Guest

Flere har mobil enn elektrisitet i 2020

  • 8 X økning i mobil datatrafikk innen 2020
  • 70 prosent av verdens befolkning er på nett via mobilen innen 2020
  • 1,5 tilkoblingsenheter per person i verden innen 2020

Oslo, 9. februar 2016: Siden 2000, da den første kameramobilen ble introdusert, har antallet mobilbrukere femdoblet seg. Innen 2020 vil det være 5,5 milliarder mobilbrukere, noe som representerer 70 prosent av verdens befolkning1, ifølge Cisco Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic Forecast (2015-2020). Bruken av mobile enheter, bedret mobildekning og etterspørsel etter mobilinnhold sørger for en dobbelt så høy vekstrate for mobilbrukere sammenlignet med veksten i verdens befolkning de neste fem årene. Denne veksten i antall mobilbrukere, smarte enheter, mobilvideo og 4G-nett vil øke den mobile datatrafikken åtte ganger de neste fem årene.

Smarte mobilenheter og nettkoblinger2 forventes å representere 72 prosent av det totale antallet mobilenheter og mobile nettkoblinger innen 2020, opp fra 36 prosent i 2015. Smarte enheter forventes å generere 98 prosent av mobildatatrafikken innen 2020. Fra et brukerperspektiv, vil smarttelefoner dominere markedet og står for 81 prosent av den totale mobildatatrafikken innen 2020, opp fra 76 prosent i 2015.

Veksten i antall mobiltelefoner, inkludert «phablets» (hybrid mellom nettbrett og smarttelefon), øker så raskt at flere vil ha mobiltelefoner (5,4 milliarder) enn elektrisitet (5,3 milliarder), rennende vann (3,5 milliarder) og biler (2,8 milliarder) innen 2020.

– Rapporten viser en dramatisk økning i bruk av datatrafikk fra smarttelefoner og nettbrett. For å holde kostnadene for bruk av Mobil Data-trafikk nede, er brukerne raske med å benytte seg av WiFi Hostspot-soner, som i mange tilfeller er kostnadsfrie og ofte også gir en bedre tjeneste, sier teknologidirektør Nils-Ove Gamlem i Cisco Norge.

Mobilvideo vil ha den høyeste vekstraten enn noen annen mobildatatrafikk. Både konsumenter og forretningsbrukere ønsker bedre videokvalitet, mer båndbredde og prosessorkraft, noe som øker bruken av 4G-enheter.

– Tre fjerdedeler av mobildatatrafikken vil være video innen 2020. Video vil tvinge frem et behov for enda bedre nettverk, men også Internet of Things. Allerede i dag ser vi for eksempel biler som bruker i størrelse orden 1GB mobildatatrafikk per måned, og det er før brukeren har begynt å benytte mobildata til for eksempel kart, musikk og lignende, fortsetter Gamlem.

Andelen enheter med 4G forventes å overstige 2G i 2018 og 3G innen 2020. 4G vil stå for mer enn 70 prosent av all mobildatatrafikk og 4G vil genererer nesten seks ganger mer trafikkdata per måned enn ikke-4G innen 2020.

– Med et økende antall milliarder mennesker og ting som kobles til nettet, er mobiltilkoblinger det primære mediet som besørger den globale digitale transformasjonen, sier Doug Webster, markedsdirektør for operatørvirksomheten i Cisco.

– Fremtidig innovasjon i mobilitet, som nettverk, 5G og WiFi, er nødvendig for å møte nye krav til skalerbarhet, sikkerhet og kundekrav. Internet of Everything vil fortsatt drive frem store muligheter for folk, virksomheter og samfunn, fortsetter han.


1 Verdens forventede befolkning innen 2020 vil være 7,8 mrd (Kilde: FN)
2 Smarte enheter er definert som enheter med avanserte muligheter for prosessering og multimedia og minimum 3G-støtte.

  • For mer informasjon henvises det til den globale pressemeldingen HER
  • Link til nyttig grafikk HER
  • I tillegg eksisterer en egen NETTSIDE med mye nyttig informasjon om selve rapporten, inkludert egne dataverktøy.
  • Selve rapporten kan lastes ned HER

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Nils-Ove Gamlem
teknologidirektør i Cisco Norge
Telefon: +47 982 93 695
E-post: nog@cisco.com

Kontakt oss