SG350X, SG550XG: Stack Slave Stuck wanneer Unit is losgekoppeld en opnieuw aangesloten