Har du en konto?

  •   Tilpasset innhold
  •   Dine produkter og støtte

Trenger du en konto?

Opprett en konto

Sven Thaulow slutter i Cisco

Etter to år som administrerende direktør for Cisco Norge har Sven Størmer Thaulow valgt å forlate selskapet for å søke nye utfordringer. 

Thaulow har bidratt betydelig til Ciscos organisering og vekst i Norge, og har ofte vært å se i media der han har tatt til orde for et sterkere fokus på IT-sikkerhet og mangfold i teknologibransjen. Vi takker Sven for innsatsen og ønsker ham alt godt i fremtiden. 

Trine Strømsnes, COO og partnerdirektør er fungerende administrerende direktør i Cisco Norge.


For pressehenvendeler, vennligst ta kontakt med:
Kasper Hansen
kashanse@cisco.com
+45 5319 5285