WAP150: De radio gaat omlaag wanneer een derde SSID is ingesteld