Guest

Vilka finansieringserbjudanden har jag tillgång till?

Att få den rätta teknologin till din verksamhet blev precis enklare. Med äkta 0% finansiering för Cisco-teknologi tillgänglig genom utvalda finanspartners är ingen stor ingångsbetalning nödvändig. Sprid ut betalningarna över 36 månader och investera dina kontantanta medel i det som kärnverksamheten prioriterar. Det är easy.

Finansiering ger betydande affärsfördelar för företag i alla storlekar. Här finner du tio bra anledningar till varför du bör överväga en flexibel finansieringslösning från Cisco Capital

Livscykels finansiering som anpassar din teknik investering efter ditt företags visioner

Finansieringslösningar

Program och erbjudanden Dina fördelar
easylease 0% financing PDF
  • Att få den rätta teknologin till din verksamhet blev precis enklare. Med äkta 0% finansiering för Cisco-teknologi tillgänglig genom utvalda finanspartners är ingen stor ingångsbetalning nödvändig.
  • Sprid ut betalningarna över 36 månader och investera dina kontantanta medel i det som kärnverksamheten prioriterar. Det är easy.
Commercial Payment OptionsPDF
  • Lifecycle managementprogram med flexibla villkor över 36, 48 eller 60 månader till exceptionellt låga räntor
  • Flexibla optioner vid avtalstidens slut
    • Uppgradera: se till att ni har den senaste teknologin
    • Behåll: fortsätt använda utrusningen och betala inte mer än om du hade köpt utrustningen
    • Återlämna: återlämna lösningen och spara upp till 10% av ursprunglig kostnad (sett till en nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden relaterade till en investering med beaktande av internränta)

Finansieringsprodukter, låneinstitut och tillgänglighet för omnämnda program varierar beroende på land. Cisco Capital erbjuder leasing och/eller finansiering i ett begränsat antal länder. Leasing och/eller finansiering kan tillhandahållas av en oberoende finansieringsleverantör i jurisdiktioner där Cisco Capital inte erbjuder tillämpliga leasing- och/eller finansieringsprodukter. Andra restriktioner kan också gälla. Cisco Capital förbehåller sig rätten att ändra eller återkalla ovanstående när som helst utan föregående meddelande.

Lad os hjælpe dig