Har du en konto?

 •   Tilpasset innhold
 •   Dine produkter og støtte

Trenger du en konto?

Opprett en konto

Cisco spår mer IP-trafikk i 2022 enn vi har sett gjennom hele internetts historie

Cisco la i dag frem sin Visual Networking Index-rapport som omhandler bruk av internett og enheter koblet opp mot internett de neste fem årene. Det er ingen hemmelighet at vi vil bruke internett mye også i fremtiden.

Internett er bygd opp av tusenvis av offentlige og private nettverk rundt om i hele verden. Siden internett så dagens lys i 1984, har mer enn 4.7 zettabytes av IP-trafikk strømmet gjennom det – noe som tilsvarer den samme mengden data av totalt alle filmer som noensinne er laget strømmet over globale IP-nettverk – hvert minutt, i 32 år.

Men i følge Cisco sin nye Visual Networking Index-rapport (VNI-rapport) er dette bare begynnelsen. Innen 2022 vil det krysse mer IP-trafikk mellom globale nettverk enn alle «internett-årene» så langt til sammen frem til 2016. Med andre ord, det vil være mer trafikk i 2022 alene, enn det har vært til sammen på 32 år fra 1984 til 2016.

60 prosent av verdens befolking på nett
Den økte trafikken på internett vil komme fra mennesker over hele verden, datamaskiner, digitale plattformer og de stadig nye løsningene vi tar i bruk internett til. Innen 2022 vil 60 prosent av verdens totale populasjon bruke internett, og mer enn 28 milliarder enheter og koblinger vil være online. Video vil utgjøre 82 prosent av all IP-trafikk.

– Årets rapport viser at vi er i en tid hvor internett omfavner alt vi gjør i mye større grad enn tidligere. Integrasjonen av for eksempel kunstig intelligens, maskinlæring og 5G vil gjøre at bransjer og områder som blant annet helse, velferd, forsvar, klima og samferdsel vil digitaliseres med nye løsninger vi for få år siden ikke trodde var mulig. Dermed øker også behovet for kapasitet og IP-trafikk over hele verden markant, noe årets VNI-rapport viser, sier Sven Thaulow, administrerende direktør i Cisco Norge.

Cisco sin VNI-rapport ser på innvirkningen brukere, enheter og andre trender vil ha på globale IP-nettverk over en femårs-periode. Fra 2017 til 2022, forutser Cisco at:

 1. Global IP-trafikk vil mer enn tredobles
  • Global IP-trafikk er ventet å nå 396 exabytes per måned innen 2022, noe som er opp fra 122 exabytes per måned i 2017. Dette er 4.8 zettabytes med trafikk per år innen 2022. Fra 1984 til 2016 var det totale tallet 4.7 zettabytes.
  • Innen 2022 vil den travleste timen på internett, internetts «rushtid», være seks ganger mer aktiv enn gjennomsnittet. «Rushtiden» vil øke med nesten fem ganger (37% CAGR) i omfang fra 2017 til 2022, og vil nå 7.2 petabytes per sekund i 2022.
  • Til sammenligning vil gjennomsnittlig internett-trafikk øke nesten fire ganger (30% CAGR) over samme periode og vil nå 1 petabyte innen 2022.
 2. 60 prosent av verdens befolkning vil bruke internett
  • Innen 2022 vil 60 prosent av hele verdens befolkning bruke internett – dette tilsvarer 4.8 milliarder internett-brukere.
   • Det er en økning fra 3.4 milliarder brukere i 2017 – eller 45 prosent av verdens befolkning.
 3. Globale nettverksenheter og oppkoblinger vil nå 28.5 milliarder
  • Innen 2022 vil det være 28.5 milliarder mobiltelefoner og andre enheter – opp fra 18 milliarder i 2017.
   • Dette tilsvarer 3.6 nettverksbaserte enheter per person, og er opp fra 2.4 enheter per person.
  • Mer enn halvparten av alle enheter og tilkoblinger vil være maskin-til-maskin innen 2022, noe som er opp 34 prosent fra 2017. Dette vil si 14.6 milliarder tilkoblinger fra smart-høyttalere, inventar, enheter og alle andre typer tilkoblinger – opp fra 6.1 milliarder.
 4. Bredbånd-, Wi-Fi og mobil-fart vil minst dobles
  • Gjennomsnittlig brebåndsfart verden over vil nærmere dobles fra 39.0 Mbps i 2017 til 75.4 Mbps i 2022.
  • Gjennomsnittlig WI-Fi-fart verden over vil mer enn dobles fra 24.4 Mbps til 54.0 Mbps.
  • Gjennomsnittlig internett-fart på mobilen verden over vil triples fra 8.7 Mbps til 28.5 Mbps.
 5. 5. Video, gaming og multimedia vil utgjøre mer enn 85 prosent av all trafikk
  • IP video-trafikk vil firedobles innen 2022. Som et resultat av dette vil det utgjøre en enda større andel av den totale IP-trafikken enn tidligere – opp fra 75 til 82 prosent.
  • Innen 2022 er all global gaming-trafikk ventet å ni-dobles fra 2017 til 2022, og nå 192.5 exabytes årlig. Dette vil utgjøre fire prosent av all IP-trafikk i 2022.
  • Virtual reality- (VR) og Augmented reality- (AR) trafikk vil skyte til værs etterhvert som brukere og næringslivet i enda større grad tar i bruk teknologien.
   • Innen 2022 vil VR- og AR-trafikk nå 4.02 exabytes per måned, noe som er opp fra 0.33 exabytes per måned i 2017. Det er nærmere enn 12-dobling siden 2017.