Har du en konto?

  •   Tilpasset innhold
  •   Dine produkter og støtte

Trenger du en konto?

Opprett en konto

Oppdag IT-utfordringer innen små og mellomstore bedrifter

Maksimer små og mellomstore bedrifters effektivitet, inntekt og kundetilfredshet gjennom digital transformasjon. SMB-investering i digital teknologi og systemer.

I en verden som er ugjenkallelig forandret av flodbølgene med digitalisering, automatisering og Internett, er en bedrifts ytelse blitt synonymt med evnen til å benytte IT ikke bare for å fungere normalt, men til å maksimere effektiviteten, omsetningen og kundetilfredsheten.

Små og mellomstore bedrifter erkjenner og ønsker den fulle nytten og verdien av IT for digital transformasjon. For de IT-ansvarlige i små og mellomstore bedrifter som får den konkrete oppgaven med å få dette til å skje, finnes det hindringer som kan komme i veien.

1. Et lite IT-miljø øker i tetthet og kompleksitet

Det kan komme overraskende på noen, men selv små og mellomstore bedrifter kan ha kompakte, komplekse IT-systemer. Med utbredelsen av bruk av personlige enheter (BYOD-praksis), innføring av nettsky og forventninger hos brukere om døgntilgang, kan administrasjon av infrastruktur og nettverk bli en overveldende øvelse – og et enormt ansvar. Det finnes mange sårbarheter for avbrudd, tap av data og trusler. Når noe avbrytes, la oss si at en server krasjer, kan det være et mareritt for både IT og brukere.

2. Begrenset IT-bemanning

I større selskaper deles byrdene blant flere IT-ansatte. De fleste små og mellomstore bedrifter har på den annen side én IT-ansvarlig, eller et lite team som kanskje ikke består av bare fulltidsansatte. Andre små og mellomstore bedrifter har ikke noen spesielle IT-ansatte – samme person eller gruppe tar seg av IT og andre ikke-IT-oppgaver. I alle scenarier er det vanlig for IT-bemanningsressurser å bli overbelastet med behandling av det kompliserte IT-miljøet og støtte til bedriftens behov.

3. Unødvendig kompliserte løsninger som ikke er brukervennlige

Selv om det ikke alltid er tilfelle, har IT-ansvarlige i små og mellomstore bedrifter en tendens til å ha generell kompetanse heller enn å være spesialister. De kan overveldes av den svimlende mengden av ekstrafunksjoner i kompliserte IT-produkter, særlig hvis produktets egenskaper fokuserer tungt på teknologien på bekostning av brukervennligheten. Implementering kan bli for tidkrevende eller komplisert, og opprettholder avstanden som små og mellomstore bedrifter må lukke med mer avansert teknologi etter hvert som de går inn i nye markeder eller er i en vekstfase.

4. Kommunisere med forretningssiden

Selv når sjefer eller direktører i små og mellomstore bedrifter omfavner IT som en grunnleggende side av virksomheten, er de bare investert om teknologien produserer verdier og resultater for bedriften – hvis ikke blir IT værende en tjenesteleverende funksjon og tyngdepunkt for kostnader. IT-ansvarlige må prioritere mulighetene til å omsette implementeringer på meningsfulle og nøyaktige måter til tall og vilkår som bedriftseieren kan verdsette, slik som kostnadsbesparelser, tid til markedet og akselerasjon i veksten.

5. Begrensede IT-budsjetter

Sist, men ikke minst, er det én hindring som kan kullkaste alle bestrebelsene tatt opp i de fire foregående utfordringene. IT-ansvarlige vil naturligvis ønske at innkjøp ikke er for dyre, ikke bare innledningsvis, men også på lang sikt, helt fra vedlikehold til totale eierkostnader og fortjeneste på investeringen. Dilemmaet oppstår når bedriften gjennomgår aggressiv vekst eller forandrer strategi. Produkter med tilstrekkelig skalerbarhet kan prises ut av bedriftens budsjett, mens de som er innenfor prisområdet kanskje ikke har tilstrekkelig funksjonalitet for å passe med bedriftens utviklende behov.

Etter hvert som bedriftenes avhengighet av IT øker, vil også byrdene på skuldrene til IT-ansvarlige i små og mellomstore bedrifter øke. Og med trykket på digital transformasjon, vil trykket fra disse fem utfordringene kun bli sterkere.

Små og mellomstore bedrifter trenger IT-produkter som er enkle å håndtere og ikke ofrer ytelse for pris. Men hva kjennetegner enkle og smarte løsninger som IT-ansvarlige i små og mellomstore bedrifter bør se etter for å foreta klokere innkjøpsbeslutninger?

  • Enkelt: Dette betyr ikke grunnleggende, utvannede funksjoner. Det betyr heller produkter som skreddersyr den nyeste teknologien på egnet måte for små og mellomstore bedrifter. Den må selvfølgelig være enkel og rask å konfigurere. Men etter distribuering må den også være problemfri for den IT-ansvarlige å vedlikeholde og skalere i de kommende årene. Dette vil spare mye tid, kostnader og frustrasjoner når forretningene krever umiddelbar utnytting av trender, for eksempel mobilitet og nettskyen.
  • Smart: Produkter må ha innebygd brukervennlighet og sikkerhet, samt muligheten til å spore og fange opp detaljinnsikt. Dette gjør det mulig for de IT-ansvarlige å arbeide og reagere raskere, slik at bedriften i sin tur blir mer smidig og oppnår resultater uten å ofre sikkerhet. Hvis det for eksempel gjelder en tilkoblingsløsning, skal IT enkelt kunne klargjøre sikker og pålitelig tilgang slik at brukere kan koble trådløst til selskapets nettverk for å gi dem maksimal mobilitet. Samtidig må IT kunne beholde kontrollen og synligheten som er nødvendig for å håndheve policyer og overvåke enhetsaktiviteter.

IT-ansvarlige i små og mellomstore bedrifter skulle aldri måtte velge mellom budsjett og kapasiteter for organisasjonen sin. Enten det er til samarbeid, skyadministrasjon eller tilkobling, skreddersyr alle Cisco-produkter og -løsninger kraftige teknologier i konsernklassen som passer til behovene og budsjettene til små og mellomstore bedrifter. IT-ansvarlige kan bedre takle utfordringene på en kostnadseffektiv måte, og med tillit til at teknologien er skalerbar og sikker. Når de ikke lenger overveldes av å holde det gående og løse presserende problemer, kan IT-ansvarlige i små og mellomstore bedrifter begynne å fokusere på å bli en strategisk partner for bedriftseierne deres.

Registrer deg for e-post, og hold deg oppdatert med bransjeråd, kampanjer og tilbud for små og mellomstore bedrifter.