การศึกษาความพร้อมและวุฒิภาวะทางดิจิทัลของธุรกิจ SMB ในเอเซียแปซิฟิกประจำปี 2020 ของ Cisco

ปลดล็อกคุณค่าของ Digital Transformation

สถานการณ์โควิด-19 ได้เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงธุรกิจไปสู่ระบบดิจิทัล การศึกษาความพร้อมและวุฒิภาวะทางดิจิทัลของธุรกิจ SMB ในเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2020 ของ Cisco แสดงให้เห็นว่ากว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของ SMB ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังเร่งการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของตนไปสู่ระบบดิจิทัลโดยเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 ในขณะที่ SMB มีความพร้อมและวุฒิภาวะทางดิจิทัลมากยิ่งขึ้น องค์กรธุรกิจเหล่านั้นสามารถเพิ่มตัวเลข GDP ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้มากถึง 3.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2024 ซึ่งจะช่วยเร่งการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ค้นหาว่า SMB ทั้วทั้งเอเชียแปซิฟิกมีความพร้อมและวุฒิภาวะทางดิจิทัลในระดับใด และอะไรคือสิ่งที่ทำกำหนดผู้นำทางดิจิทัลมีความแตกต่างออกมาให้

ความพร้อมและวุฒิภาวะทางดิจิทัลของ SMB

โดยภาพรวม ตลาดในเอเชียแปซิฟิกทั้งหมดมีความพร้อมและวุฒิภาวะทางดิจิทัลยิ่งขึ้นด้วยการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดจากอินโดนีเซียและเวียดนาม สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และนิวซีแลนด์ยังคงเป็นผู้นำในกลุ่มองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลในระยะเริ่มต้นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับใดๆ เมือเทียบกับปี 2019 อย่างไรก็ตาม จีนแผ่นดินใหญ่ ไต้หวัน และประเทศไทยได้ก้าวนำเกาหลี ฮ่องกง และมาเลเซียมาแล้วตามลำดับ

ไฮไลต์สำคัญ

69% ของ SMB กำลังเร่งการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของตนไปสู่ระบบดิจิทัลโดยเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19

การขยายตัวถึง 50% ของ SMB ไปสู่การเป็นองค์กรที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อตอบสนองต่อตลาดในเชิงรุก (ขั้นที่ 3) สามารถเพิ่มตัวเลข GDP ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้มากถึง 2.6 - 3.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2024

อันดับความสำคัญในการลงทุนด้านเทคโนโลยีสูงสุด 3 อันดับสำหรับ SMB ได้แก่ คลาวด์ การรักษาความปลอดภัย และการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน IT

SMB จะได้ประโยชน์จากรายได้และประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นกว่า 50% เมื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อตอบสนองต่อลูกค้าในเชิงรุก (ขั้นที่ 3)

ดัชนีวัดความพร้อมและวุฒิภาวะทางดิจิทัลในเอเชียแปซิฟิกปี 2020

คือความพร้อมและวุฒิภาวะทางดิจิทัลในภาพรวมของ SMB ที่แบ่งออกเป็น 4 ขั้น

31%

ขั้นที่ 1:

องค์กรที่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของตลาดในเชิงรับ และไม่มีการดำเนินการปรับเปลี่ยนด้านดิจิทัล

53%

ขั้นที่ 2:

องค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลในระยะเริ่มต้น

13%

ขั้นที่ 3:

องค์กรที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อตอบสนองต่อตลาดในเชิงรุก

3%

ขั้นที่ 4:

องค์กรที่มีกลยุทธ์ด้านการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลอย่างครบวงจร

 

วิธีการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อตอบสนองต่อตลาดในเชิงรุก: 7 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ

SMB กว่า 86% "เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่อุตสาหกรรม" ที่ Cisco เราทราบดีว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเพื่อทำการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณ คุณแค่ต้องมีคู่ค้าที่เห็นความสำคัญของคุณเป็นอันดับแรก เราทำให้คุณสามารถจัดการเทคโนโลยีของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้นใน 7 ขั้นตอนง่ายๆ

ร่วมกับลูกค้าของเราใน Digital Transformation

ดูวิธีที่ SMB อื่นๆ ทำงานร่วมกับ Cisco เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงและปรับขนาดธุรกิจที่กำลังเติบโตของตน

Archipelago International Group คือกลุ่มที่พักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จะมาแบ่งปันวิธีที่ตนช่วยให้ผู้คนนับล้านสามารถเชื่อมต่อถึงกันทั่วโลกจากโรงแรมของตนได้ในทุกเดือน

Naked Foods พึ่งพาการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสิ่งจากการทำธุรกรรม ณ จุดขายไปจนถึงเว็บไซต์ โปรโมชันบนสื่อโซเชียลไปจนถึงแอปพลิเคชันการจ่ายเงินและจัดการคลังสินค้าที่ขับเคลื่อนด้วยระบบคลาวด์ ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานไม่ได้นั้นใหญ่เกินกว่าจะเพิกเฉย เราจึงส่งมอบโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ที่เชื่อถือได้ ปรับขนาดได้ และมีความปลอดภัยสูง

ด้วย ผู้คนมากกว่า 116,000 รายที่กำลังประสบปัญหาไร้บ้านในแต่ละค่ำคืนในออสเตรเลีย Orange Sky ได้พัฒนาบริการซักรีดเคลื่อนที่ฟรีเป็นรายแรกของโลกสำหรับผู้คนที่กำลังประสบปัญหาไร้บ้าน