มีบัญชีแล้วใช่ไหม

  •   เนื้อหาเฉพาะตัว
  •   ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนของคุณ

ต้องการใช้บัญชีไหม

สร้างบัญชี

โปรแกรมคู่ค้าด้านโซลูชัน

» สร้าง & ทดสอบโซลูชัน » จำหน่าย & ทำการตลาดสำหรับโซลูชัน แหล่งข้อมูลสำหรับผู้จัดหาซอฟต์แวร์แต่ละราย - ISV

เสริมสร้างธุรกิจของคุณให้เติบโตและเสาะหาตลาดใหม่

เพื่อช่วยคุณในการสร้าง ทดสอบ ทำการตลาด และจำหน่ายโซลูชันของคุณให้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เรามีการสร้างโปรแกรมสำหรับคู่ค้าด้านโซลูชันขึ้นมา เนื่องด้วยเป็นสมาชิกของโปรแกรมนี้ คุณจะได้รับสิทธิการเข้าถึงทรัพยากรเพื่อช่วยขยายตลาดของคุณ และเพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้าใหม่