBX ปกติทั่วไป” ผู้ใช้สามารถเปิดเมล์เสียงขึ้นมาฟังได้ 2 ทางเลือก คือ กลับเข้ามาที่บริษัท แล้วยกหูเครื่องโทรศัพท์ที่ดังขึ้นเพื่อฟังเมล์เสียงที่มีผู้ฝากไว้ อีกวิธีหนึ่งก็คือผู้ใช้สามารถเข้าถึงเมล์เสียงได้โดยผ่านอินเทอร์เน็ต

ทรูจะมีแอพพลิเคชันตัวหนึ่งทำหน้าที่เชื่อมโยงเมล์เซิร์ฟเวอร์ของลูกค้าเข้ากับระบบ Unified Message เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีคนเมล์เสียงไว้ ก็จะมีข้อความแจ้งเตือนไปที่เมล์บ็อกซ์ทันที เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่ามีผู้ฝากเมล์เสียงไว้ให้ ซึ่งนี่คือประโยชน์อย่างหนึ่งของโทรศัพท์ไอพีที่เหนือกว่าโทรศัพท์ปกติ โดยเฉพาะเครื่องโทรศัพท์รุ่นไฮเอนด์นั้นสามารถทำงานต่าง ๆ ได้มากมายเสมือนเป็นเว็บไคลเอ็นต์ตัวหนึ่ง ภาษาที่ใช้ก็เป็น XML ดังนั้นจึงสามารถเขียนโปรแกรมขึ้นมาติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์เพื่อใช้งานโทรศัพท์ไอพีร่วมกับแอพพลิเคชันต่าง ๆ ได้

แอพพลิเคชัน หัวใจสำคัญของระบบโทรศัพท์ไอพี

การที่จะนำเอาระบบโทรศัพท์ไอพีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าต่อการลงทุนนั้น แอพพลิเคชันถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญสูงมาก โดยในส่วนของแอพพลิเคชันที่ทำงานบนระบบโทรศัพท์ไอพีนั้น ทรูยังอยู่ในขั้นตอนของการเลือกพันธมิตรเพื่อมาทำหน้าที่พัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน เพื่อใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ไอพีอยู่ โดยจะเน้นหนักไปที่แอพพลิเคชันด้านการคาดการณ์ยอดขายและการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นหลัก

เทคโนโลยีการสื่อสารบนไอพีของซิสโก้

เบื้องหลังการให้บริการ Hosted IP PBX ของทรูที่กำลังจะเปิดให้บริการลูกค้าในเดือนกรกฎาคมนี้ก็คือ เทคโนโลยีการสื่อสารบนไอพีของซิสโก้ โดยทั้ง IP PBX และเครื่องโทรศัพท์ไอพี รวมถึงระบบเครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมต่อเข้ากับระบบของลูกค้านั้นล้วนแต่เป็นผลิตภัณฑ์ของซิสโก้ทั้งสิ้น โดยคุณชูมนัสให้เหตุผลในการเลือกใช้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของซิสโก้ว่าเป็นเพราะซิสโก้ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำฝนแง่คุณภาพ และการพัฒนาเทคโนโลยีในด้าน IP Communication นอกจากนั้นลูกค้าองค์กรส่วนใหญ่ใช้อุปกรณ์เครือข่ายของซิสโก้อยู่แล้ว การใช้ระบบ IP PBX ของซิสโก้ก็สามารถเพิ่มเติมไปบนเครือข่ายเดิมได้สะดวกและรวดเร็ว ลดความซับซ้อนในแง่เทคโนโลยีไปได้มาก สามารถ implement ได้เร็ว ซึ่งก็ตรงกับจุดประสงค์ที่ทรูเปิดให้บริการ Hosted IP PBX “เราต้องการลด barrier ในการใช้ IP Communication ของลูกค้าองค์กร ทั้งในด้านการลงทุน และการ implement เทคโนโลยีเพื่อให้ลูกค้าเริ่มได้ใช้การสื่อสารรูปแบบใหม่นี้ได้เร็วที่สุด เพราะเราเชื่อว่าในอนาคตการสื่อสารทุกอย่างจะอิงอยู่บน IP Platform”

“ตามแผนที่วางไว้จะมีการเปิดตัวบริการ Hosted IP PBX ในเดือนกรกฎาคม โดยสามารถรองรับลูกค้าเป็นจำนวนมากได้ เพราะออกแบบเป็นโมดูล ทำให้สามารถขยายระบบได้ตามปริมาณของผู้ใช้ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตได้โดยไม่มีปัญหา” คุณชูมนัสกล่าวทิ้งท้าย

ติดต่อขอข้อมูล


Clickable image of a chat invitation ปิด เริ่มแชท