Guest

Partner Logo

Show Us Your Logo and Win

Win funding for promoting your new Cisco partner logo in marketing assets.

Show Us Your Logo and Win

โลโก้สำหรับบริษัทคู่ค้าของ Cisco แบบใหม่ที่สร้างมาเพื่อธุรกิจของคุณ

การดูวิดีโอต่อไปนี้ต้องใช้ Adobe Flash Player เวอร์ชันล่าสุดและเปิดใช้ JavaScript

ดาวน์โหลด Flash Player

นำเสนอความสัมพันธ์ในฐานะบริษัทคู่ค้าของคุณโดยใช้โลโก้ที่สร้าง ขึ้นสำหรับระดับความสัมพันธ์ของคุณกับ Cisco เรียนรู้วิธีใช้โลโก้สำหรับบริษัทคู่ค้าของคุณให้คุ้มค่ามากที่สุด:

 

คู่มือการใช้งานฉบับย่อ

สามารถใช้โลโก้สำหรับบริษัทคู่ค้าของ Cisco ได้อย่างไร คุณต้องเข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือทั้งหมด

View Video

คู่มือการใช้โลโก้สำหรับบริษัทคู่ค้า

ดูวิดีโอวิธีการใช้โลโก้สำหรับบริษัทคู่ค้า (3:00 นาที)

เมื่อดูวิดีโอที่กำหนดจบแล้ว คุณจะสามารถใช้โลโก้สำหรับบริษัทคู่ค้าได้อย่างถูกต้อง จงจำไว้ว่า

  1. ใช้เฉพาะไฟล์โลโก้ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์เฉพาะของคุณกับ Cisco เท่านั้น คุณสามารถดูโลโก้ของคุณได้จากตารางด้านล่าง หากคุณไม่แน่ใจว่าควรใช้โลโก้ใด ให้ตรวจสอบระดับความสัมพันธ์ของคุณใน ส่วนค้นหาบริษัทคู่ค้า (Partner Locator).
  2. ใช้ระบบแสดงเอกลักษณ์องค์กร (Visual Identity System) ข้อความและโลโก้ขององค์กรของคุณ วางโลโก้สำหรับบริษัทคู่ค้าของ Cisco ที่มีขนาดเล็กกว่า ลงในตำแหน่งที่เห็นชัดน้อยกว่าบนนามบัตรของคุณหรือสื่ออื่นๆ
  3. ศึกษาว่าสิ่งใดควรทำและไม่ควรทำ โดย ดาวน์โหลด โหลด คู่มือการใช้โลโก้แสดงความสัมพันธ์ (Relationship Logo Guidelines)(PDF) และ คู่มือ Ingredient Logo (PDF) (ฉบับแปลจะพร้อมใช้งานในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555)

ค้นหาและดาวน์โหลดโลโก้ที่ได้รับอนุญาตของคุณ

ใช้โลโก้ที่ถูกต้อง ไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะมีทุกรูปแบบไฟล์ ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดจะแสดงขึ้น หลังจากดูวิดีโอแล้ว

การใช้งานโลโก้เป็นการยืนยันว่าคุณยินดีปฏิบัติตามคู่มือ เงื่อนไขและข้อตกลง ตามที่ระบุไว้ในเอกสารนั้น ๆ

โลโก้สำหรับบริษัทคู่ค้า

คุณเป็นบริษัทคู่ค้าที่ลงทะเบียน (Registered Partner) หรือไม่

บริษัทคู่ค้าหลายรายได้ลงทะเบียนไว้ หากคุณลงทะเบียนแล้ว คุณสามารถใช้โลโก้ส่งเสริมการขาย We Sell Cisco หากคุณได้รับใบประกาศนียบัตร ให้ใช้โลโก้สำหรับใบประกาศนียบัตรนั้นแทน

คุณเป็น Distribution Partner หรือไม่

คุณเป็นคู่ค้าที่ผ่านการรับรอง (Certified Partner) หรือไม่

คุณได้รับใบประกาศนียบัตรในระดับใด

ในการเลื่อนระดับใบประกาศนียบัตร โปรดดูที่ ใบประกาศนียบัตร (Certifications) .

คุณเป็น Master Partner หรือไม่

เรียนรู้วิธีเลื่อนชั้นไปสู่ระดับ Master.

โลโก้สำหรับ Cisco Powered Managed Service

คุณเป็น Cloud Partner หรือไม่

คุณผ่านการรับรองใดแล้วบ้าง

การเพิ่มหรือยกระดับใบรับรองระบบ Cloud ของคุณ เรียนรู้เกี่ยวกับ โปรแกรม Cloud Partner .

คุณเป็น Services Partner หรือไม่

โลโก้ "Smart Services Enabled" บ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง Cisco และ Collaborative Services Partner ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการอันชาญฉลาดและเป็นเลิศอยู่เสมอ บริการที่ลูกค้าได้รับนั้นเกิดขึ้นจากผสมผสานความเป็นผู้นำทางนวัตกรรม ความเชี่ยวชาญ และความสามารถต่าง ๆ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ Cisco Services หรือต้องการโลโก้ ให้ส่งอีเมลมาที่ collaborative_requests@external.cisco.com

คุณกำลังหาโลโก้ที่ไม่อยู่ในรายการนี้หรือไม่

Channel Partner Program บางรายการ (รวมถึง Specialization และ Multinational Certification) จะไม่มีโลโก้สำหรับบริษัทคู่ค้าของ Cisco

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ คู่มือการใช้โลโก้แสดงความสัมพันธ์ (Relationship Logo Guidelines)(PDF) หรือติดต่อขอรับข้อมูลทางอีเมลที่ channel-logos@cisco.com.

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโลโก้และแบรนด์ของ Cisco ได้ที่เว็บไซต์ Cisco Brand Center Logo Program website.

คุณเป็นบริษัทคู่ค้าใหม่หรือไม่

นี่คือเครื่องมือสำหรับการแสดงแบรนด์ Cisco ที่เราเตรียมไว้ให้สำหรับเพิ่มความสำเร็จของคุณ

ปรับปรุงโปรไฟล์ของคุณให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ทำให้ลูกค้ารู้จักคุณด้วยการปรับปรุงโปรโฟล์ของคุณให้ทันสมัยอยู่เสมอ

  • อัปเดตอีเมลแอดเดรสของคุณและข้อมูลติดต่ออื่นๆ
  • เชื่อมโยงตัวคุณกับบริษัทของคุณ
  • เปิดใช้รายการของคุณใน ส่วนค้นหาบริษัทคู่ค้า (Partner Locator) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าดูได้
  • เปิดใช้รายการของคุณใน ส่วนแลกเปลี่ยนบริษัทคู่ค้า (Partner Exchange) เพื่อให้บริษัทคู่ค้าสามารถเข้าดูได้
อัปเดตโปรไฟล์ของคุณ

Partner Marketing Central