Quality Manager, 2.7(1): Licentie voor nalevingsopname niet herkend