Guest

สารจากผู้บริหาร - About Cisco

สารจากผู้บริหาร

เตรียมองค์กรให้พร้อมรับมือวิกฤติพลังงานรอบใหม่

แม้นเหตุผลเบื้องหลังวิกฤติการณ์ด้านพลังงานรอบล่าสุดที่พึ่งผ่านไปไม่นานจะเกิดจาการเก็งกำไร ของบรรดากองทุนการเงินระดับยักษ์ใหญ่ของโลกโดยไม่ได้เกิดจากอุปสงค์ และอุปทานที่แท้จริง แต่ด้วยราคาน้ำมันที่พุ่งสูงเป็นประวัติการไปถึง 3 เท่าของราคาที่แท้จริง ก็ได้สร้างความหวาดผวา และตื่นตระหนกแก่ผู้บริโภคพลังงานทั่วโลก หลายประเทศต่างเร่งแสวงหาลู่ทางในการผลิตพลังงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อทดแทนน้ำมันที่มีราคาแพง

อย่างไรก็ตาม แม้นวิกฤติการณ์น้ำมันราคาแพงเป็นประวัติการณ์ครั้งนี้จะทุเลาเบาบางลงแล้ว แต่ก็ได้ทิ้งบทเรียนที่หน้าสนใจไว้หลายเรื่องโดยวิกฤติการณ์ครั้งนี้เป็นเสมือนสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และแบบทดสอบ "หิน" สำหรับรัฐบาล และองค์กรธุรกิจในประเทศต่างๆ ว่าจะมีความพร้อม และความสามารถในการรับมือวิกฤตการณ์ดังกล่าวนี้ได้ดีแค่ไหน เพราะในอนาคตผมเชื่อว่า วิกฤติการณ์น้ำมันราคาแพงต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนขึ้นอยู่กับว่าจะมาถึงเร็ว หรือช้าแค่ไหน และวิกฤติการณ์น้ำมันในครั้งต่อไปนี้จะเกิดขึ้นจากอุปสงค์ และอุปทานที่แจริง ไม่ใช่การปั่นราคาของกองทุนยักษ์ใหญ่ดังเช่นครั้งล่าสุดที่ผ่านมา

จากสาเหตุข้างต้นจึงทำให้รัฐบาล แลองค์กรธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องมีการเตรียมความพ้อม และหาวิธีรับมือกับวิกฤติการณ์น้ำมันราคาแพงรอบใหม่ในอนาคตไว้แต่เนิ่นๆ

ในภาวะวิกฤติการณ์น้ำมันราคาแพงเช่นนี้ "ฝ่ายไอที" ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นหน่วยหัวหอกในการดำเนินโครงการประหยัดพลังงานขององค์กรก็ต้องรับภาระเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากงานพัฒนา และดูแลรักษาระบบที่หนักอึ้งอยู่แล้ว ก็ต้องหันมาให้ความสนใจการหาวิธีทำให้สูนย์ข้อมูลใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่ไปกับการหาโซลูชัน หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะช่วยให้หน่วยธุรกิจอื่นๆ ประหยัดพลังงาน และค่าใช้จ่ายไปด้วย

กรอปกับปัจจุบันข้อกำหนดในเรื่องพลังงานตลอดจนการทำความเย็น ถือเป็นประเด็นสำคัญต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบจัดเก็บข้อมูลล่าสุด ส่วนระบบเครือข่ายในศูนย์ข้อมูลก็ต้องออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อสนับสนุนปริมาณการใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลที่สูงขึ้น และบางกรณีระบบเครือข่ายยังต้องแบกรับบริการประเภทเวอร์ชวลไลซ์

ซิสโก้ตระหนักดีถึงสิ่งที่ฝ่ายไอที และองค์กรธุรกิจทั้งหลายเผชิญหน้าอยู่ รวมทั้งภาระหน้าที่ในการนำพาองค์กรให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติการณ์ต่างๆ ไปได้อย่างราบรื่น ในฐานะผู้นำในโลกระบบเครือข่าย และมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในเรื่องการคิดค้นนวัตกรรม ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าที่เป็นเลิศ สำหรับแพลตฟอร์มเราเตอร์และสวิตซ์ขนาดใหญ่ของซิสโก้ก็มีพาวเวอร์ซัพพลายให้เลือกทั้งแบบไฟฟ้ากระแสสลับกับกระแสตรง โดยแบบไฟฟ้ากระแสสลับจะให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงกว่าร้อยละ 90 ซิสโก้