Ciscos flexibla finansieringslösningar

Få det du behöver, när du behöver det

Med flexibla betalningsalternativ kan ditt företag få den teknik ni behöver utan att budgeten är ett hinder. Vi kan hjälpa dig att fokusera på det du vill köpa, i stället för hur du ska betala för det. Våra betalningslösningar är helt i linje med Ciscos portfölj och produkternas livscykler, så du får åtkomst till rätt teknik för ditt företag oavsett vad ni har för behov.

Totala teknikbetalningslösningar

Få hårdvara, programvara och tjänster i ett paket. Du kan få en förutsägbar betalplan som uppfyller dina budgetkrav och låter dig göra följande:

 • Enkelt inkludera hårdvaran i teknikens livscykel.
 • Sprid ut betalningarna över tre till fem år, så som det passar ditt företag bäst.
 • Hantera ditt kassaflöde bättre och bevara likvida medel till andra prioriteringar.
 • Accelerera implementeringen av teknik med möjligheter för uppdateringar.

Betalningslösningar för programvara och tjänster

Effektivisera dina inköp av programvara och tjänster över hela Cisco-portföljen och sprid ut dina betalningar över tid. Du får åtkomst till programvara, tjänster och underhåll för hela företaget och kan välja hur du bäst strukturerar en betalplan som fungerar bra för ditt företag.

 • Lås bra marknadspriser för hela avtalets löptid, inklusive växelkurser där det är tillämpligt
 • Sänk dina administrativa kostnader och spara tid i förhållande till att förhandla fristående avtal
 • Matcha kostnader med användning och strukturera betalningar i enlighet med distributionen samt användning av programvarulicenser

Cirkulär IT-betalningslösning

Uppfyll dina affärs- och IT-behov samtidigt som du stöder företagets mål för miljö och social styrning. Stöd cirkelekonomin genom att utnyttja våra cirkulära IT-betalningslösningar som utformats för att hjälpa till att minska miljöpåverkan. En del av lösningen är att produkter returneras, återanvänds eller återvinns och blir en del av Ciscos program för cirkelekonomi som fokuserar på utformning från avfall, en utökad livslängd för produkter och material samt regenererande naturliga system.

 • Stöd cirkelekonomin genom att returnera gammal utrustning och skapa en framtida väg för disponering.
 • Övergå till ett tillvägagångssätt för IT-livscykelhantering och undvik kostnader för äldre system.
 • Samla programvara och tjänster i ett paket och effektivisera dina totala projektkostnader i en enda fast och förutsägbar betalning.

Konsumtionslösningar

Med Ciscos konsumtionslösningar kan du enkelt skala ditt företags behov. Vi vet att du inte längre vill ha någon statisk investeringsplan, eftersom du inte använder tekniken på ett sådant sätt och inte heller vill betala på det sättet.

Med konsumtionsmodeller får du följande fördelar:

 • Optimera IT-resurser och användningen. Med en transparent vy av prestanda och användning kan du enkelt justera kostnaderna och minimera riskerna.
 • Minska arbetsbördan för er IT-personal. Rikta in era IT-resurser på annat än att hantera infrastruktur, så att personalen kan fokusera på andra affärskritiska behov.
 • Minska kostnaderna. Efter den fasta användningsdelen kan du betala för endast det ni använder. Justera kapaciteten upp eller ned enligt behov: betala när ni växer och betala per användning.
 • Dra nytta av flexibilitet. Få en molnliknande lösning med flexibiliteten att konsumera per terabyte, per server, per port och per virtuell maskin.

Med alternativ för att betala per användning och betala när ni växer kan du bättre rikta in framtida betalningar enligt den faktiska användningen med våra konsumtionsalternativ. Med konsumtionsmodeller kan du kombinera sekretessen och säkerheten från datacenter på plats med flexibiliteten i molnet.

Behöver du vägledning?

Lås oss hjälpa dig hitta rätt betalningslösning för ditt företag.

Betalningslösningar, tillämpliga finansiärer och tillgänglighet för omnämnda program varierar beroende på landet i fråga. Finansiering och tjänsteerbjudanden genom Cisco Systems Capital Corporation och dess dotterbolag (tillsammans ”Cisco Capital”) finns tillgängliga i vissa länder och kräver kreditgodkännande och utförande av Cisco Capital-standarddokumentation. Priser och villkor baseras på kundens kreditvärdighet, erbjudandetyper, produkttyper och alternativ. Alla kunder kanske inte är kvalificerade. Vissa tjänster och erbjudanden är inte tillgängliga i vissa länder. Andra restriktioner kan också gälla. Cisco Capital förbehåller sig rätten att ändra eller återkalla ovanstående när som helst utan föregående meddelande.