มีบัญชีแล้วใช่ไหม

  •   เนื้อหาเฉพาะตัว
  •   ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนของคุณ

ต้องการใช้บัญชีไหม

สร้างบัญชี

จ่ายสำหรับทรัพยากรทาง IT ที่คุณใช้

Open Pay ปลดล็อคความคุ้มค่าสดใหม่จากศูนย์ข้อมูล คุณจ่ายเฉพาะจำนวนเงินที่ตกลงร่วมกันตามความจุคงที่ บวกกับความจุที่เปลี่ยนแปลงได้ตามที่คุณใช้

ด้วย Open Pay คุณสามารถ...

เร่งการเติบโต

แผนสำหรับการขยายและการเติบโตโดยไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าหรือความล่าช้าในการรอฮาร์ดแวร์ใหม่มาถึง

ตอบสนองความต้องการ

ใช้ความสามารถตามความต้องการเพื่อมอบบริการใหม่แก่ลูกค้าโดยทันที

สร้างสิ่งอัจฉริยะ

หยุดศูนย์ข้อมูลที่ออกแบบเกินความจำเป็นและจ่ายค่าเซิร์ฟเวอร์โดยไม่มีการใช้งาน

ตั้งงบประมาณอย่างมั่นใจ

มอบแผนการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในช่วงเวลาที่ยาวนานด้วยความมั่นใจ

วิธีการ

ข้อตกลง Open Pay

ข้อตกลงครอบคลุมโซลูชันทั้งหมด แม้ว่าค่าบริการคงที่มีไว้สำหรับส่วนที่ผูกมัดเท่านั้น ดังนั้นคุณได้รับความสามารถในการประหยัดเชิงขนาด

บัฟเฟอร์ความจุเพิ่มเติม

มีการเรียกเก็บเงินความจุบัฟเฟอร์ตามราคาต่อหน่วยที่ตกลงไว้ล่วงหน้า แต่เฉพาะในกรณีที่มีการใช้งานเท่านั้น

การใช้งานและการเรียกเก็บเงิน

ระบบจะตรวจสอบการใช้งานทุกวัน แต่เรียกเก็บเงินคุณเป็นรายไตรมาสเท่านั้น

การมีสิทธิ์เข้ารับเลือก

รายการประเภท Selected UCS, Nexus, MDS, Catalyst, and third-party storage มีสิทธิ์เข้าร่วมข้อเสนอ Open Pay นี้

ข้อกำหนด

คุณต้องยอมรับที่ให้ระบบ ติดตามการใช้งานที่เปลี่ยนแปลง

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่?

รับข้อได้เปรียบจากตัวเลือกการชำระเงินที่เปิดให้กับคุณ ให้เราแสดงวิธีการทำงานให้กับคุณ

โซลูชันการชำระเงิน ผู้ให้ยืมที่เหมาะสมและความพร้อมของโปรแกรมที่อ้างอิงใดๆ จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ Cisco Capital ขอเสนอการให้เช่าและ/หรือการให้สินเชื่อเฉพาะในบางประเทศ การให้สินเชื่ออาจให้โดยผู้ขายสินเชื่ออิสระตามกฎหมายโดยที่ Cisco Capital ไม่เสนอผลิตภัณฑ์ให้เช่าและ/หรือสินเชื่อ อาจมีข้อจำกัดอื่นๆ Cisco Capital ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสิ่งที่ได้กล่าวมาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า